Monthly Archives: iunie 2012

Seară duhovnicească a Transilvaniei la Beclean

Seară duhovnicească a Transilvaniei la Beclean

Seară duhovnicească a Transilvaniei la Beclean

Timp de trei săptămâni Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril din Beclean a fost gazda ciclului de conferinţe Marţea Gândirii Creştine.

Oratorii care au dezbătut tematica propusă pe durata Postului Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel au fost: Părintele Chiril de la Parva, stareţul Mânăstirii Rebra-Parva – 12 iunie 2012 – Rugăciunea, vindecătoare de patimi; Părintele Gavril Horţ, duhovnicul Mânăstirii Piatra Fântânele – 19 iunie 2012 – După Hristos pe urmele Apostolilor; Pr. Dr. Dorin Ielciu, profesor la Seminarul Ortodox şi preot la parohia Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca – 26 iunie 2012 – Calea lacrimilor în urcuşul către Dumnezeu.

Marţi seara, Părintele Dorin Ielciu de la Cluj a analizat „plânsul de bucurie făcător” pe baza textelor scripturistice şi a comentariilor Sf. Ioan Scărarul, autorul celebrei cărţi „Scara”.

Astfel, cel care doreşte să primească „darul lacrimilor” trebuie să parcurgă trei etape, paşi: 1. străpungerea (starea de întoarcere constantă la Dumnezeu), 2. pocăinţa (starea intermediară de schimbare de sens), 3. plânsul (durerea îmbibată a sufletului, acul de aur al duhului).

Maria Blaga

Maria Blaga

Calea lacrimilor aduce cu sine fericita tristeţe bucuroasă, veselia în iubire, râsul duhovnicesc al sufletului, noua viaţă cu Dumnezeu care se manifestă prin împărtăşirea cu trupul şi sângele Mântuitorului Iisus Hristos.

Manifestările concrete care duc mintea la starea de pocăinţă, curgătoare de lacrimi sunt: conştientizarea stării de păcat, gândul la păcate, gândul la moarte, gândul la judecata finală, postirea, plânsul datorat neputinţei de a plânge, etc. În acest context, efectele plângerii sunt: înfrânarea, tăcerea buzelor, nemânierea, neţinerea de minte a răului, permanenta rugăciune – maica lacrimilor şi fiica plânsului.

Oratorul clujean a subliniat complexitatea plânsului creştin uneori cu lacrimi, alteori fără de lacrimi vizibile şi diferenţa faţă de plânsul cu vicleşug, mincinos, expresie a slavei deşarte.

În concluzie, lacrimile sunt un dar suprem al lui Dumnezeu în care activismul spiritual al persoanei, starea de pregătire pentru a le primi este esenţial.

Atât, Părintele profesor Dorin Ielciu cât şi interpreta, compozitoarea şi textiera, Maria Blaga au devenit membrii de onoare ai Clubului Internaţional Transilvania.

După un periplu de rugăciune, gândire şi muzică, Marţea Gândirii Creştine îşi ia rămas bun de la Beclean, invitând creştinii la o nouă sesiune în Postul Adormirii Maicii Domnului într-un alt oraş al judeţului.

Prof. Florin I. Bojor

1000 de elevi în interacţiune cu postmodernitatea creştină

Florin I. Bojor - 1000 elevi

Florin I. Bojor – 1000 elevi

În anul şcolar 2011 – 2012 am fost profesor la 1000 de elevi din trei şcoli ale judeţului Bistriţa-Năsăud: Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” din Bistriţa, Liceul cu Program Sportiv din Bistriţa şi Colegiul Naţional „Petru Rareş” din Beclean.

Dincolo de salariul mediocru din învăţământul românesc, marele câştig şi miza incontestabilă din perspectiva mea o reprezintă faptul că am avut accesul la munca directă în mijlocul tinerilor pentru propovăduirea Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos. De altfel, această bucurie a împărtăşirii gândurilor, a comuniunii ideilor, a discuţiei şi raportării la diferite înţelesuri ale fericirii au făcut ca să pot trece peste neajunsurile materiale.

Florin Bojor - 1000 elevi

Florin Bojor – 1000 elevi

Sper, ca prin ora de religie drumul spre cunoaşterea de sine a fiecărui elev să fi fost puţin mai deschis, gândirea proprie a fiecăruia să fi fost tot timpul respectată şi echilibrul de expunere al tuturor curentelor religioase şi filosofice îndeplinit şi cel mai important funcţia apologetică a orei de religie să fi fost clară, deschisă şi revelatoare pentru creştinism.

Analizând mentalitatea tinerilor elevi cărora le-am predat am observat că marea luptă din gândirea lor o reprezintă confruntarea dintre postmodernitatea nihilistă şi postmodernitatea creştină.

Acestor tineri am încercat să le transmit o nouă mentalitate: postmodernitatea creştină, pragmatismul şi seriozitatea occidentală, viziunea pentru un viitor comun, libertatea de gândire şi alegere, forţa exemplului şi cel mai important toată experienţa mea existenţială. Am relatat în alte articole succinte caracterizări asupra postodernităţii creştine şi nu voi mai insista pe acest subiect.

Florin Bojor - 1000 elevi

Florin Bojor – 1000 elevi

Doresc numai să subliniez unele lucruri:

Când 80% dintre elevii mei mi-au comunicat că visează să emigreze din România am realizat decadenţa naţională şi dezintegrarea socială care poate aduce dispariţia poporului nostru şi indirect a Bisericii Ortodoxe din România…

Lipsa de exemple morale din societatea românească face ca elevii să urmeze exemple de „succes” chiar dacă succesul respectiv este egoist şi machiavelic.

Structura materiilor studiate nu are finalitate pragmatică formaţională, astfel elevii nu înţeleg la ce îi ajută marea majoritate a materiilor.

Degringolada din sistemul educaţional şi neseriozitatea unor profesori aduce cu sine lipsa de credibilitate a profesorilor serioşi şi a funcţiei învăţătoreşti.

Una după alta, situaţia actuală a învăţământului din prespectiva viitorului României este una foarte dificilă, poate oare postmodernitatea creştină să fie alternativa dispariţiei naţionale şi creştine?

Prof. Florin I. Bojor

P.S. Vă mulţumesc frumos tuturora celora care aţi venit, studiat şi gândit la ora noastră de religie!

După Hristos pe urmele Apostolilor la Beclean

După Hristos pe urmele Apostolilor la Beclean

După Hristos pe urmele Apostolilor la Beclean

Marţi seara, 19 iunie 2012, Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril din Beclean a fost plină din nou cu credincioşi dornici de a întelege mai mult din tainele creştinismului. Invitatul serii a fost Părintele Gavril Horţ, duhovnicul Mânăstirii Piatra Fântânele care a prezentat tema: După Hristos pe urmele Apostolilor.

Pe baza textelor scripturistice şi a mărturiilor din Sfânta Tradiţie, duhovnicul creştin a prezentat modelul de viaţă al Apostolilor şi lupta lor prin faptă şi cuvânt pentru propovăduirea Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos. De aici, gânditorul creştin a făcut multe analogii şi paralelisme cu viaţa cotidiană a creştinilor de acum şi în special a preoţilor.

Folosindu-se de multe exemple patristice şi din viaţa personală, monahul din Pasul Tihuţa a reuşit să creeze o atmosferă caldă, familiară care a deschis poarta spre colocviu cu credincioşii prezenţi la întâlnirea creştină de seară pe diferite teme: dogmatice, morale şi sociale.

După Hristos pe urmele Apostolilor la Beclean

După Hristos pe urmele Apostolilor la Beclean

Interpreta de pricesne creştine Maria Blaga a reuşit prin textele şi melodiile compuse de către ea să transmită dragostea şi evlavia necesară apropierii de exemplele Apostolilor.

Pentru ultima conferinţă, Marţea Gândirii Creştine la Beclean din timpul Postului Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este aşteptat pe 26 iunie 2012 Pr. Dr. Dorin Ielciu, profesor la Seminarul Ortodox şi preot la parohia Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca cu tema Calea lacrimilor în urcuşul către Dumnezeu.

Prof. Florin I. Bojor

La Turda, Centrul Raţiu – oaza de democraţie

Florin Bojor, Indrei Ratiu, Ioana Cozman

Florin Bojor, Indrei Ratiu, Ioana Cozman

Între 15 şi 17 iunie 2012, Centrul Raţiu pentru Democraţie şi Fundaţia Caritabilă a Familiei Raţiu şi-au invitat prietenii şi colaboratorii la un sfârşit de săptămână la Turda. Programul şi organizarea evenimentului pregătit pentru invitaţi a fost la înălţimea renumelui Raţiu – familie nobiliară românească din Transilvania, care a dat cel puţin 3 personalităţi de renume internaţional: episcopul Basiliu Raţiu, memorandistul Ion Raţiu şi candidatul la preşedinţia României, Ion Iancu Raţiu.

Temele abordate la întâlnirea prezentă au fost: activitatea curentă a Centrului Raţiu pentru Democraţie (centrul de voluntari, clubul de dezbatere, atelierul de teatru, fotografie, Transilvania Fest, campania pentru mâncare lejeră transilvăneană, programele cine ce a promis la alegeri, de ajutor umanitar şi luptă împotriva traficului de persoane, etc.);

Florin Bojor, Mark Gitenstein - ambasadorul SUA

Florin Bojor, Mark Gitenstein – ambasadorul SUA

lupta pentru democraţie a lui Nabeel Rajab (arestat în Bahrain); activităţi culturale (joc popular, piesă de teatru, recital de muzică clasică) şi discuţii libere între invitaţi.

Văzând pragmatismul, organizarea dinamică, ingeniozitatea, vitalismul şi aplicabilitatea subiectelor tratate, scopul invitaţiei din partea familiei Raţiu a fost atins: „consolidarea relaţiilor, parteneriatelor şi viziunii comune asupra democraţiei.”

Din perspectivă creştină, întâlnirea a avut ca şi punct central parastasul în cimitir pentru „răposatul Ion Iancu Raţiu”.

Participând din partea Clubului Internaţional Transilvania la acest eveniment am realizat că urmaşii marelui luptător pentru democraţie, Ion Raţiu (fii Indrei şi Nicolae Raţiu şi echipa lor) îi înfăptuiesc visul acestuia: să facă din casa lor un spaţiu al dezbaterilor pentru democraţie.

Prof. Florin I. Bojor  

Florin Bojor, statuie Ion Ratiu

Florin Bojor, statuie Ion Ratiu

Întâlnirea Profesorilor de Religie cu Preoţii din Protopopiate

ÎPS Andrei

ÎPS Andrei

Marţi, 12 iunie 2012 la Mânăstirea Dobric din judeţul Bistriţa-Năsăud a avut loc cercul pedagogic al profesorilor de religie ortodoxă din judeţul mai sus numit. La eveniment pe lângă reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Bistriţa – Năsăud a participat şi ÎPS Andrei, Mitropolitul Clujului, Sălajului şi Maramureşului, în calitatea sa de arhiepiscop direct responsabil cu învăţământul religios ortodox din judeţul Bistriţa –Năsăud.

Cu acest prilej, pe lângă temele general abordate de îmbunătăţirea predării şi pedagogiei cu elevii, s-a adus în discuţie şi legătura preotului cu profesorul de religie din perspectiva lucrării împreună pentru propovăduirea Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos.

Luarea de cuvânt pe care am avut-o are ca şi scop perfecţionarea acestei conlucrări între cler şi dascăli pentru un mai bun exerciţiu evanghelic în pastoraţia din Biserica Ortodoxă. În acest sens, am propus public arhiepiscopului Vadului, Feleacului şi Clujului, ÎPS Andrei, ca în cadrul întâlnirilor dintre preoţii din protopopiate la o anumită secţiune să intervină şi profesorii de religie.

Fără o colaborare strânsă, pragmatică, directă, în spiritul valorilor creştinismului dintre preoţi şi profesorii de religie riscăm ca munca de slujire a Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos să fie fragmentară, secvenţială, episodică şi să nu reuşim să direcţionăm mesajul din şcoală spre Biserică şi de cealaltă parte, tinerii să nu găsească linatul între profesor şi preotul paroh.

Prof. Florin I. Bojor

Seară duhovnicească la Beclean

Marţea Gândirii Creştine la BECLEAN

Marţea Gândirii Creştine la BECLEAN

Oraşul Beclean din judeţul Bistriţa-Năsăud şi-a deschis porţile pentru ciclul de conferinţe: Marţea Gândirii Creştine. Seara duhovnicească a Transilvaniei, pe durata Postului Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel şi-a găsit sălaş la biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril din localitate.

Marţi seara, 12 iunie 2012 cel care a inaugurat sesiunile de meditaţii creştine a fost Părintele Chiril de la Parva, stareţul Mânăstirii Rebra-Parva şi membru de onoare al Clubului Internaţional Transilvania. Gânditorul creştin a dezbătut tema: Rugăciunea, vindecătoare de patimi.

Marţea Gândirii Creştine la BECLEAN

Marţea Gândirii Creştine la BECLEAN

Cu o fluenţă în exprimare demnă de un orator de mare nivel, cu argumentarea unui bun apărător şi cu o trăire specială, părintele invitat a reuşit să analizeze problematica rugăciunii în câmpul experienţei personale.

Pornind de la conflictul gândurilor noastre fragmentare care ne fură de la rugăciune, monahul de la Parva a evidenţiat starea de trezvie, de cufundare în atenţia rugăciunii şi de concentrare în comunicarea noastră cu Dumnezeu. De aici, rugăciunea devine medicament necesar vieţii în comuniunea cu Hristos şi articulaţie în calea fericirii noastre.

Marţea Gândirii Creştine la BECLEAN

Marţea Gândirii Creştine la BECLEAN

Pas cu pas, călugărul bistriţean a ţesut cu multă logică, pe baza textelor scripturistice şi patristice, toate intervenţiile deviante ale patimilor, care prin rugăciune sunt stopate şi omul prin harul lui Dumnezeu reuşeşte să se regăsească pentru dragostea, liniştea şi pacea eternă.

La acest eveniment, biserica s-a umplut cu cei 100 de participanţi (creştini din Beclean şi Bistriţa şi elevi de la Colegiul Naţional „Petru Rareş” din Beclean) intervenind prin comentarii Părintele Inspector Adrian Cherhaţ şi anfitrionul întâlnirii Părintele Vasile Cherhaţ.

Interpreta folclorică Maria Blaga a cântat câteva dintre pricesnele compuse cu mult talent de către ea.

La următoarea conferinţă din 19 iunie 2012, de la ora 19:00 este aşteptat Părintele Gavril Horţ, duhovnicul Mânăstirii Piatra Fântânele, cu tema: După Hristos pe urmele Apostolilor.

Prof. Florin I. Bojor

Marţea Gândirii Creştine la BECLEAN

Marţea Gândirii Creştine la BECLEAN

Marţea Gândirii Creştine la BECLEAN

Marţea Gândirii Creştine la BECLEAN

Marţea Gândirii Creştine la BECLEAN

Cu ocazia Postului Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, oraşul Beclean va fi gazda serii duhovniceşti a Transilvaniei: „Marţea Gândirii Creştine”. Ciclu de conferinţe organizat de către Clubul Interaţional Transilvania în colaborare cu anfitrioni locali.

La Beclean gazda va fi Parohia Ortodoxă Beclean I care va primi oratorii şi participanţii invitaţi în Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 26, (Beclean, Bistriţa-Năsăud).

Gânditorii creştini invitaţi să prezinte şi să analizeze diferitele teme de cunoaştere şi aprofundare a creştinismului vor fi:

1. Părintele Chiril de la Parva, stareţul Mânăstirii Rebra-Parva – 12 iunie 2012, ora 19:00 – Rugăciunea, vindecătoare de patimi;

2. Părintele Gavril Horţ, duhovnicul Mânăstirii Piatra Fântânele – 19 iunie 2012,  ora 19:00 – După Hristos pe urmele Apostolilor;

3. Pr. Dr. Dorin Ielciu, profesor la Seminarul Ortodox şi preot la parohia Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca – 26 iunie 2012, ora 19:00 – Calea lacrimilor în urcuşul către Dumnezeu.

La sesiunile de meditaţii şi dezbateri creştine interpreta Maria Blaga va prezenta unele dintre pricesnele compuse de către aceasta.

Rugăciune, gândire, muzică, cunoaştere, aprofundare, experienţe personale… în câteva cuvinte: Marţea Gândirii Creştine.

Prof. Florin I. Bojor

Libertatea alegătorului se păstrează uneori nevotând?

Libertatea alegătorului se păstrează uneori nevotând?

Bistrita Turism

Democraţia apare din punct de vedere istoric unită aspiraţiei universale a fiinţelor umane de dezvoltare a demnităţii şi libertăţii lor. Obiectivul ei constituie satisfacerea acelor schimbări sociale care să sporească libertatea persoanelor.

Esenţa democraţiei este în raport cu demnitatea inerentă a fiinţei umane, adică promovarea justiţiei şi a egalităţii sociale, acceptarea unei mari diversităţi de credinţe, respectul faţă de fiecare cultură şi grup, încrederea în instituţiile sociale şi politice care favorizează participarea particularilor şi a grupurilor în societate.

Democraţia în înţelesul autentic, deplin al cuvântului este democraţia directă, adică identitatea şi unitatea dintre guvernant şi guvernat, după cum o atestă Kurt Eichenberger făcând referinţă la modelul elveţian: „ceea ce era şi este încă astăzi forma adevărată a statului, autentică, eficace, ceea ce trebuie să se silească pentru a se atinge, pentru << omul de rând >>…, dar şi pentru mulţi membri ai administraţiei şi inclusiv pentru certe orientări doctrinare, este democraţia directă” .

Bistrita Turism

Bistrita Turism

(K. Eichenberger, Der Staat der Gegenwart, Basel-Frankfurt a M., 1980, p. 96 “lo que era y sigue siendo aún hoy la forma de Estado verdadera, autentica, eficaz, la que hay esforzarse por alcanzar, para el “hombre de calle”…, pero también para muchos miembros de la Administración e incluso para algunas orientaciones doctrinales, es la democracia directa”).

Acelaşi ideal îl exprimă şi C. Schmitt când spune: „identitatea dintre guvernanţi şi guvernaţi” .   (C. Schmitt, « identidad de governantes y governados » p. 90)

Democraţia înseamnă în primul rând posibilitatea implicării universale şi garanţia libertăţii de acţiune şi gândire în spaţiul public. Exercitarea maximă a democraţiei o reprezintă dreptul la vot – stâlpul democraţiei.

Un drept care înseamnă responsabilitatea guvernării spaţiului public, făcută fie direct, fie indirect. Negarea, înlăturarea, incorectitudinea aplicării acestui drept loveşte în însăşi fiinţa democraţiei.

Bistrita Turism

Bistrita Turism

Acum se pune problema raportului între sistem, mentalitate şi democraţie. Dacă sistemul este în sine democratic, şi nu unul închis în sfere de influenţă? Dacă mecanismele juridice din stat funcţionează în parametrii nevoilor societăţii? Dacă presa este deschisă pentru afirmarea noilor aspiraţii sociale? Dacă mentalitatea oamenilor este una conştient liberală sau fraternală? etc.

Rezumând în axiome raportul sistemului cu democraţia, putem zice:
– nu e democraţie fără o corelare adecvată între participare şi luare a puterii;

– nu e democraţie dacă nu se ia în seamă realitatea particulară a fiecărei regiuni în parte;

– nu e democraţie dacă se nesocoteşte cultura organizativă a poporului;

– nu e democraţie fără informare şi transparenţă administrativă;

– nu e democraţie fără un mutu control între parte şi întreg;

– nu e democraţie fără autonomie a societăţii;

– nu e democraţie în România fără autonomie regională;

– nu e democraţie fără posibilitatea reală de afirmare în plan public;

– nu e democraţie fără minim de justiţie şi echilibru social, etc.

Acum se pune problema: dacă toate aceste cerinţe a ceea ce nu e democraţia se împlinesc în România în proporţie esenţială, atunci implicarea la vot fără posibilitatea votului în alb în contextul descris anterior, nu este tocmai lupta împotriva democraţiei?

Şi în această ecuaţie votarea oricărui candidat propus de partidele politice nu este legiferarea şi acreditarea tocmai a luptei antidemocratice? Atunci votul unui candidat politic pus de partidele politice actuale nu este distrugerea democraţiei reale? Prin urmare ce facem? Oare libertatea alegătorului se păstrează uneori nevotând?

Prof. Florin I. Bojor

Constantin Rus: prigonitorul creştinismului de la „Liviu Rebreanu” din Bistriţa?

Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” din Bistriţa

Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” din Bistriţa

Între elevii şi profesorii Colegiului Naţional „Liviu Rebreanu” din Bistriţa se numără şi creştini practicanţi de diferite rituri: ortodocşi, romano-catolici, greco-catolici, reformaţi, evanghelici, penticostali, baptişti, etc. care în conformitate cu principiul „toleranţei religioase” doresc să-şi manifeste credinţa în spaţiul public.

În democraţia din România, în sprijinul lor vine şi legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, Art. 1. „ – (1) Statul român respectă şi garantează dreptul fundamental la libertate de gândire, de conştiinţă şi religioasă al oricărei persoane de pe teritoriul României” şi Art. 32. – (1) În învăţământul de stat şi particular, predarea religiei este asigurată prin lege cultelor recunoscute.”

Prin urmare, creştinii pot solicita în cadrul unei ceremonii laice – începerea şi încheierea anului şcolar, inaugurarea unor sedii şcolare – prezenţa unui serviciu religios cu care aceştia se identifică.

Însă la Colegiului Naţional „Liviu Rebreanu” din Bistriţa situaţia creştinilor este departe de spiritul democraţiei şi al valorilor europene.

Deschidere an scolar „Liviu Rebreanu” din Bistriţa

Deschidere an scolar „Liviu Rebreanu” din Bistriţa

Dacă la ceremoniile organizate la Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” există libertate pentru discursuri didactice, discursuri administrative sau discursuri politice, în conformitate cu principiul participării democratice şi al toleranţei, în cadrul festivităţii de deschidere şi încheiere a anului şcolar, de ce pentru creştini nu se aplică aceleaşi reguli? De ce creştinii nu au libertate ca să se roage public la aceste manifestări?

Dacă noi creştinii, tolerăm discursurile mai sus amintite, am solicitat în scris directorului Colegiului Naţional „Liviu Rebreanu”, domnul profesor Constantin Rus să se aplice şi pentru noi libertatea şi democraţia garantată prin lege.

Mai întâi, la începutul anului şcolar (5 septembrie 2011) am adresat Direcţiunii CNLR Bistriţa un proiect de Tedeum în care explicam necesitatea, valoarea ecumenică, simbolismul rugăciunii şi ceream şi pentru creştini o fărâmă de timp la festivitatea de deschidere. Solicitatea mea a fost respinsă de către Direcţiunea Colegiului Naţional „Liviu Rebreanu” din Bistriţa.

CNLR Bistriţa

CNLR Bistriţa

Văzând acest lucru, am apelat la unii elevi creştini ai CNLR Bistriţa pentru a adresa un memoriu Direcţiunii Colegiului Naţional „Liviu Rebreanu” din Bistriţa (18 mai 2012), cu titlul: „Libertate şi pentru creştini ca să se roage public în cadrul festivităţii de deschidere şi încheiere a anului şcolar.”
La acest memoriu au aderat şi semnat 248 de elevi ai CNLR Bistriţa din clasele a VIII-a, a IX-a, a X-a şi a XII-a.

Şi la acest manifest al creştinilor, directorul Constantin Rus a rămas indiferent. Astfel, în ultimele zile la Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” a avut loc inaugurarea unui nou corp de şcoală, cursul festiv al claselor a XII-a. Manifestări publice în care creştinii nu s-au putut exprima…   

Nu ne împotrivim şi respectăm oricare altă manifestare religioasă venită din partea altor religii (hinduşi, şintoişti, şamani, budişti, musulmani, brahmani, etc.), dar dacă reprezentanţii acelor religii nu cer acest lucru, nu ar fi legal şi corect ca şi nouă să ni se interzică rugăciunea pe motivul neimplicării acelora.

Sau poate, la Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” din Bistriţa este o luptă deschisă împotriva creştinilor?

Profesor de Religie, Florin I. Bojor

Beclean – caii nobililor Bethlen

Bistrita Turism

Bistrita Turism

Beclean (pe Someş) este unul dintre oraşele judeţului Bistriţa – Năsăud, care în ultimii 20 de ani s-a dezvoltat semnificativ, devenind cel de-al doilea centru de putere al judeţului Bistriţa-Năsăud. Dezvoltarea din ultimii ani impune o continuare şi o continuitate de iniţiative care au ca şi scop final: Beclean – Centrul Judeţului.

Momentan, Becleanul este cunoscut la nivel naţional prin herghelie, Băile Figa, Asociaţia Saeculum (dezbatere lunară), iar la nivel regional prin unele evenimente: colocviile de la Beclean; zilele turismului la Beclean; formaţiile de folclor (Cununiţa); corul de copii Celest; grup instrumental clasic – Alegretto; zilele Becleanului, etc.

În această situaţie, după paşii făcuţi de către primarul din Beclean e nevoie de continuitate pentru dezvoltarea socială, culturală, demografică şi economică a oraşului Beclean. Astfel, trebuie să vorbim despre o serie de posibile proiecte care ar contribui la progresul material şi comunitar al oraşului:

1. Primarul şi turismul la Beclean. Băile Figa şi herghelia Beclean reprezintă 2 mari atracţii ale Becleanului, însă nu sunt singurele. Becleanul mai are şi trei diamante neşlefuite şi care nu au fost încă puse în valoare: trei castele Bethlen. Faimoasa familie nobiliară a Transilvaniei îşi are la Beclean matca, Biserica Calvinistă din localitate fiind şi panteonul odihnei descendenţilor seculari ai acestei familii.

Bistrita Turism

Bistrita Turism

Aici, grofii au lăsat un patrimoniu incontestabil, însă încorsetat în dezvoltarea urbanistică comunistă şi anihilat în uitarea identitară a locuitorilor zonei. Altă dată faima celor cu sânge albastru, azi Liceul Agricol, o peşteră dărăpănată cu uz educativ poate redeveni o perlă turistică. La fel şcoala Gheorghe Silaşi, fost palat Bethlen, poate găzdui o cameră cu inspiraţie istorică. În privinţa celui de-al treilea castel Bethlen, azi primăria Beclean, a fost amenajat un muzeu al oraşului. Prin urmare, între cele 3 castele, herghelie şi Băile Figa se poate organiza un circuit turistic, prevăzut cu transportul în caleaşcă.

Poate în această joncţiune: familia nobiliară Bethlen şi caii de la herghelie rezidă brandul oraşului Beclean: Beclean – caii nobililor Bethlen.

Hartă interactivă format A4 cu oraşul Beclean reprezintă o condiţie automată pentru a avea turism, iar unele evenimente la scară naţională şi internaţională (Festivalul Internaţional de Film: Dracula, Dracula International Film Festival; Festivalul Internaţional de Film Creştin şi Balul Bethlen al Primăverii, etc.) pot fi cheia de afirmare a muncii depuse.

2. Primarul şi spiritul comunitar. Pentru grecii antici oraşul, polisul reprezenta societatea însăşi, la fel investiţia în spaţiul public comunitar este pilonul dezvoltării umane pentru îmbunătăţirea nivelului de trai: Centrul Creştin pentru Tineret Beclean – Biblioteca Orăşănească Beclean; Centrul Creştin pentru Bătrâni Beclean (centru de zi – social, cultural, medical), etc.

Cât priveşte transparenţa în exerciţiul administrativ şi comunicarea cu urbea:

– crearea unui post TV local şi de Radio în FM cu un program concentrat, atractiv, pragmatic, etc. menit să devină mediul principal de informare locală şi formare civică;

– Info Beclean – buletin de informare municipală cu activităţile culturale, sociale, economice ale comunităţii; distribuire gratuită.

Toţi aceşti paşi asigură credibilitatea naţională şi internaţională a primarului, pentru ca investiţiile externe să fie în continuă creştere la Beclean.

Prof. Florin I. Bojor