Arhive blog

Despre vrăji, horoscop şi superstiţii cu Părintele Daniil Ureche de la Mânăstirea Ilva Mare

Despre vrăji, horoscop şi superstiţii cu  Părintele Daniil Ureche de la Mânăstirea Ilva Mare

Despre vrăji, horoscop şi superstiţii cu
Părintele Daniil Ureche de la Mânăstirea Ilva Mare

Marţea Gândirii Creştine – seara duhovnicească a Bistriţei

Martea Gandirii Crestine

Martea Gandirii Crestine

Clubul Internaţional Transilvania are prilejul să vă invite la un nou ciclu de conferinţe duhovniceşti pe durata Postului Paştilor 2013 la Catedrala din Bistriţa – Biserica Sf. Trei Ierarhi.

Dintre marii duhovnici, care vor poposi la Marţea Gândirii Creştine amintim: Părintele Calinic de la Mânăstirea Nicula (26 martie 2013, ora 18:00), Părintele Paisie de la Manăstirea Nuşeni (2 aprilie 2013, ora 19:00), Părintele Visarion de la Mânăstirea Floreşti (9 aprilie 2013, ora 19:00),  Părintele Chiril de la Mânăstirea Parva  (16 aprilie 2013, ora 19:00) şi alţi duhovnici…

Partenerii evenimentului sunt Teologii Bistriţeni de la Alba Iulia, Parohia Sfântul Vasile cel Mare şi Parohia Sfântul Ioan Gură de Aur, Bistriţa şi Radio Renaşterea 102 FM.

Prin urmare, vă aşteptăm în fiecare marţi seara după slujba vecerniei la un moment de rugăciune, meditaţie, muzică şi conversaţie creştină la catedrala de pe str. Alexandru Odobescu, nr. 5, Bistriţa.

Prof. Florin I. Bojor

www.florinioanbojor.wordpress.com

www.clubultransilvania.wordpress.com

0749.705.243

Bistriţa

Martea Gandirii Crestine Pasti 2013

Martea Gandirii Crestine Pasti 2013

Ultima Marţi a Gândirii Creştine din Postul Crăciunului 2012

Cu noi este Dumnezeu... – seară duhovnicească

Cu noi este Dumnezeu… – seară duhovnicească

Marţi, 18 decembrie 2012, la Catedrala din Bistriţa (Biserica Sf. Trei Ierarhi) a avut loc o nouă seară duhovnicească, ultima din postul Crăciunului 2012 organizată de către Clubul Internaţional Transilvania şi partenerii acestuia Parohia Sfântul Vasile cel Mare, Parohia Sfântul Ioan Gură de Aur, Bistriţa şi Radio Renaşterea, 102 FM.

Evenimentul l-a avut ca invitat pe Părintele Paisie de la Mânăstirea Strâmba care a dezbătut tema: „Cu noi este Dumnezeu…”

Duhovnicul Mânăstirii Strâmba a ponit analiza subiectului propus prin citirea capitolului 8 din Cartea Profetului Isaia, unde găsim imnul, mesajul central al dezbaterii: „9. Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi neamuri şi vă plecaţi. Auziţi până la marginile pământului, cei puternici plecaţi-vă. De vă veţi întări, iarăşi veţi fi biruiţi. 10. Şi orice sfat veţi sfătui, îl va risipi Domnul, şi cuvântul pe care îl veţi grăi nu va rămâne întru voi, căci cu noi este Dumnezeu!”

Apoi, gânditorul creştin a pus în paralel modelul de tărie, curaj şi credinţă creştină din imn cu exemplul martirilor din Revoluţia din 1989, care chiar dacă nu au rostit acest imn explicit în faţa tancurilor, l-au încarnat prin jertfa lor, căci comunismul a căzut cu puterea lui Dumnezeu.

Sfinţii închisorilor sunt un alt exemplu viu, recent al celor care l-au avut pe Dumnezeu cu ei în suferinţa prigoanei şi reeducării comuniste, adică a anihilării lui Dumnezeu. Pilda Părintelui Gheorghe Calciu-Dumitreasa, a Părintelui Daniil Tudor sau a Părintelui Arsenie Papacioc au fost explicate publicului prezent şi sunt elocvente pentru a ne arăta curajul de a mărturisi pe Dumnezeu şi a reuşi să nu înnebunească în infernul puşcăriilor şi experimentelor de teroare şi dezintegrare umană făcute de către comunişti.

Martea Gandirii Crestine

Martea Gandirii Crestine

Părinţii închisorilor ne descoperă cel mai mult maxima patristică: „roagă-te ca şi cum ai muri mâine şi munceşte ca şi cum n-ai muri niciodată!”, iar frica de moarte este dezintegrată prin credinţa arzătoare că Dumnezeu este cu noi.

Surpriza întâlnirii de seară reprezentat-o concertul de colinde interpretate de către Corul Liceului Tehnologic de Servicii Bistriţa. Iar Părintele Chiril de la Parva prezent şi el la întâlnirea de seară a subliniat „starea serilor duhovniceşti”, chemări spre Dumnezeu, o gură de „oxigen”, de meditaţie şi conştientizare a vocaţiei noastre de creştini, urmaşi a lui Hristos.

Cu seara duhovnicească susţinută de către Părintele Paisie de la Mânăstirea Strâmba, ciclul de conferinţe Marţea Gândirii Creştine îşi ia rămas bun de la numeroşii credincioşi care au participat la evenimentele din postul Crăciunului 2012. Următoarea sesiune de comunicări duhovniceşti organizate de către Clubul Internaţional Transilvania va avea loc în Postul Sfintelor Paşti din 2013.

Prof. Florin I. Bojor

Marţea Gândirii Creştine: despre suferinţă şi păcat

Marţea Gândirii Creştine

Marţea Gândirii Creştine

Seara duhovnicească a Transilvaniei: Marţea Gândirii Creştine şi-a deschis din nou porţile pentru un ciclu de conferinţe în postul Crăciunului 2012 la Catedrala din Bistriţa (Biserica Sf. Trei Ierarhi) (marţi, 20 noiembrie).

Cel care a inaugurat sesiunea de dezbateri creştine a Clubului Internaţional Transilvania şi a partenerilor săi a fost Părintele Natanael de la Mânăstirea Parva, cu tema de discuţie „Atitudinea Mântuitorului Iisus Hristos faţă de suferinţă şi păcat”.

Duhovnicul originar din Petroşani a început analiza subiectului propus de la antropologia creştină: omul creaţie a lui Dumnezeu; chip chemat la asemănarea cu Dumnezeu; suflet şi trup. Apoi a accentuat eliberarea adusă de Hristos din robia păcatului şi a morţii vindecând firea căzută în păcat şi restaurând omul.

Marţea Gândirii Creştine

Marţea Gândirii Creştine

Astfel, bunătatea divină este vindecătoare, mântuitoare. De aceea, Iisus Hristos „stă la uşă şi bate” (Apoc. 3,20) şi „bucurie se face în cer pentru un păcătos care se întoarce” (Lc. 15,10) şi tot El în Sfânta Biserică (farmacia sufletului nostru) ne oferă prin cele 7 sacramente, sfinte taine, leacuri pentru fericirea noastră eternă. În alte cuvinte, botezul – lepădare de diavol, mirungerea – întărirea în viaţa cea nouă, euharistia – împărtăşirea cu sângele regenerator, spovedania – spălarea de păcate, maslul – vindecare de boli sufleteşti şi trupeşti.

Marţea Gândirii Creştine

Marţea Gândirii Creştine

În concluzie, păcatul dezintegrează, îndulcire amăgitoare, căci fericirea propusă este falsă… Întorşi la Dumnezeu, realizăm că Iisus Hristos este lumina lumii şi El este modelul pentru a trece prin suferinţa lumii acesteia în aşteptarea „cerului nou şi a pământului nou” (2 Pt. 3,13).

Cu Catedrala din Bistriţa plină de iubitori de înţelepciune, Marţea Gândirii Creştine îl aşteaptă pe 27 noiembrie la 18:00 pe Părintele Calinic de la Mânăstirea Nicula care va vorbi despre „Sfinţi şi sfinţenie”.

Prof. Florin I. Bojor

 

După Hristos pe urmele Apostolilor la Beclean

După Hristos pe urmele Apostolilor la Beclean

După Hristos pe urmele Apostolilor la Beclean

Marţi seara, 19 iunie 2012, Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril din Beclean a fost plină din nou cu credincioşi dornici de a întelege mai mult din tainele creştinismului. Invitatul serii a fost Părintele Gavril Horţ, duhovnicul Mânăstirii Piatra Fântânele care a prezentat tema: După Hristos pe urmele Apostolilor.

Pe baza textelor scripturistice şi a mărturiilor din Sfânta Tradiţie, duhovnicul creştin a prezentat modelul de viaţă al Apostolilor şi lupta lor prin faptă şi cuvânt pentru propovăduirea Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos. De aici, gânditorul creştin a făcut multe analogii şi paralelisme cu viaţa cotidiană a creştinilor de acum şi în special a preoţilor.

Folosindu-se de multe exemple patristice şi din viaţa personală, monahul din Pasul Tihuţa a reuşit să creeze o atmosferă caldă, familiară care a deschis poarta spre colocviu cu credincioşii prezenţi la întâlnirea creştină de seară pe diferite teme: dogmatice, morale şi sociale.

După Hristos pe urmele Apostolilor la Beclean

După Hristos pe urmele Apostolilor la Beclean

Interpreta de pricesne creştine Maria Blaga a reuşit prin textele şi melodiile compuse de către ea să transmită dragostea şi evlavia necesară apropierii de exemplele Apostolilor.

Pentru ultima conferinţă, Marţea Gândirii Creştine la Beclean din timpul Postului Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este aşteptat pe 26 iunie 2012 Pr. Dr. Dorin Ielciu, profesor la Seminarul Ortodox şi preot la parohia Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca cu tema Calea lacrimilor în urcuşul către Dumnezeu.

Prof. Florin I. Bojor

Marţea Gândirii Creştine – seara duhovnicească a Transilvaniei

Marţea Gândirii Creştine – seara duhovnicească a Transilvaniei

Marţea Gândirii Creştine – seara duhovnicească a Transilvaniei

 

Între 6 martie şi 3 aprilie 2012, Clubul Internaţional Transilvania şi Protopopiatul Ortodox Român Bistriţa au organizat în fiecare marţi seara la biserica „Coroana” din Bistriţa, în prezenţa unui numeros public (400 persoane), un nou ciclul de conferinţe: Marţea Gândirii Creştine.

Gânditorii creştini de marcă invitaţi au fost: părintele Chiril de la Parva, stareţul mânăstirii Rebra – Parva (Rugăciunea, zbor către cer), părintele Gheorghe Şanta, Lect. Univ.Dr.la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, UBB (Hristos, bucuria întâlnirii), Părintele Dumitru Cobzaru, exarhul Mânăstirilor Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului (Postul, pregătire pentru o viaţă creştină), Părintele Gavril Horţ,duhovnicul Mânăstirii Piatra Fântânele (Pocăinţă şi spovedanie, taină a Bisericii) şi Părintele Nifon Pop, protosingel la Mânăstirea Rebra-Parva (Postul, urcuş spre înviere).

Marţea Gândirii Creştine – seara duhovnicească a Transilvaniei

Marţea Gândirii Creştine – seara duhovnicească a Transilvaniei

 

Oratorii creştini au încercat prin tematica expusă să prezinte şi să analizeze cât mai mult din sistemul de gândire şi viaţă creştin. Prin cuvântul lor înălţător au descris plastic, prin exemplele vieţii şi textele biblice, bucuria întâlnirii cu Hristos; au arătat nevoia de rugăciune, de comunicare cât mai adecvată cu Dumnezeu, cel în Treime (rugăciunea buzelor, rugăciunea minţii şi rugăciunea inimii); au evidenţiat ruptura dintre limbaj, acţiune şi gândire, cauzată de sălăşluirea păcatului în om; un dezechilibru între raţiune, sentiment şi voinţă, dezechilibru din care postul reprezintă o ieşire la liman; au transmis un mesaj pedagogic, educând şi îndemnând auditoriul la o bună spovedanie; au afirmat paza gândului, nevorbirea de rău, lupta cu judecarea aproapelui şi iertarea celui care ne greşeşte. Într-un cuvânt, au arătat o parte din pietrele necesare construirii turnului fericirii eterne în Hristos.

Fiecare întâlnire spirituală a reprezentat un eveniment unic, alături de invitatul conferinţei fiind şi cunoscuţi interpreţi de muzică folclorică (Domnica Dologa, Cornelia Ardelean, Mina Buga, Marius Morariu) care prin vocea, simţirea şi trăirea lor, interpretând pricesne creştine au întregit tabloul înţelegerii tainei creştinismului.

Marţea Gândirii Creştine – seara duhovnicească a Transilvaniei

Marţea Gândirii Creştine – seara duhovnicească a Transilvaniei

 

De asemenea, au participat cu comentarii la sesiunile duhovniceşti mulţi preoţi ai zonei (Alexandru Vidican, Lazăr Cozman, Nicolae Feier, Ioan Suciu, Tudor Mudure, Toader Tomoroga, Vasile Beni). De fiecare dată, expunerile s-au finalizat cu un dialog deschis cu credincioşi participanţi, aceştia adresând diferite întrebări la subiectele prezentate.

Clubul Internaţional Transilvania prin preşedinta acestuia, Ioana Cozman a acordat diploma de membru de onoare fiecărui părinte invitat. Organizatorii evenimentului îi aşteaptă pe toţi cei interesaţi la o nouă serie de seri duhovniceşti în următorul post al Bisericii.

Prof. Florin I. Bojor

Postul, urcuş spre înviere

Marţea Gândirii Creştine - Nifon Pop

Marţea Gândirii Creştine - Nifon Pop

Ciclul de Conferinţe: Marţea Gândirii Creştine, ediţia din Postul Mare, prin seara duhovnicească de marţea trecută îşi încheie sesiunile. Cel din urmă invitat din această serie de dezbateri spirituale a fost părintele Nifon Pop, protosingel la Mânăstirea Sf. Ap. Petru şi Pavel, Rebra-Parva.

Egumenul bistriţean a discutat tema postului, ca şi urcuş spre învierea personală a fiecăruia dintre noi. Mai întâi părintele a vorbit despre postul, abstinenţa alimentară ca şi suport pentru postul spiritual. Un post care înseamnă în primul rând paza gândului, nevorbirea de rău, lupta cu judecarea aproapelui şi iertarea celui care ne greşeşte. Fără această despătimire riscăm ca postul să se transforme într-o simplă dietă.

Discursul duhovnicului invitat a fost unul pragmatic, fiind îmbinat de multe istorisiri din vieţile sfinţiilor (părinţii din Pateric, Sf. Siloan Atonitul, Sf. Ioan Hrisostom), parabole şi exemple vitale. Dincolo de cuvinte, gânditorul creştin a transmis un mesaj de acţiune imediată: lepădarea de păcat, ca şi opţiune fundamentală pentru Hristos.

La seara duhovnicească din Bistriţa de la biserica „Coroana” a participat şi interpreta de muzică populară Mina Buga, care a cântat două pricesne creştine cu multă simţire şi talent.

Asemenea celorlalţi invitaţi la Marţea Gândirii Creştine, Clubul Internaţional Transilvania prin preşedinta acestuia, Ioana Cozman a acordat diploma de membru de onoare părintelui invitat Nifon Pop. Organizatorii evenimentului îi invită pe toţi cei interesaţi la o nouă serie de seri duhovniceşti în următorul post al Bisericii, până atunci puteţi urmări activităţile clubului pe http://www.clubultransilvania.wordpress.com.

Prof. Florin I. Bojor

Seară duhovnicească: Hristos, bucuria întâlnirii

 

Gheorghe Santa Martea Gandirii Crestine

Gheorghe Santa Martea Gandirii Crestine

Dacă e post şi e marţi, atunci la Bistriţa e Marţea Gândirii Creştine, seara duhovnicească organizată de către Clubul Internaţional Transilvania şi Protopopiatul Ortodox Român Bistriţa.

Marţea trecută l-a avut ca protagonist pe părintele Gheorghe Şanta, Lector Universitar Doctor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Universitatea Babeş – Bolyai. Tema pe care fostul duhovnic al facultăţii teologice clujene a expus-o a fost: Hristos, bucuria întâlnirii. Pornind de la îndrumarea pedagogică „să ne sfătuim împreună pe calea mântuirii”, oratorul creştin a descris plastic prin exemplele vieţii şi textele biblice, bucuria întâlnirii cu Hristos.

Dacă marele corifeu creştin Origen afirma: „noi pierim de sete lângă un izvor de apă vie”, profesorul clujan şi-a fundamentat demersul căutării existenţiale a lui Dumnezeu, pe foamea interioară a omului în căutarea sensului vital (Ps. 118, 8 „te caut din toată inima mea”). Cercetare călăuzită de gândirea personalistă în care celălalt de lângă noi, semenul nostru reprezintă „chipul lui Dumnezeu” (Fac. 2,17). O umblare fiinţială la care, Hristos – Dumnezeu nu rămâne imun, după cuvântul din Apocalipsă: „Iată, eu stau şi bat, dacă îmi va deschide cineva, voi intra şi voi cina cu el şi El cu mine”, sau meditaţia teologului Paul Evdochimov: „Hristos este un cerşetor al iubirii noastre.”

Întrebarea centrală a conferinţei Părintelui Şanta a fost: „în noi înşine, pe care parte a uşii este Hristos în noi?” După un circuit de relatare scripturistică Col. 3, 3; Ioan 14, 23, gânditorul creştin a evidenţiat momentul întâlnirii cu Hristos, clipă crucială, eveniment transfigurator care ne duce de la „moarte la viaţă”, de la „pământ la cer”, secundă care condensează în sine temelia existenţei noastre.

Astfel, părintele invitat a exemplificat 4 cazuri de întâlniri cruciale: a femeii samarinence (care din concubină devine apostol), a femeii prinsă în adulter (care din adulteră devine mironosiţă), a tâlharului de pe cruce (care din infractor devine primul cetăţean al raiului) şi cazul unui intelectual indiferent religios care devine creştin. Aceste persoane l-au cunoscut în iubire pe Dumnezeu, având în continuarea vieţii lor, iubirea pe care mai întâi Dumnezeu a avut-o pentru ei.

După o conferinţă cu privire lăuntrică, plină de entuziasmul întâlnirii cu Hristos – Dumnezeu, cei interesaţi de aprofundarea vieţii creştine sunt invitaţi marţea viitoare la o nouă seară spirituală în compania părintelui Dumitru Cobzaru.

 Prof. Florin I. Bojor