Arhive blog

Constantin Rus: prigonitorul creştinismului de la „Liviu Rebreanu” din Bistriţa?

Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” din Bistriţa

Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” din Bistriţa

Între elevii şi profesorii Colegiului Naţional „Liviu Rebreanu” din Bistriţa se numără şi creştini practicanţi de diferite rituri: ortodocşi, romano-catolici, greco-catolici, reformaţi, evanghelici, penticostali, baptişti, etc. care în conformitate cu principiul „toleranţei religioase” doresc să-şi manifeste credinţa în spaţiul public.

În democraţia din România, în sprijinul lor vine şi legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, Art. 1. „ – (1) Statul român respectă şi garantează dreptul fundamental la libertate de gândire, de conştiinţă şi religioasă al oricărei persoane de pe teritoriul României” şi Art. 32. – (1) În învăţământul de stat şi particular, predarea religiei este asigurată prin lege cultelor recunoscute.”

Prin urmare, creştinii pot solicita în cadrul unei ceremonii laice – începerea şi încheierea anului şcolar, inaugurarea unor sedii şcolare – prezenţa unui serviciu religios cu care aceştia se identifică.

Însă la Colegiului Naţional „Liviu Rebreanu” din Bistriţa situaţia creştinilor este departe de spiritul democraţiei şi al valorilor europene.

Deschidere an scolar „Liviu Rebreanu” din Bistriţa

Deschidere an scolar „Liviu Rebreanu” din Bistriţa

Dacă la ceremoniile organizate la Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” există libertate pentru discursuri didactice, discursuri administrative sau discursuri politice, în conformitate cu principiul participării democratice şi al toleranţei, în cadrul festivităţii de deschidere şi încheiere a anului şcolar, de ce pentru creştini nu se aplică aceleaşi reguli? De ce creştinii nu au libertate ca să se roage public la aceste manifestări?

Dacă noi creştinii, tolerăm discursurile mai sus amintite, am solicitat în scris directorului Colegiului Naţional „Liviu Rebreanu”, domnul profesor Constantin Rus să se aplice şi pentru noi libertatea şi democraţia garantată prin lege.

Mai întâi, la începutul anului şcolar (5 septembrie 2011) am adresat Direcţiunii CNLR Bistriţa un proiect de Tedeum în care explicam necesitatea, valoarea ecumenică, simbolismul rugăciunii şi ceream şi pentru creştini o fărâmă de timp la festivitatea de deschidere. Solicitatea mea a fost respinsă de către Direcţiunea Colegiului Naţional „Liviu Rebreanu” din Bistriţa.

CNLR Bistriţa

CNLR Bistriţa

Văzând acest lucru, am apelat la unii elevi creştini ai CNLR Bistriţa pentru a adresa un memoriu Direcţiunii Colegiului Naţional „Liviu Rebreanu” din Bistriţa (18 mai 2012), cu titlul: „Libertate şi pentru creştini ca să se roage public în cadrul festivităţii de deschidere şi încheiere a anului şcolar.”
La acest memoriu au aderat şi semnat 248 de elevi ai CNLR Bistriţa din clasele a VIII-a, a IX-a, a X-a şi a XII-a.

Şi la acest manifest al creştinilor, directorul Constantin Rus a rămas indiferent. Astfel, în ultimele zile la Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” a avut loc inaugurarea unui nou corp de şcoală, cursul festiv al claselor a XII-a. Manifestări publice în care creştinii nu s-au putut exprima…   

Nu ne împotrivim şi respectăm oricare altă manifestare religioasă venită din partea altor religii (hinduşi, şintoişti, şamani, budişti, musulmani, brahmani, etc.), dar dacă reprezentanţii acelor religii nu cer acest lucru, nu ar fi legal şi corect ca şi nouă să ni se interzică rugăciunea pe motivul neimplicării acelora.

Sau poate, la Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” din Bistriţa este o luptă deschisă împotriva creştinilor?

Profesor de Religie, Florin I. Bojor