Arhive blog

Beclean – caii nobililor Bethlen

Bistrita Turism

Bistrita Turism

Beclean (pe Someş) este unul dintre oraşele judeţului Bistriţa – Năsăud, care în ultimii 20 de ani s-a dezvoltat semnificativ, devenind cel de-al doilea centru de putere al judeţului Bistriţa-Năsăud. Dezvoltarea din ultimii ani impune o continuare şi o continuitate de iniţiative care au ca şi scop final: Beclean – Centrul Judeţului.

Momentan, Becleanul este cunoscut la nivel naţional prin herghelie, Băile Figa, Asociaţia Saeculum (dezbatere lunară), iar la nivel regional prin unele evenimente: colocviile de la Beclean; zilele turismului la Beclean; formaţiile de folclor (Cununiţa); corul de copii Celest; grup instrumental clasic – Alegretto; zilele Becleanului, etc.

În această situaţie, după paşii făcuţi de către primarul din Beclean e nevoie de continuitate pentru dezvoltarea socială, culturală, demografică şi economică a oraşului Beclean. Astfel, trebuie să vorbim despre o serie de posibile proiecte care ar contribui la progresul material şi comunitar al oraşului:

1. Primarul şi turismul la Beclean. Băile Figa şi herghelia Beclean reprezintă 2 mari atracţii ale Becleanului, însă nu sunt singurele. Becleanul mai are şi trei diamante neşlefuite şi care nu au fost încă puse în valoare: trei castele Bethlen. Faimoasa familie nobiliară a Transilvaniei îşi are la Beclean matca, Biserica Calvinistă din localitate fiind şi panteonul odihnei descendenţilor seculari ai acestei familii.

Bistrita Turism

Bistrita Turism

Aici, grofii au lăsat un patrimoniu incontestabil, însă încorsetat în dezvoltarea urbanistică comunistă şi anihilat în uitarea identitară a locuitorilor zonei. Altă dată faima celor cu sânge albastru, azi Liceul Agricol, o peşteră dărăpănată cu uz educativ poate redeveni o perlă turistică. La fel şcoala Gheorghe Silaşi, fost palat Bethlen, poate găzdui o cameră cu inspiraţie istorică. În privinţa celui de-al treilea castel Bethlen, azi primăria Beclean, a fost amenajat un muzeu al oraşului. Prin urmare, între cele 3 castele, herghelie şi Băile Figa se poate organiza un circuit turistic, prevăzut cu transportul în caleaşcă.

Poate în această joncţiune: familia nobiliară Bethlen şi caii de la herghelie rezidă brandul oraşului Beclean: Beclean – caii nobililor Bethlen.

Hartă interactivă format A4 cu oraşul Beclean reprezintă o condiţie automată pentru a avea turism, iar unele evenimente la scară naţională şi internaţională (Festivalul Internaţional de Film: Dracula, Dracula International Film Festival; Festivalul Internaţional de Film Creştin şi Balul Bethlen al Primăverii, etc.) pot fi cheia de afirmare a muncii depuse.

2. Primarul şi spiritul comunitar. Pentru grecii antici oraşul, polisul reprezenta societatea însăşi, la fel investiţia în spaţiul public comunitar este pilonul dezvoltării umane pentru îmbunătăţirea nivelului de trai: Centrul Creştin pentru Tineret Beclean – Biblioteca Orăşănească Beclean; Centrul Creştin pentru Bătrâni Beclean (centru de zi – social, cultural, medical), etc.

Cât priveşte transparenţa în exerciţiul administrativ şi comunicarea cu urbea:

– crearea unui post TV local şi de Radio în FM cu un program concentrat, atractiv, pragmatic, etc. menit să devină mediul principal de informare locală şi formare civică;

– Info Beclean – buletin de informare municipală cu activităţile culturale, sociale, economice ale comunităţii; distribuire gratuită.

Toţi aceşti paşi asigură credibilitatea naţională şi internaţională a primarului, pentru ca investiţiile externe să fie în continuă creştere la Beclean.

Prof. Florin I. Bojor