Arhive blog

Părintele Chiril: Rugăciunea din biserică – mod de curăţire şi îmbogăţire

Părintele Chiril: Rugăciunea din biserică – mod de curăţire şi îmbogăţire

Părintele Chiril: Rugăciunea din biserică – mod de curăţire şi îmbogăţire

Marţi, 16 aprilie 2013, la Biserica Sf. Trei Ierarhi din Bistriţa a avut loc o nouă seară duhovnicească din ciclul de conferinţe religioase: Marţea Gândirii Creştine. Invitatul serii a fost Părintele Chiril de la Parva, colaborator al asociaţiei creştine Clubul Internaţional Transilvania, care a dezbătut tema rugăciunii în biserică – mod de curăţire şi îmbogăţire.

Părintele stareţ de la Mânăstirea Sf. Ap. Petru şi Pavel, Rebra – Parva, a elaborat un discurs eclesiologic şi de practică morală exemplificat prin multe pilde şi întâmplări reale, pornind de la simpla întrebare: „cum să mă rog?” Astfel, oratorul creştin consideră fundamentală atenţia în rugăciune, participarea la ceea ce rostim, adică să raţionalizăm prin minte, să ne deschidem cugetul şi să încercăm să înţelegem ceea ce rostim. Nu neapărat să căutăm o stare, ci să ne umplem mintea de ceea ce rostim.

Părintele Chiril: Rugăciunea din biserică – mod de curăţire şi îmbogăţire

Părintele Chiril: Rugăciunea din biserică – mod de curăţire şi îmbogăţire

În cazul slujbelor religioase concentrarea, meditaţia şi implicarea participativă fiind esenţiale, căci slujbele din biserică sunt cuvintele Domnului adresate nouă. Ele aduc cu sine prin împărtăşirea harului dumnezeiesc curăţirea morală şi îmbogăţirea existenţială. O bogăţie care nu este egoistă sau materială asemenea celei dorite de către bogatul căruia i-a rodit ţarina, adică o bogăţie orizontală, ci o bogăţie verticală de dăruire a capacităţilor intelectuale şi cognitive lui Dumnezeu.

Aşadar, putem vorbi de o atitudine de rugăciune care se manifestă prin rugăciunea prezentă în timp real şi deschiderea spre cuvântul lui Dumnezeu care este lăsat să intre.

Părintele Chiril: Rugăciunea din biserică – mod de curăţire şi îmbogăţire

Părintele Chiril: Rugăciunea din biserică – mod de curăţire şi îmbogăţire

În această coordonată biserica este locul, templul, sanctuarul unde omul se deschide spre cer prin întâlnirea cu Dumnezeu în sfintele taine şi rugăciune. O biserică care este deopotrivă loc, comunitate şi trupul Mântuitorului Iisus Hristos. De altfel, din ultima constatare – trupul lui Iisus Hristos, unde El este cap, rezultă puterea comunităţii şi a locului, căci Biserica zidită de Dumnezeu nici porţile iadului nu o vor birui. (Mt 16, 18)

În concluzie, Părintele Chiril a subliniat mărturia Sf. Ap. Pavel care spune: „Duhul vine în ajutor slăbiciunii noastre, căci noi nu ştim să ne rugăm cum trebuie, ci Însuşi Duhul Se roagă pentru noi cu suspine negrăite.” Rm 8, 26

Conferinţa monahului de la Parva a fost comentată de către Părintele Ioan Pintea, directorul Bibliotecii Judeţene Bistriţa-Năsăud, iar interpreta populară Mina Buga a cântat mai multe pricesne creştine în faţa sutelor de persoane prezente la eveniment.

Prof. Florin I. Bojor

Exemplul lui Moş Nicolae la Marţea Gândirii Creştine

Gavril Hort la Martea Gandirii Crestine

Gavril Hort la Martea Gandirii Crestine

Marţi seara, 4 decembrie, la Catedrala din Bistriţa (Biserica Sf. Trei Ierarhi) a avut loc conferinţa creştină Milostenia şi pilda Sfântului Nicolae peste veacuri” susţinută de către Părintele Gavril Horţ de la Mânăstirea Piatra Fântânele.

Părintele duhovnic a dezbătut tema „milosteniei” începând de la exemplul Sfântului Nicolae, episcopul Mirei Lichiei, care după 1700 de ani este încă actual în conştiinţa creştinilor şi nu numai.

Dacă în numele lui „Moş Nicolae” părinţii pun cadouri copiilor lor, asta nu înseamnă că identitatea sfântului este periclitată (anecdotă), căci mila, bunătatea, dreptatea, dragostea corifeului creştin inspiră deopotrivă oameni de diferite vârste.

Martea Gandirii Crestine

Martea Gandirii Crestine

 

De aici, milostenia este văzută de către călugărul invitat: expresie a dragostei, acţiune ce vine din inimă şi merge la inima celuilalt, mişcare gratuită spre celălalt, transpunere în pielea celui ajutat şi dăruire practică pentru aproapele.

În acest sens, pildă ne sunt cuvintele Sf. Ap. Pavel: „să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Iisus, căci El a zis: Mai fericit este a da decât a lua.” (F. Ap. 20, 35) sau mărturia lui Nicolae Steinhardt: „Dăruind vei dobândi”.

Părintele Gavril a subliniat legătura strânsă dintre rugăciune şi milostenie arătată în bucuria, alinarea şi împlinirea în a oferi. Monahii, chiar dacă nu sunt în lume, trăiesc rugăciunea milostiviri sau milostenia în rugăciune, căci se roagă pentru lume.

Chiril de la Parva la Martea Gandirii Crestine

Chiril de la Parva la Martea Gandirii Crestine

 

Apoi, în dialogul cu publicul prezent monahul de la Piatra Fântânele a răspuns la întrebările practice despre milostenie: pe cine să ajutăm? În ce fel să ajutăm? Cum să ajutăm? Ce să aşteptăm când ajutăm? etc.

La seara de meditaţie creştină au colindat tinerele talente: Andrada Băieşiu şi Elisabeta Miron, participând la discuţii şi Părintele Chiril de la Parva, Părintele Liviu Şugar şi Părintele Ştefan Borodi.

Evenimentul face parte din ciclul de seri duhovniceşti „Marţea Gândirii Creştine” şi este organizat de către Clubul Internaţional Transilvania şi partenerii acestuia: Parohia Sfântul Vasile cel Mare, Parohia Sfântul Ioan Gură de Aur, Bistriţa, şi Radio Renaşterea, 102 FM.

Prof. Florin I. Bojor

 www.clubultransilvania.wordpress.com   0749.705.243

Seară duhovnicească la Beclean

Marţea Gândirii Creştine la BECLEAN

Marţea Gândirii Creştine la BECLEAN

Oraşul Beclean din judeţul Bistriţa-Năsăud şi-a deschis porţile pentru ciclul de conferinţe: Marţea Gândirii Creştine. Seara duhovnicească a Transilvaniei, pe durata Postului Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel şi-a găsit sălaş la biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril din localitate.

Marţi seara, 12 iunie 2012 cel care a inaugurat sesiunile de meditaţii creştine a fost Părintele Chiril de la Parva, stareţul Mânăstirii Rebra-Parva şi membru de onoare al Clubului Internaţional Transilvania. Gânditorul creştin a dezbătut tema: Rugăciunea, vindecătoare de patimi.

Marţea Gândirii Creştine la BECLEAN

Marţea Gândirii Creştine la BECLEAN

Cu o fluenţă în exprimare demnă de un orator de mare nivel, cu argumentarea unui bun apărător şi cu o trăire specială, părintele invitat a reuşit să analizeze problematica rugăciunii în câmpul experienţei personale.

Pornind de la conflictul gândurilor noastre fragmentare care ne fură de la rugăciune, monahul de la Parva a evidenţiat starea de trezvie, de cufundare în atenţia rugăciunii şi de concentrare în comunicarea noastră cu Dumnezeu. De aici, rugăciunea devine medicament necesar vieţii în comuniunea cu Hristos şi articulaţie în calea fericirii noastre.

Marţea Gândirii Creştine la BECLEAN

Marţea Gândirii Creştine la BECLEAN

Pas cu pas, călugărul bistriţean a ţesut cu multă logică, pe baza textelor scripturistice şi patristice, toate intervenţiile deviante ale patimilor, care prin rugăciune sunt stopate şi omul prin harul lui Dumnezeu reuşeşte să se regăsească pentru dragostea, liniştea şi pacea eternă.

La acest eveniment, biserica s-a umplut cu cei 100 de participanţi (creştini din Beclean şi Bistriţa şi elevi de la Colegiul Naţional „Petru Rareş” din Beclean) intervenind prin comentarii Părintele Inspector Adrian Cherhaţ şi anfitrionul întâlnirii Părintele Vasile Cherhaţ.

Interpreta folclorică Maria Blaga a cântat câteva dintre pricesnele compuse cu mult talent de către ea.

La următoarea conferinţă din 19 iunie 2012, de la ora 19:00 este aşteptat Părintele Gavril Horţ, duhovnicul Mânăstirii Piatra Fântânele, cu tema: După Hristos pe urmele Apostolilor.

Prof. Florin I. Bojor

Marţea Gândirii Creştine la BECLEAN

Marţea Gândirii Creştine la BECLEAN

Marţea Gândirii Creştine la BECLEAN

Marţea Gândirii Creştine la BECLEAN

Marţea Gândirii Creştine la BECLEAN

Cu ocazia Postului Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, oraşul Beclean va fi gazda serii duhovniceşti a Transilvaniei: „Marţea Gândirii Creştine”. Ciclu de conferinţe organizat de către Clubul Interaţional Transilvania în colaborare cu anfitrioni locali.

La Beclean gazda va fi Parohia Ortodoxă Beclean I care va primi oratorii şi participanţii invitaţi în Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 26, (Beclean, Bistriţa-Năsăud).

Gânditorii creştini invitaţi să prezinte şi să analizeze diferitele teme de cunoaştere şi aprofundare a creştinismului vor fi:

1. Părintele Chiril de la Parva, stareţul Mânăstirii Rebra-Parva – 12 iunie 2012, ora 19:00 – Rugăciunea, vindecătoare de patimi;

2. Părintele Gavril Horţ, duhovnicul Mânăstirii Piatra Fântânele – 19 iunie 2012,  ora 19:00 – După Hristos pe urmele Apostolilor;

3. Pr. Dr. Dorin Ielciu, profesor la Seminarul Ortodox şi preot la parohia Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca – 26 iunie 2012, ora 19:00 – Calea lacrimilor în urcuşul către Dumnezeu.

La sesiunile de meditaţii şi dezbateri creştine interpreta Maria Blaga va prezenta unele dintre pricesnele compuse de către aceasta.

Rugăciune, gândire, muzică, cunoaştere, aprofundare, experienţe personale… în câteva cuvinte: Marţea Gândirii Creştine.

Prof. Florin I. Bojor