Monthly Archives: februarie 2012

Maribel MasVida: Ioan a înţeles durerea noastră

Ioan Bojor

Ioan Bojor

Din Partea Doamnei Maribel, patroana Cramei Mas Vida

Multe cuvinte nu pot adăuga la cuvintele pe care cu siguranţă le vor rosti preoţii la înmormântarea lui Ioan. Aş vrea să spun numai atât, atunci când l-am cunoscut pe Ioan Bojor, acum două luni, chiar în acea zi a murit soţul meu, tatăl fiicei mele. Ioan a ştiut să ne înţeleagă durerea noastră şi să ne ajute cu toată puterea lui, cu entuziasmul său şi cu bucuria ce o revărsa în aceste momente atât de dificile pentru noi. Acum mi-ar place să am şi eu puterea asta, ca să vă transmit vouă ceea ce ne-a transmis el nouă.

Credeţi-mă, când s-a prezentat la noi acasă a venit cu bucuria prestigiul pe care copiii lui, Florin şi Florina, şi soţiei lui, Garofiţa, o au. El nu a venit singur, ci a venit cu toată familia sa, căci vorbea mereu la plural. Ne-a împărtăşit bucuria lui de a munci şi a avea grijă de pământuri, precum o făcea soţul meu. Dumnezeu să-i păzească şi să-i ierte pe amândoi!

Vă îmbrăţişez cu toată afecţiunea mea!

Maribel

Lluis Pou: om cu o credinţă sinceră şi puternică

Ioan Bojor

Ioan Bojor

Din Partea Părintelui Lluis Pou, preotul paroh din Sant Celoni.

A fost un om cu o credinţă sinceră şi puternică. Şi-a iubit familia, capabil să renunţe la tot pentru ea: patrie, timp, vise… şi în cele din urmă chiar propria viaţă. A fost un om de inimă bună, şi că îşi dădea tot pentru a-i face pe alţii fericiţi.

Acum, Ioan a descoperit ceea ce este viaţa adevărată care ne umple de pace: Dumnezeu nostru Iisus Hristos. Acum trăieşte în casa Tatălui.

Ioane, odihneşte-te în pace!

Din Catalunia rugăciuni şi îmbrăţişări fierbinţi!

Monsenior Lluis Pou i Ila

Agusti Boadas: Era un creştin adevărat!

Ioan Bojor, Agusti Boadas

Ioan Bojor, Agusti Boadas

Cuvânt din partea Părintelui Profesor Augustin Boadas, călugăr franciscan şi doctor în filosofie şi teologie.

Pace şi bine tuturora!

Ioan a vrut să construiască un turn. Atât de mare şi de vizibil ca şi Turnul Babel. Solid şi puternic ca şi el. Cu o cruce şi un clopot. Pentru a reaminti tuturor celor care văd, din Bistriţa sau de mai departe, ceea ce spune Scriptura: „Dacă Domnul nu va construi casa, este inutilă dorinţa constructorului”.

Ei bine, la logodna lui Florin şi a Ioanei, turnul a fost deja făcut. Dar nimeni nu ştia. Nici unul dintre cei care am trecut, nu am ştiut să-l vedem. Uitaţi-vă în nord. Nu rataţi de Nordul. Acolo este turnul. Nu îl vedeţi? Voi încerca acum să vi-l descriu.

Milioane de români, precum milioane de spanioli odinioară, asemenea lui Avraam oarecând, au părăsit ţara noastră, atât de coruptă, care a devenit un pământ steril, pentru a construi un pământ nou ca cel din Biblie, unde curgea laptele şi mierea. Ioan şi-a iubit ţara, a iubit şi Catalunia, şi a vrut să dea fructe: pomi fructiferi, animale… Nu a plecat din ţară pentru distracţie. Şi pe unde a trecut, a lăsat o memorie mare. Am testat ceea ce spun zilele acestea, vorbind despre sfârşitul său tragic cu oamenii din Barcelona, care l-au cunoscut, în special călugării mănăstirii mele.

El a învăţat meseria de constructor la o vârstă înaintată. Dar nu i-a păsat. Pentru că turnul pe care trebuia să-l facă, trebuia să fie solid. El a lucrat şi s-a sacrificat, cu un curaj admirabil, căci turnul meritata orice. Mergea şi venea din România, cu inima împărţită, fără însă a-şi pierde cumpătul. Mi-aduc aminte tocmai de umorul lui. Mereu vesel deşi vânturile îi erau potrivnice.

El s-a sacrificat pentru pământul lui. Dar mai ales pentru fructele vii care trăiesc acolo: familia lui. Am verificat asta cu Florin, Florina, soţia sa, Maria… El nu a trăit pentru sine, sau cel puţin acesta a fost sentimentul meu, întâlnindu-l în atâtea ocazii. El a trăit pentru ţara sa şi familia sa. Astfel, în luna noiembrie mi-a făcut unele confesiuni, că se simţea foarte obosit, că avea nevoie să crească în credinţă.

De aceea, în final a terminat construirea turnului său. Am plecat fără preaviz. Nici el, nici unul dintre noi nu ştim când planurile noastre nu sunt ale lui Dumnezeu. Dar, eu sunt convins că moştenirea sa are valoare: nu este una materială, ci spirituală. Moştenirea lui se ridică către cer, pentru că dragostea a construit împreună cu el. O moştenire pe care nici răceala, nici vântul, şi nimic nu o poate rupe în jos.  Ca omul înţelept care a clădit casa lui pe stâncă, de care vorbeşte Evanghelia.

Această casă este familia lui. Această casă este un turn înalt, care leagă cerul şi pământul şi este înconjurat de prietenii ei, între care şi eu sunt unul. Acest turn este dragostea pe care ne-a lăsat-o. Acest turn este memoria vieţii lui pentru ceea ce el a iubit.

Eu pot spune: Era un creştin adevărat! Nu, nu a fost un om perfect. Dar a crezut cu adevărat în Dumnezeu, a crezut în cei dragi şi a lucrat neobosit pentru a face ca toţi să ne amintim şi să ne reamintim de el: Ioan a terminat turnul său şi ne priveşte din veşnicie, pentru ca şi noi să ne construim propriul turn. Să ni-l reamintim cu dragoste şi speranţă. Mulţumesc mult!

Călugăr franciscan, Augustin Boadas

La căpătâiul tatălui meu

Ioan Bojor

Pe Crucea Ta stăm înşiraţi în cuie

Şi paşii noştri duc către mormânt,

Fără a şti când e şi unde

Credinţa noastră cere un pământ.

Ne-am risipit viaţa şi unde nu e

Şi-am alergat în faptă şi cuvânt,

Fără a şti când locul şi ceasul vine

Cu uşa care duce pe un alt pământ.

Între dorinţe, gânduri şi cerinţe

Ne-am învârtit în cercul vieţii strâmt,

Şi căutam să dorm pe Crucea Ta, Iisuse

Fără a şti că Crucea Ta e pe un alt pământ.

Din toţi cei ce-i avem în astă lume

Când pleacă tatăl tău fără cuvânt,

Ai vrea să-i simţi buzele calde pe-a ta frunte

Şi să îţi spună că-i este bine pe acel pământ.

Dar mută este poarta care ne desparte

Şi numai Domnul s-a întors ca să ne dea cuvânt,

De atunci, iubind ne tot rugăm în coate

Ca să te joci cu tata pe acel pământ.

După ce lumina rece a soarelui dispare

Şi întunericul mă muşcă trimfând,

Mă-ntorc la tine să îţi cer iertare

Şi te aştept în prag pentru un nou pământ.

Florin I. Bojor

Înmormântarea lui Ioan Bojor

Ioan Bojor

Ioan Bojor în vârstă de 59 de ani a murit într-un accident de muncă în Spania.

Pe 24 ianuarie 2012, la 10:30, într-un accident de muncă în Spania (Cistella, Catalunia), tatăl meu, Ioan Bojor, în vârstă de 59 de ani a murit. Dumincă seara va fi repatriat în România, în Bistriţa, Transilvania; în oraşul în care a locuit împreună cu familia sa.

Ioan Bojor a fost un familist convins sprijindu-şi familia cu toată priceperea, munca şi dragostea. În plan public a fost membru fondator al mai multor organzaţii din Diasporă: Partidul Românilor din Spania, PIRUM; Casa România din Catalunia – Centrul Cultural Român din Barcelona; Asociaţia Culturală Română – Catalană;  Mişcarea Românilor din Europa, MRE.

Pentru mine tata a însemnat persoana cu care am visat cel mai mult, întărindu-mă cu tot ce a putut în momentele cruciale ale vieţii: când am început drumul preoţiei şi eram dezamăgit că nu puteam cânta; când am mers la studii în Spania; când am făcut Dicţionarul Român – Catalan / Catalan – Român; când mi-am început drumul politic şi cultural, precum şi continuarea drumului spre preoţie…

Înmormântarea lui Ioan Bojor va avea loc marţi, 7 februarie 2012, la Capela Municipală din Bistriţa, str. Tărpiului, la orele 13:00. Toţi apropiaţii şi cunoscuţii noştri sunt aşteptaţi la înmormântare!

Dumnezeu să-l ierte şi iertaţi-l şi dumneavoastră dacă v-a greşit cu ceva!

Prof. Florin I. Bojor

The funeral of Ioan Bojor

Ioan Bojor
Ioan Bojor

Ioan Bojor, 59 years old died in an accident at work in Spain.

On 24 January 2012, at 10:30, in a work accident in Spain (Cistella, Catalonia), my father, John Bojor, at the aged of 59 years died. Sunday he will be repatriated to Romania in Bistrita, Transylvania, in the city where he lived with his family.

It was a family man and he helped his family with all labor and love. In the public plan, he was a founding member of several Romanian Diaspora Organizations: Romanian Political Party from Spain, PIRUM; The Romanian House From Catalonia – the Romanian Cultural Centre in Barcelona, The Romanian – Catalan Cultural Association, the Movement of the Romanians in Europe, MRE.

For me, my father meant the person with who I dreamed most, strengthening me with all he could in the crucial moments of my life: when I started the way to be a priest and I was disappointed that could not sing, when I went to study in Spain, when I did the Romanian – Catalan / Catalan – Romanian Dictionary, when I started my political and cultural way, and continue the road to the priesthood…

Ioan Bojor’s funeral will take place Tuesday, 7 of February 2012, at the Municipal Chapel in Bistrita, at 13:00. All our relatives and friends are expected at the funeral!

God forgive him and forgive him too!

Prof. Florin I. Bojor

El funeral de Ioan Bojor

Ioan Bojor

Ioan Bojor, 59 años murió en un accidente de trabajo en España.

El 24 de enero de 2012, a las 10:30, en un accidente de trabajo en España (Cistella, Cataluña), mi padre, Ioan Bojor, de 59 años murió. El domingo será repatriado a Rumanía en Bistrita, Transilvania, en la ciudad donde vivía con su familia.

Era un hombre de familia y ha apoyado su familia con toda su habilidad, trabajo y amor. En el plan público, era un miembro fundador de varias organizaciones de la diáspora rumana: El Partido Ibérico de los Rumanos, PIRUM, Casa Rumanía de Cataluña – el Centro Cultural Rumano de Barcelona, ​​la Asociación Cultural Rumana – Catalana, el Movimiento de los Rumanos de Europa, MRE.

Para mi, mi padre significa la persona con la cual más he soñado, me ha fortalecido con todo lo que pudo en los momentos cruciales de la vida: cuando empecé el camino del sacerdocio y me decepcionó que no podía cantar, cuando me fui a estudiar a España, cuando hice El Diccionario Rumano – Catalán / Catalán – Rumano, cuando comencé mi camino político y cultural y ahora cuando sigo el camino hacia el sacerdocio…

El funeral de Ioan Bojor será el martes, 7 de febrero de 2012,  a la Capilla Municipal de Bistrita, a las 13:00 horas. Todos nuestros parientes y amigos sois esperados al funeral!

Que Dios lo perdone y vosotros también!

Prof. Florin I. Bojor

El funeral de Joan Bojor

Ioan Bojor

Ioan Bojor, 59 anys va morir en un accident de treball a Catalunya.

El 24 de gener de 2012, a les 10:30, en un accident de treball a Catalunya (Cistella), el meu pare, John Bojor, de 59 anys va morir. Diumenge será repatriat a Romania en Bistrita, Transsilvània, a la ciutat on vivia amb la seva família.

Era un home de família i va donar a la família tota seva habilitat, treball i amor. En el pla públic, era un membre fundador de diverses organitzacions de la diàspora romanesa: El Partit Iberic dels Romanesos, PIRUM, la Casa Romania de Catalunya – el Centre Cultural Romanès a Barcelona, l’Associació Cultural Romanesa – Catalana, el Moviment dels Romanesos a Europa, MRE.

Per mi, el meu pare significa la persona amb qui més he somiat, em va enfortir amb tot el que va poder en els moments crucials de la vida: quan vaig començar el camí pel sacerdoci y em vaig decebre que no podia cantar, quan me’n vaig anar a estudiar a Espanya, quan vaig fer el Diccionari Romanès – Català / Català – Romanès, quan vaig començar el meu camí polític i cultural i, ara quan segeixo el camí cap al sacerdoci …

El funeral de Ioan Bojor es durà a terme dimarts, 7 de febrer del 2012, a la Capella Municipal de Bistrita, a les 13:00 hores. Tots els nostres parents i amics esteu esperats al funeral!

Que Déu el perdoni i el perdoneu vosaltes també!

Prof. Florin I. Bojor