Arhive blog

Părintele Maxim Morariu la Marţea Gândirii Creştine

Părintele Maxim Morariu la Marţea Gândirii Creştine

Părintele Maxim Morariu la Marţea Gândirii Creştine

Cuvinte duhovniceşti cu Părintele Gavril de la Piatra Fântânele

Cuvinte duhovniceşti cu Părintele Gavril de la Piatra Fântânele

Cuvinte duhovniceşti cu
Părintele Gavril de la Piatra Fântânele

Despre vrăji, horoscop şi superstiţii cu Părintele Daniil Ureche de la Mânăstirea Ilva Mare

Despre vrăji, horoscop şi superstiţii cu  Părintele Daniil Ureche de la Mânăstirea Ilva Mare

Despre vrăji, horoscop şi superstiţii cu
Părintele Daniil Ureche de la Mânăstirea Ilva Mare

Părintele Paisie de la Nuşeni în dialog la Marţea Gândirii Creştine 2015

Părintele Paisie de la Nuşeni  în dialog la Marţea Gândirii Creştine

Părintele Paisie de la Nuşeni
în dialog la
Marţea Gândirii Creştine

Părintele Chiril de la Parva: Despre rugăciunea în particular şi în biserică

Chiril de la Parva

Chiril de la Parva

Marţi, 24 februarie 2015 s-a deschis sesiunea de conferinţe Marţea Gândirii Creştine de la Bistriţa. Seria de seri duhovniceşti din posturile Crăciunului şi a Paştilor datează din 2011. De atunci, ciclul de conferinţe a poposit la Bistriţa şi Beclean în bisericile mari ale oraşelor.

Seara trecută, la biserica numită generic <la Coroana> în prezenţa unui public numeros, părintele Chiril de la Parva a discutat cu cei prezenţi despre rugăciunea în particular şi în biserică.

Oratorul creştin şi-a început meditaţia de la constatări psihologice din viaţa omului de zi cu zi. Astfel, aducerea aminte de Dumnezeu, încercarea de a ne umple timpul cu Dumnezeu, înţelegerea micimii existenţiale nasc rugăciunea. Aceasta este manifestarea şi în acelaşi timp practicarea iubirii lui Dumnezeu, susţinătoarea lumii, coborârea lui Dumnezeu în om, un rug aprins…

Practic, rugăciunea particulară începe printr-o bună organizare a timpului, altfel, tumultul zilei, grija lumii vor alunga rugăciunea de la noi. Apoi tinderea spre rugăciunea neîncetată ne duce la dobândirea virtuţii rugăciunii. Dar acest lucru nu se poate obţine decât prin rugăciunea în biserică. Virtutea rugăciunii se câştigă numai prin legătura mutuală dintre cele două, căci prin rugăciune suntem în dialog cu Dumnezeu, iar acest dialog nu poate fi numai singular, ci e necesar să fie şi comunitar, împreună cu ceilalţi creştini în biserică.

Martea Gandirii Crestine 2015

Martea Gandirii Crestine 2015

În concluzie, rugăciunea este cel mai bun lucru pentru suflet, practică indispensabilă pentru a ne găsi fericirea – mântuirea.

Au mai participat la eveniment preoţii Tudor Mudure, Nicolae Feier, Ioan Vlaşin şi Emanuel Vidican împreună cu psaltul George Popandron.

Marţea viitoare este aşteptat părintele inspector şcolar Dr. Adrian Cherhaţ care va răspunde la o întrebare principală care macină societatea românească aceste zile: Mai e nevoie de religie în şcoală?

 

Prof. Florin I. Bojor

Despre post, rugăciune şi spovedanie la Marţea Gândirii Creştine

Martea Gandirii Crestine cu Chiril de la Parva

Martea Gandirii Crestine cu Chiril de la Parva

Despre post, rugăciune şi spovedanie cu părintele Chiril de la Parva şi părintele Gavril de la Piatra Fântânele.

Marţea Gândirii Creştine, seara duhovnicească a Bistriţei a debutat de 2 săptămâni cu 2 conferinţe de introducere în Postul Mare din 2014.

Cea dintâi conferinţă din 11 martie 2014 l-a avut ca invitat pe părintele Chiril de la Parva care a analizat practica postului şi a rugăciunii. Stareţul de la mânăstirea Rebra-Parva a argumentat printr-un discurs fluent şi prin ultilizarea exemplelor biblice (Moise, Ilie, Iona, Ioan Botezătorul şi Iisus Hristos) necesitatea conlucrării dintre post şi rugăciune. Fără de rugăciune postul se transformă în dietă; iar postul nu este înfometare, ci ajutarea voinţei spre schimbare prin întărirea rugăciunii. Astfel e nevoie de echilibru şi dreaptă socotinţă în administrarea acestor practici religioase care ne ajută să trecem peste ispitele lăcomiei, mândriei, vicleniei, desfrânării, etc. Tentaţii care în momentul dorinţei noastre de schimbare devin tot mai acute, iar postul şi rugăciunea sunt exerciţii eliberatoare din capcanele patimilor.

Martea Gandirii Crestine cu Gavril de la Piatra Fantanele

Martea Gandirii Crestine cu Gavril de la Piatra Fantanele

Cea de-a doua conferinţă a fost susţinută de către părintele Gavril de la Piatra Fântânele, marţea trecută, 18 martie 2014. Cu un limbaj clar, pragmatic şi apropiat de priceperea auditoriului, oratorul creştin a răspuns la întrebările fundamentale cu privire la taina mărturisirii: De ce?  Pentru ce? Cum? Ce să ne preocupe? Taina spovedaniei răspunde dorinţei de a căuta adevărul şi a înţelege binele şi răul din faptele noastre. De asemenea, ea ne direcţionează spre conştientizarea stării de păcat, fiind baia de spălare spirituală a păcatelor noastre, după cuvântul din Apocalipsă: Fericiţi cei ce spală veşmintele lor ca să aibă stăpânire peste pomul vieţii şi prin porţi să intre în cetate! (Apoc. 22, 14)

Duhovnicul din Pasul Tihuţa a clarificat multe dintre controversele din jurul sacramentului spovedaniei, în special cele cu privire la canon. Practică religioasă care nu este o pedeapsă, ci un medicament de îndreptare duhovnicească. Astfel, preotul confesor trebuie să găsească echilibrul necesar pentru ca penitentul să nu cadă în deznădejde, dar nici să relativizeze morala.

Şi de această dată, evenimentele s-au bucurat de audieri de pricesne creştine interpretate de cântăreţele Maria Condrea şi Maria Blaga, iar biserica numită generic la Coroana din Bistriţa s-a umplut de creştini dornici de a cunoaşte şi înţelege tainele şi practica credinţei.

 Prof. Florin I. Bojor

Părintele Paisie de la Strâmba în dialog cu existenţa

părintele Paisie de la Strâmba

părintele Paisie de la Strâmba

Ciclul de seri duhovniceşti, Marţea Gândirii Creştine din postul Crăciunului 2013 a debutat marţi, 26 noiembrie, la biserica cunoscută sub numele „La Coroana” din Bistriţa, avându-l ca invitat pe părintele Paisie de la Strâmba.

Tema pe care a dezbătut-o duhovnicul creştin a fost alegerea existenţială, sub titlul: Pe ce cale? Un titlu sugestiv pentru un subiect extrem de complex şi profund. Astfel, părintele de la Strâmba a pornit într-o serie de întrebări retorice: De ce părăsim calea credinţei? De ce ne lăsăm batjocorită demnitatea umană? De ce ne dezumanizăm şi tindem să fim „animale”? De ce îl căutăm pe Dumnezeu numai la necaz? Spre ce ne îndreptăm?

Paisie de la Strâmba Marţea Gândirii Creştine

Paisie de la Strâmba Marţea Gândirii Creştine

Întrebări, care în viziunea oratorului au în spate felul în care ne înţelegem antropologia. În acest sens, părintele a recurs la cuvintele Mântuitorului: „Eu sunt calea” (In 14,6), iar răspunsul omului îl găseşte în reflecţia filosofului Ernest Bernea: omul, marele mister al existenţei. Un mister aflat în timp şi spaţiu, care face alegeri pentru fericirea lui. Însă alegerile noastre adesea sunt păcatele, care prin repetarea lor duc la negarea existenţei eterne, a credinţei şi a lui Dumnezeu. De aici, şi dorinţele noastre concentrate cu precădere pe materialitate şi temporalitate (casă, maşină, slujbă), în loc să punem în centrul ierarhiei noastre de valori virtuţile creştine (pacea, liniştea, dragostea, etc.). Rezultatul acestui mod de a trăi este stresul, neliniştea, boala, ca atare, noi înşine prin alegerea răului ne facem autori ai răului nostru personal.

Paisie de la Strâmba - Clubul Internaţional Transilvania

Paisie de la Strâmba – Clubul Internaţional Transilvania

În aceste coordonate ale realităţii în care trăim, apare creştinismul şi calea fericirii pe care o propune, a jertfei şi a suferinţei pentru Hristos. „Povară” care aduce deplinătatea omului, fericirea şi liniştea lui. În alte cuvinte, abandonarea încrederii în capacităţile personale pentru încrederea în Dumnezeu, adică predarea voinţei fiecăruia în mâinile lui Dumnezeu este calea care ne duce la Adevăr şi Viaţă: Iisus Hristos.

Cuvintele părintelui Paisie de la Strâmba, prin concizia şi pragmatismul expunerii au coborât discursul metafizic la nivelul comun de înţelegere, iar Clubul Internaţional Transilvania i-a acordat calitatea de membru de onoare a asociaţiei creştine.

Marţea Gândirii Creştine

Marţea Gândirii Creştine

Serile duhovniceşti continuă în 3 decembrie prin conferinţa părintelui Serafim de la Căşiel, care va vorbi despre personalitatea fascinantă a părintelui Arsenie Boca.

Prof. Florin I. Bojor

Încep serile duhovniceşti din Postul Crăciunului 2013

Martea Gandirii Crestine Craciun 2013

Martea Gandirii Crestine Craciun 2013

Ciclul de conferinţe „Marţea Gândirii Creştine” îşi continuă desfăşurarea şi în acest post cu invitaţi de seamă şi teme de actualitate. Astfel, părintele Paisie de la mânăstirea Strâmba, în 26 noiembrie, la ora 18:00, va analiza problema alegerii existenţiale din viaţa fiecăruia, cu tema: „Pe ce cale?”, iar părintele Serafim de la mânăstirea Căşiel, Cluj, în 3 decembrie, la ora 18:00, ne va informa cu privire la personalitatea fascinantă a părintelui Arsenie Boca. Apoi, în serile de marţi ce urmează până la Crăciun vor fi alţi invitaţi de seamă.

Prin urmare, toţi cei interesaţi de un popas de rugăciune, discuţie, meditaţie şi muzică creştină sunt aşteptaţi la biserica numită generic „La Coroana”, Piaţa Unirii, nr. 9, Bistriţa.

Un eveniment organizat de Clubul Internaţional Transilvania şi Asociaţia Tinerilor Creştini Ortodocşi a Protopopiatului Ortodox Român din Bistriţa impreună cu parohiile de la respectiva biserică.

Prof. Florin I. Bojor

www.clubultransilvania.wordpress.com

0749.705.243

Pr. Bogdan Ivanov la Martea Gandirii Crestine

Pr. Bogdan Ivanov la Martea Gandirii Crestine

Pr. Bogdan Ivanov la Martea Gandirii Crestine

Parintele Daniil la Martea Gandirii Crestine

Parintele Daniil la Martea Gandirii Crestine

Parintele Daniil la Martea Gandirii Crestine