Monthly Archives: aprilie 2013

Pr. Bogdan Ivanov la Martea Gandirii Crestine

Pr. Bogdan Ivanov la Martea Gandirii Crestine

Pr. Bogdan Ivanov la Martea Gandirii Crestine

Părintele Daniil: Bucuria şi tristeţea în vieţile noastre

Părintele Daniil: Bucuria şi tristeţea în vieţile noastre

Părintele Daniil: Bucuria şi tristeţea în vieţile noastre

Părintele Daniil Ureche de la Mânăstirea Ilva Mare a fost invitatul serii duhovniceşti: Marţea Gândirii Creştine din 23 aprilie 2013 de la Biserica Sf. Trei Ierarhi din Bistriţa. Părintele duhovnic al mânăstirii de maici cu hramul Schimbarea la Faţă de pe valea Ilvelor a vorbit despre bucuria şi tristeţea din vieţile noastre.

Cu un mănunchi de sfaturi practice şi un mesaj direct, pragmatic şi realist oratorul creştin a analizat păcatul colectiv al poporului român de după 1989: avorturile, alergarea exacerbată după confort şi comoditate, credinţa slabită, frica de a ne purta crucea, nestatornicia în credinţă, lipsa de rugăciune, lipsa de perspective sociale şi decăderea morală (alcool, droguri, etc.). Aceste fericiri false se dovedesc a fi motivele centrale ale tristeţii din viaţa noastră.

Marţea Gândirii Creştine

Marţea Gândirii Creştine

Adevărata fericire este în comuniune cu Dumnezeu, astfel Iisus Hristos este singura salvare şi soluţie, căci El e „calea, adevărul şi viaţa” (In 14,6) şi numai prin El şi cu El ne putem duce crucea. Chiar dacă sunt necazuri, supărări şi încercări în viaţa aceasta, conlucrarea cu harul din sfintele taine împărtăşite de către Biserică reprezintă deschiderea spre bucurie. Apoi, dreapta socotinţă a timpului direcţionat spre rugăciune şi muncă, împreună cu deschiderea spre ceilalţi în ajutorarea lor sunt pârghii existenţiale pentru găsirea fericirii.

Părintele Daniil: Bucuria şi tristeţea în vieţile noastre

Părintele Daniil: Bucuria şi tristeţea în vieţile noastre

În concluzie, în marea acestei vieţi fericirile rostite de către Mântuitorul Iisus Hristos (Mt 5, 3 – 12) paradoxale în conţinutul lor, prin logica şi practica creştină devin adevărata fericire a omului spre viaţa veşnică.

Conferinţa părintelui Daniil de la Ilva Mare a fost dezbătută de către părintele Ştefan Borodi, iar evenimentul a fost întregit prin pricesnele intrepretate de către cantorul Daniel de la Biserica Sf. Trei Ierarhi.

Săptâmâna viitoare, 30 aprilie va fi ultima conferinţă din seria de seri duhovniceşti Marţea Gândirii Creştine din Postul Paştilor 2013 şi îl va avea ca invitat pe părintele Bogdan Ivanov, consilier cultural al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.

Prof. Florin I. Bojor  

Parintele Daniil la Martea Gandirii Crestine

Parintele Daniil la Martea Gandirii Crestine

Parintele Daniil la Martea Gandirii Crestine

Părintele Chiril: Rugăciunea din biserică – mod de curăţire şi îmbogăţire

Părintele Chiril: Rugăciunea din biserică – mod de curăţire şi îmbogăţire

Părintele Chiril: Rugăciunea din biserică – mod de curăţire şi îmbogăţire

Marţi, 16 aprilie 2013, la Biserica Sf. Trei Ierarhi din Bistriţa a avut loc o nouă seară duhovnicească din ciclul de conferinţe religioase: Marţea Gândirii Creştine. Invitatul serii a fost Părintele Chiril de la Parva, colaborator al asociaţiei creştine Clubul Internaţional Transilvania, care a dezbătut tema rugăciunii în biserică – mod de curăţire şi îmbogăţire.

Părintele stareţ de la Mânăstirea Sf. Ap. Petru şi Pavel, Rebra – Parva, a elaborat un discurs eclesiologic şi de practică morală exemplificat prin multe pilde şi întâmplări reale, pornind de la simpla întrebare: „cum să mă rog?” Astfel, oratorul creştin consideră fundamentală atenţia în rugăciune, participarea la ceea ce rostim, adică să raţionalizăm prin minte, să ne deschidem cugetul şi să încercăm să înţelegem ceea ce rostim. Nu neapărat să căutăm o stare, ci să ne umplem mintea de ceea ce rostim.

Părintele Chiril: Rugăciunea din biserică – mod de curăţire şi îmbogăţire

Părintele Chiril: Rugăciunea din biserică – mod de curăţire şi îmbogăţire

În cazul slujbelor religioase concentrarea, meditaţia şi implicarea participativă fiind esenţiale, căci slujbele din biserică sunt cuvintele Domnului adresate nouă. Ele aduc cu sine prin împărtăşirea harului dumnezeiesc curăţirea morală şi îmbogăţirea existenţială. O bogăţie care nu este egoistă sau materială asemenea celei dorite de către bogatul căruia i-a rodit ţarina, adică o bogăţie orizontală, ci o bogăţie verticală de dăruire a capacităţilor intelectuale şi cognitive lui Dumnezeu.

Aşadar, putem vorbi de o atitudine de rugăciune care se manifestă prin rugăciunea prezentă în timp real şi deschiderea spre cuvântul lui Dumnezeu care este lăsat să intre.

Părintele Chiril: Rugăciunea din biserică – mod de curăţire şi îmbogăţire

Părintele Chiril: Rugăciunea din biserică – mod de curăţire şi îmbogăţire

În această coordonată biserica este locul, templul, sanctuarul unde omul se deschide spre cer prin întâlnirea cu Dumnezeu în sfintele taine şi rugăciune. O biserică care este deopotrivă loc, comunitate şi trupul Mântuitorului Iisus Hristos. De altfel, din ultima constatare – trupul lui Iisus Hristos, unde El este cap, rezultă puterea comunităţii şi a locului, căci Biserica zidită de Dumnezeu nici porţile iadului nu o vor birui. (Mt 16, 18)

În concluzie, Părintele Chiril a subliniat mărturia Sf. Ap. Pavel care spune: „Duhul vine în ajutor slăbiciunii noastre, căci noi nu ştim să ne rugăm cum trebuie, ci Însuşi Duhul Se roagă pentru noi cu suspine negrăite.” Rm 8, 26

Conferinţa monahului de la Parva a fost comentată de către Părintele Ioan Pintea, directorul Bibliotecii Judeţene Bistriţa-Năsăud, iar interpreta populară Mina Buga a cântat mai multe pricesne creştine în faţa sutelor de persoane prezente la eveniment.

Prof. Florin I. Bojor

Părintele Visarion: bucuria postului în lumina învierii

Părintele Visarion: bucuria postului în lumina învierii

Părintele Visarion: bucuria postului în lumina învierii

Biserica Sf. Trei Ierarhi din Bistriţa a fost gazda unei noi seri duhovniceşti din ciclul de conferinţe religioase: Marţea Gândirii Creştine. Marţea trecută, 9 aprilie, 2013 a fost invitat părintele Visarion Viorel Paşca de la Mânăstirea Floreşti, Cluj pentru a vorbi despre post.

Duhovnicul, originar din Groşii Ţibleşului a început incursiunea sa în ascetica creştină de la însăşi finalitatea postului, adică bucuria învierii sufleteşti. O bucurie care începe cu venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu şi se manifestă deplin prin învierea din morţi a Acestuia, adică vestea cea bună a fericirii noastre eterne. Pilduitoare fiind cuvintele Sf. Serafim de Sarov: „Hristos a înviat, bucuria mea!”

Astfel, postul devine o pregătire personală pentru primirea lui Hristos înviat comunicat prin taina Euharistiei. Postul nu este numai înfrânare de la anumite alimente, ci manifestare mai deplină a iubirii aproapelui: „dacă iubeşti arăţi că posteşti!” Postul nu este un scop în sine, ci un mijloc prin care depărtăm păcatul din noi, renunţăm şi trăim bucuria renunţării (fumat, băutură, patimi, etc.), adică, pregustare a bucuriei veşnice.

Părintele Visarion: bucuria postului în lumina învierii

Părintele Visarion: bucuria postului în lumina învierii

În acest sens, gânditorul creştin a subliniat printr-un stil practic, explicit şi direct experienţe biblice, patristice şi personale cu privire la lupta aruncării întunericului din noi prin intermediul postului, dublat de rugăcine, spovedanie şi fapte bune, într-o deschidere pentru primirea luminii lui Hristos, după însăşi cuvintele Mântuitorului: „Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne întru iubirea Mea după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân întru iubirea Lui. Acestea vi le-am spus, ca bucuria Mea să fie în voi şi ca bucuria voastră să fie deplină.” In. 15, 10 -11

Cuvântul Părintelui Visarion de la Floreşti a fost analizat de către Părintele Liviu Şugar, preot paroh, iar cei prezenţi într-un număr foarte mare la eveniment s-au bucurat şi de imnurile bizantine interpretate de grupul de muzică psaltică din Bistriţa.

Săptămâna viitoare, marţi, 16 aprilie, invitat va fi Părintele Chiril de la Parva, un vechi prieten al asociaţiei creştine Clubul Internaţional Transilvania, care va dezbate tema rugăciunii în biserică ca mod de curăţire şi îmbogăţire.

Prof. Florin I. Bojor

Părintele Paisie de la Nuşeni: Taină şi dialog – cheie de înţelegere a creştinismului

Părintele Paisie de la Nuşeni: Taină şi dialog – cheie de înţelegere a creştinismului

Părintele Paisie de la Nuşeni: Taină şi dialog – cheie de înţelegere a creştinismului

Marţi, 2 aprilie 2013, Biserica Sfinţii Trei Ierarhi din Bistriţa s-a dovedit neîncăpătoare pentru sutele de persoane venite să-l întâlnească pe Părintele Paisie de la Nuşeni. Oratorul creştin, ucenic al Părintelui Ilie Cleopa, a dezbătut tema tainei şi a dialogului – cheie de înţelegere a creştinismului.

Astfel, taina – nepătruns al minţii omeneşti, forţă a vieţii, energie a comuniunii, întâlnire a umanului cu divinul, minune ca faptă a credinţei şi dialogul – putere a cuvântului, deschidere a comunicării sunt într-o strânsă legătură în existenţa creştinismului. Între taină şi cuvânt fiind puterea de înţelegere a creştinismului.

Monahul de la Nuşeni a început cugetarea de la actualitatea temei din perspectiva neacceptării de către tineri a conceptului de taină şi frângerea dialogului în era informatică. Ca atare, a  axat întreaga prelegere pe descifrarea tainelor creştinismului între care prioritară este taina mântuirii, punctul central al întâlnirii dintre uman şi divin. În jurul acesteia gravitând taina creaţiei, taina întrupării, taina chenozei, taina persoanei lui Iisus Hristos, taina crucii şi în special taina Sfintei Treimi. (I Tim 3,16)

Părintele Paisie de la Nuşeni: Taină şi dialog – cheie de înţelegere a creştinismului

Părintele Paisie de la Nuşeni: Taină şi dialog – cheie de înţelegere a creştinismului

Între aceste taine, mistere, paradoxuri, inexplicabile pentru raţiunea umană, dar logice şi cu coerenţă se desfăşoară gândirea creştină. Gândire care nu rămâne la stadiul de filosofie, ci devine bază existenţială, fel de a fi, fel de a trăi, după modelul Sf. Ap. Pavel: “ca Dumnezeu să ne deschidă uşa cuvântului, spre a vesti taina lui Hristos, pentru care mă şi găsesc în lanţuri; ca să o arăt aşa cum se cuvine să grăiesc.” Col 4, 3 Adică, acceptarea tainei crucii, a jertfei eliberatoare prin trecerea de la omul trupesc la omul duhovnicesc, în care Hristos este calea şi uşa de pătrundere dintre cele 2 dimensiuni personale.

Raportat la majoritatea tinerilor de astăzi, la fel ca Pavel, nu doresc să-l cunoască pe Hristos, alegând în schimb hedonismul şi indiferenţa religioasă ca filosofie a valorilor. În acest context, mesajul fiecărui creştin devine revelator de sens, pildă de direcţionare spre Hristos, apostolat în timpuri tulburi, căci, “în zilele când va grăi al şaptelea înger – când va fi să trâmbiţeze – atunci va fi săvârşită taina lui Dumnezeu, precum bine a vestit robilor Săi, proorocilor.” Apoc. 10, 7

Martea Gandirii Crestine

Martea Gandirii Crestine

Alături de cuvintele ziditoare ale Părintelui Paisie au fost pricesnele interpretei folclorice Maria Condrea şi comentariile Părintelui Ştefan Borodi, preot paroh şi a Părintelui Ioan Pintea, director la Biblioteca Judeţeană Bistriţa-Năsăud.

Săptămâna viitoare (marţi, 9 aprilie, 2013) invitat va fi Părintele Visarion de la Mânăstirea Floreşti (Cluj) care va dezbate tema: bucuria postului în lumina Învierii.

Prof. Florin I. Bojor

www.florinioanbojor.wordpress.com