Arhive blog

Seară duhovnicească a Transilvaniei la Beclean

Seară duhovnicească a Transilvaniei la Beclean

Seară duhovnicească a Transilvaniei la Beclean

Timp de trei săptămâni Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril din Beclean a fost gazda ciclului de conferinţe Marţea Gândirii Creştine.

Oratorii care au dezbătut tematica propusă pe durata Postului Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel au fost: Părintele Chiril de la Parva, stareţul Mânăstirii Rebra-Parva – 12 iunie 2012 – Rugăciunea, vindecătoare de patimi; Părintele Gavril Horţ, duhovnicul Mânăstirii Piatra Fântânele – 19 iunie 2012 – După Hristos pe urmele Apostolilor; Pr. Dr. Dorin Ielciu, profesor la Seminarul Ortodox şi preot la parohia Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca – 26 iunie 2012 – Calea lacrimilor în urcuşul către Dumnezeu.

Marţi seara, Părintele Dorin Ielciu de la Cluj a analizat „plânsul de bucurie făcător” pe baza textelor scripturistice şi a comentariilor Sf. Ioan Scărarul, autorul celebrei cărţi „Scara”.

Astfel, cel care doreşte să primească „darul lacrimilor” trebuie să parcurgă trei etape, paşi: 1. străpungerea (starea de întoarcere constantă la Dumnezeu), 2. pocăinţa (starea intermediară de schimbare de sens), 3. plânsul (durerea îmbibată a sufletului, acul de aur al duhului).

Maria Blaga

Maria Blaga

Calea lacrimilor aduce cu sine fericita tristeţe bucuroasă, veselia în iubire, râsul duhovnicesc al sufletului, noua viaţă cu Dumnezeu care se manifestă prin împărtăşirea cu trupul şi sângele Mântuitorului Iisus Hristos.

Manifestările concrete care duc mintea la starea de pocăinţă, curgătoare de lacrimi sunt: conştientizarea stării de păcat, gândul la păcate, gândul la moarte, gândul la judecata finală, postirea, plânsul datorat neputinţei de a plânge, etc. În acest context, efectele plângerii sunt: înfrânarea, tăcerea buzelor, nemânierea, neţinerea de minte a răului, permanenta rugăciune – maica lacrimilor şi fiica plânsului.

Oratorul clujean a subliniat complexitatea plânsului creştin uneori cu lacrimi, alteori fără de lacrimi vizibile şi diferenţa faţă de plânsul cu vicleşug, mincinos, expresie a slavei deşarte.

În concluzie, lacrimile sunt un dar suprem al lui Dumnezeu în care activismul spiritual al persoanei, starea de pregătire pentru a le primi este esenţial.

Atât, Părintele profesor Dorin Ielciu cât şi interpreta, compozitoarea şi textiera, Maria Blaga au devenit membrii de onoare ai Clubului Internaţional Transilvania.

După un periplu de rugăciune, gândire şi muzică, Marţea Gândirii Creştine îşi ia rămas bun de la Beclean, invitând creştinii la o nouă sesiune în Postul Adormirii Maicii Domnului într-un alt oraş al judeţului.

Prof. Florin I. Bojor

Marţea Gândirii Creştine la BECLEAN

Marţea Gândirii Creştine la BECLEAN

Marţea Gândirii Creştine la BECLEAN

Cu ocazia Postului Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, oraşul Beclean va fi gazda serii duhovniceşti a Transilvaniei: „Marţea Gândirii Creştine”. Ciclu de conferinţe organizat de către Clubul Interaţional Transilvania în colaborare cu anfitrioni locali.

La Beclean gazda va fi Parohia Ortodoxă Beclean I care va primi oratorii şi participanţii invitaţi în Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 26, (Beclean, Bistriţa-Năsăud).

Gânditorii creştini invitaţi să prezinte şi să analizeze diferitele teme de cunoaştere şi aprofundare a creştinismului vor fi:

1. Părintele Chiril de la Parva, stareţul Mânăstirii Rebra-Parva – 12 iunie 2012, ora 19:00 – Rugăciunea, vindecătoare de patimi;

2. Părintele Gavril Horţ, duhovnicul Mânăstirii Piatra Fântânele – 19 iunie 2012,  ora 19:00 – După Hristos pe urmele Apostolilor;

3. Pr. Dr. Dorin Ielciu, profesor la Seminarul Ortodox şi preot la parohia Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca – 26 iunie 2012, ora 19:00 – Calea lacrimilor în urcuşul către Dumnezeu.

La sesiunile de meditaţii şi dezbateri creştine interpreta Maria Blaga va prezenta unele dintre pricesnele compuse de către aceasta.

Rugăciune, gândire, muzică, cunoaştere, aprofundare, experienţe personale… în câteva cuvinte: Marţea Gândirii Creştine.

Prof. Florin I. Bojor