Arhive blog

Seară duhovnicească la Beclean

Marţea Gândirii Creştine la BECLEAN

Marţea Gândirii Creştine la BECLEAN

Oraşul Beclean din judeţul Bistriţa-Năsăud şi-a deschis porţile pentru ciclul de conferinţe: Marţea Gândirii Creştine. Seara duhovnicească a Transilvaniei, pe durata Postului Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel şi-a găsit sălaş la biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril din localitate.

Marţi seara, 12 iunie 2012 cel care a inaugurat sesiunile de meditaţii creştine a fost Părintele Chiril de la Parva, stareţul Mânăstirii Rebra-Parva şi membru de onoare al Clubului Internaţional Transilvania. Gânditorul creştin a dezbătut tema: Rugăciunea, vindecătoare de patimi.

Marţea Gândirii Creştine la BECLEAN

Marţea Gândirii Creştine la BECLEAN

Cu o fluenţă în exprimare demnă de un orator de mare nivel, cu argumentarea unui bun apărător şi cu o trăire specială, părintele invitat a reuşit să analizeze problematica rugăciunii în câmpul experienţei personale.

Pornind de la conflictul gândurilor noastre fragmentare care ne fură de la rugăciune, monahul de la Parva a evidenţiat starea de trezvie, de cufundare în atenţia rugăciunii şi de concentrare în comunicarea noastră cu Dumnezeu. De aici, rugăciunea devine medicament necesar vieţii în comuniunea cu Hristos şi articulaţie în calea fericirii noastre.

Marţea Gândirii Creştine la BECLEAN

Marţea Gândirii Creştine la BECLEAN

Pas cu pas, călugărul bistriţean a ţesut cu multă logică, pe baza textelor scripturistice şi patristice, toate intervenţiile deviante ale patimilor, care prin rugăciune sunt stopate şi omul prin harul lui Dumnezeu reuşeşte să se regăsească pentru dragostea, liniştea şi pacea eternă.

La acest eveniment, biserica s-a umplut cu cei 100 de participanţi (creştini din Beclean şi Bistriţa şi elevi de la Colegiul Naţional „Petru Rareş” din Beclean) intervenind prin comentarii Părintele Inspector Adrian Cherhaţ şi anfitrionul întâlnirii Părintele Vasile Cherhaţ.

Interpreta folclorică Maria Blaga a cântat câteva dintre pricesnele compuse cu mult talent de către ea.

La următoarea conferinţă din 19 iunie 2012, de la ora 19:00 este aşteptat Părintele Gavril Horţ, duhovnicul Mânăstirii Piatra Fântânele, cu tema: După Hristos pe urmele Apostolilor.

Prof. Florin I. Bojor

Marţea Gândirii Creştine la BECLEAN

Marţea Gândirii Creştine la BECLEAN

Beclean – caii nobililor Bethlen

Bistrita Turism

Bistrita Turism

Beclean (pe Someş) este unul dintre oraşele judeţului Bistriţa – Năsăud, care în ultimii 20 de ani s-a dezvoltat semnificativ, devenind cel de-al doilea centru de putere al judeţului Bistriţa-Năsăud. Dezvoltarea din ultimii ani impune o continuare şi o continuitate de iniţiative care au ca şi scop final: Beclean – Centrul Judeţului.

Momentan, Becleanul este cunoscut la nivel naţional prin herghelie, Băile Figa, Asociaţia Saeculum (dezbatere lunară), iar la nivel regional prin unele evenimente: colocviile de la Beclean; zilele turismului la Beclean; formaţiile de folclor (Cununiţa); corul de copii Celest; grup instrumental clasic – Alegretto; zilele Becleanului, etc.

În această situaţie, după paşii făcuţi de către primarul din Beclean e nevoie de continuitate pentru dezvoltarea socială, culturală, demografică şi economică a oraşului Beclean. Astfel, trebuie să vorbim despre o serie de posibile proiecte care ar contribui la progresul material şi comunitar al oraşului:

1. Primarul şi turismul la Beclean. Băile Figa şi herghelia Beclean reprezintă 2 mari atracţii ale Becleanului, însă nu sunt singurele. Becleanul mai are şi trei diamante neşlefuite şi care nu au fost încă puse în valoare: trei castele Bethlen. Faimoasa familie nobiliară a Transilvaniei îşi are la Beclean matca, Biserica Calvinistă din localitate fiind şi panteonul odihnei descendenţilor seculari ai acestei familii.

Bistrita Turism

Bistrita Turism

Aici, grofii au lăsat un patrimoniu incontestabil, însă încorsetat în dezvoltarea urbanistică comunistă şi anihilat în uitarea identitară a locuitorilor zonei. Altă dată faima celor cu sânge albastru, azi Liceul Agricol, o peşteră dărăpănată cu uz educativ poate redeveni o perlă turistică. La fel şcoala Gheorghe Silaşi, fost palat Bethlen, poate găzdui o cameră cu inspiraţie istorică. În privinţa celui de-al treilea castel Bethlen, azi primăria Beclean, a fost amenajat un muzeu al oraşului. Prin urmare, între cele 3 castele, herghelie şi Băile Figa se poate organiza un circuit turistic, prevăzut cu transportul în caleaşcă.

Poate în această joncţiune: familia nobiliară Bethlen şi caii de la herghelie rezidă brandul oraşului Beclean: Beclean – caii nobililor Bethlen.

Hartă interactivă format A4 cu oraşul Beclean reprezintă o condiţie automată pentru a avea turism, iar unele evenimente la scară naţională şi internaţională (Festivalul Internaţional de Film: Dracula, Dracula International Film Festival; Festivalul Internaţional de Film Creştin şi Balul Bethlen al Primăverii, etc.) pot fi cheia de afirmare a muncii depuse.

2. Primarul şi spiritul comunitar. Pentru grecii antici oraşul, polisul reprezenta societatea însăşi, la fel investiţia în spaţiul public comunitar este pilonul dezvoltării umane pentru îmbunătăţirea nivelului de trai: Centrul Creştin pentru Tineret Beclean – Biblioteca Orăşănească Beclean; Centrul Creştin pentru Bătrâni Beclean (centru de zi – social, cultural, medical), etc.

Cât priveşte transparenţa în exerciţiul administrativ şi comunicarea cu urbea:

– crearea unui post TV local şi de Radio în FM cu un program concentrat, atractiv, pragmatic, etc. menit să devină mediul principal de informare locală şi formare civică;

– Info Beclean – buletin de informare municipală cu activităţile culturale, sociale, economice ale comunităţii; distribuire gratuită.

Toţi aceşti paşi asigură credibilitatea naţională şi internaţională a primarului, pentru ca investiţiile externe să fie în continuă creştere la Beclean.

Prof. Florin I. Bojor