Arhive blog

Libertatea alegătorului se păstrează uneori nevotând?

Libertatea alegătorului se păstrează uneori nevotând?

Bistrita Turism

Democraţia apare din punct de vedere istoric unită aspiraţiei universale a fiinţelor umane de dezvoltare a demnităţii şi libertăţii lor. Obiectivul ei constituie satisfacerea acelor schimbări sociale care să sporească libertatea persoanelor.

Esenţa democraţiei este în raport cu demnitatea inerentă a fiinţei umane, adică promovarea justiţiei şi a egalităţii sociale, acceptarea unei mari diversităţi de credinţe, respectul faţă de fiecare cultură şi grup, încrederea în instituţiile sociale şi politice care favorizează participarea particularilor şi a grupurilor în societate.

Democraţia în înţelesul autentic, deplin al cuvântului este democraţia directă, adică identitatea şi unitatea dintre guvernant şi guvernat, după cum o atestă Kurt Eichenberger făcând referinţă la modelul elveţian: „ceea ce era şi este încă astăzi forma adevărată a statului, autentică, eficace, ceea ce trebuie să se silească pentru a se atinge, pentru << omul de rând >>…, dar şi pentru mulţi membri ai administraţiei şi inclusiv pentru certe orientări doctrinare, este democraţia directă” .

Bistrita Turism

Bistrita Turism

(K. Eichenberger, Der Staat der Gegenwart, Basel-Frankfurt a M., 1980, p. 96 “lo que era y sigue siendo aún hoy la forma de Estado verdadera, autentica, eficaz, la que hay esforzarse por alcanzar, para el “hombre de calle”…, pero también para muchos miembros de la Administración e incluso para algunas orientaciones doctrinales, es la democracia directa”).

Acelaşi ideal îl exprimă şi C. Schmitt când spune: „identitatea dintre guvernanţi şi guvernaţi” .   (C. Schmitt, « identidad de governantes y governados » p. 90)

Democraţia înseamnă în primul rând posibilitatea implicării universale şi garanţia libertăţii de acţiune şi gândire în spaţiul public. Exercitarea maximă a democraţiei o reprezintă dreptul la vot – stâlpul democraţiei.

Un drept care înseamnă responsabilitatea guvernării spaţiului public, făcută fie direct, fie indirect. Negarea, înlăturarea, incorectitudinea aplicării acestui drept loveşte în însăşi fiinţa democraţiei.

Bistrita Turism

Bistrita Turism

Acum se pune problema raportului între sistem, mentalitate şi democraţie. Dacă sistemul este în sine democratic, şi nu unul închis în sfere de influenţă? Dacă mecanismele juridice din stat funcţionează în parametrii nevoilor societăţii? Dacă presa este deschisă pentru afirmarea noilor aspiraţii sociale? Dacă mentalitatea oamenilor este una conştient liberală sau fraternală? etc.

Rezumând în axiome raportul sistemului cu democraţia, putem zice:
– nu e democraţie fără o corelare adecvată între participare şi luare a puterii;

– nu e democraţie dacă nu se ia în seamă realitatea particulară a fiecărei regiuni în parte;

– nu e democraţie dacă se nesocoteşte cultura organizativă a poporului;

– nu e democraţie fără informare şi transparenţă administrativă;

– nu e democraţie fără un mutu control între parte şi întreg;

– nu e democraţie fără autonomie a societăţii;

– nu e democraţie în România fără autonomie regională;

– nu e democraţie fără posibilitatea reală de afirmare în plan public;

– nu e democraţie fără minim de justiţie şi echilibru social, etc.

Acum se pune problema: dacă toate aceste cerinţe a ceea ce nu e democraţia se împlinesc în România în proporţie esenţială, atunci implicarea la vot fără posibilitatea votului în alb în contextul descris anterior, nu este tocmai lupta împotriva democraţiei?

Şi în această ecuaţie votarea oricărui candidat propus de partidele politice nu este legiferarea şi acreditarea tocmai a luptei antidemocratice? Atunci votul unui candidat politic pus de partidele politice actuale nu este distrugerea democraţiei reale? Prin urmare ce facem? Oare libertatea alegătorului se păstrează uneori nevotând?

Prof. Florin I. Bojor