Arhive blog

Exemplul lui Moş Nicolae la Marţea Gândirii Creştine

Gavril Hort la Martea Gandirii Crestine

Gavril Hort la Martea Gandirii Crestine

Marţi seara, 4 decembrie, la Catedrala din Bistriţa (Biserica Sf. Trei Ierarhi) a avut loc conferinţa creştină Milostenia şi pilda Sfântului Nicolae peste veacuri” susţinută de către Părintele Gavril Horţ de la Mânăstirea Piatra Fântânele.

Părintele duhovnic a dezbătut tema „milosteniei” începând de la exemplul Sfântului Nicolae, episcopul Mirei Lichiei, care după 1700 de ani este încă actual în conştiinţa creştinilor şi nu numai.

Dacă în numele lui „Moş Nicolae” părinţii pun cadouri copiilor lor, asta nu înseamnă că identitatea sfântului este periclitată (anecdotă), căci mila, bunătatea, dreptatea, dragostea corifeului creştin inspiră deopotrivă oameni de diferite vârste.

Martea Gandirii Crestine

Martea Gandirii Crestine

 

De aici, milostenia este văzută de către călugărul invitat: expresie a dragostei, acţiune ce vine din inimă şi merge la inima celuilalt, mişcare gratuită spre celălalt, transpunere în pielea celui ajutat şi dăruire practică pentru aproapele.

În acest sens, pildă ne sunt cuvintele Sf. Ap. Pavel: „să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Iisus, căci El a zis: Mai fericit este a da decât a lua.” (F. Ap. 20, 35) sau mărturia lui Nicolae Steinhardt: „Dăruind vei dobândi”.

Părintele Gavril a subliniat legătura strânsă dintre rugăciune şi milostenie arătată în bucuria, alinarea şi împlinirea în a oferi. Monahii, chiar dacă nu sunt în lume, trăiesc rugăciunea milostiviri sau milostenia în rugăciune, căci se roagă pentru lume.

Chiril de la Parva la Martea Gandirii Crestine

Chiril de la Parva la Martea Gandirii Crestine

 

Apoi, în dialogul cu publicul prezent monahul de la Piatra Fântânele a răspuns la întrebările practice despre milostenie: pe cine să ajutăm? În ce fel să ajutăm? Cum să ajutăm? Ce să aşteptăm când ajutăm? etc.

La seara de meditaţie creştină au colindat tinerele talente: Andrada Băieşiu şi Elisabeta Miron, participând la discuţii şi Părintele Chiril de la Parva, Părintele Liviu Şugar şi Părintele Ştefan Borodi.

Evenimentul face parte din ciclul de seri duhovniceşti „Marţea Gândirii Creştine” şi este organizat de către Clubul Internaţional Transilvania şi partenerii acestuia: Parohia Sfântul Vasile cel Mare, Parohia Sfântul Ioan Gură de Aur, Bistriţa, şi Radio Renaşterea, 102 FM.

Prof. Florin I. Bojor

 www.clubultransilvania.wordpress.com   0749.705.243

După Hristos pe urmele Apostolilor la Beclean

După Hristos pe urmele Apostolilor la Beclean

După Hristos pe urmele Apostolilor la Beclean

Marţi seara, 19 iunie 2012, Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril din Beclean a fost plină din nou cu credincioşi dornici de a întelege mai mult din tainele creştinismului. Invitatul serii a fost Părintele Gavril Horţ, duhovnicul Mânăstirii Piatra Fântânele care a prezentat tema: După Hristos pe urmele Apostolilor.

Pe baza textelor scripturistice şi a mărturiilor din Sfânta Tradiţie, duhovnicul creştin a prezentat modelul de viaţă al Apostolilor şi lupta lor prin faptă şi cuvânt pentru propovăduirea Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos. De aici, gânditorul creştin a făcut multe analogii şi paralelisme cu viaţa cotidiană a creştinilor de acum şi în special a preoţilor.

Folosindu-se de multe exemple patristice şi din viaţa personală, monahul din Pasul Tihuţa a reuşit să creeze o atmosferă caldă, familiară care a deschis poarta spre colocviu cu credincioşii prezenţi la întâlnirea creştină de seară pe diferite teme: dogmatice, morale şi sociale.

După Hristos pe urmele Apostolilor la Beclean

După Hristos pe urmele Apostolilor la Beclean

Interpreta de pricesne creştine Maria Blaga a reuşit prin textele şi melodiile compuse de către ea să transmită dragostea şi evlavia necesară apropierii de exemplele Apostolilor.

Pentru ultima conferinţă, Marţea Gândirii Creştine la Beclean din timpul Postului Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este aşteptat pe 26 iunie 2012 Pr. Dr. Dorin Ielciu, profesor la Seminarul Ortodox şi preot la parohia Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca cu tema Calea lacrimilor în urcuşul către Dumnezeu.

Prof. Florin I. Bojor

Pocăinţă şi spovedanie, taină a Bisericii

Gavril Hort, martea gandirii crestine Suntem la cea de-a patra seară duhovnicească din ciclul de conferinţe: Marţea Gândirii Creştine, organizate de către Clubul Internaţional Transilvania şi Protopopiatul Ortodox Român Bistriţa. De data aceasta invitatul care a umplut biserica„Coroana” din Bistriţa a fost Părintele Gavril Horţ, duhovnicul Mânăstirii Piatra Fântânele, iar tema pe care a dezbătut-o: „Pocăinţă şi spovedanie, taină a Bisericii”.
Cu un discurs practic, pragmatic şi metodic, monahul din Groşii Ţibleşului a analizat sacramentul spovedaniei, mărturisirii sau al confesiunii. De la început, gânditorul creştin a făcut diferenţa între iertareşi dezlegare; în sistemul de gândire creştin, numai Dumnezeu este cel care iartă păcatele, în timp ce preotul, pe fundamentul scripturistic al poruncii Mântuitorului Iisus Hristos, dezleagă acele greşeli pentru eternitate.
Pornind de la ceea ce înseamnă „întoarcerea la Dumnezeu”,starea lăuntrică de căinţă, pocăinţă, părintele duhovnic a dezbătut toţi paşii necesari efectuării unei spovedanii rodnice în plan existenţial. Mai întâi rugăciunile spovedaniei, consemnate în cartea numită Molitfelnic, apoi expunerea propriu-zisă a păcatelor şi analiza acestora împreună cu duhovnicul, rugăciunea de dezlegare a preotului şi în cele din urmă sfatul, canonul sau epitimia.
Utilizând multe exemple din viaţa personală şi a marilor confesori ai creştinismului, duhovnicul de la Piatra Fântânele a transmis un mesaj pedagogic, educând şi îndemnând auditoriul la o bună spovedanie.
La eveniment a fost prezentă şi cântăreaţa şi profesoara cântului folcloric românesc, Cornelia Ardelean care a interpretat două pricesne creştine cu multă dragoste şi pioşenie.
Prof. Florin I. Bojor