Monthly Archives: noiembrie 2011

Marţea Gândirii Creştine

Clubul Internaţional Transilvania şi

Protopopiatul Ortodox Român Bistriţa

vă invită la Ciclul de Conferinţe

Marţea Gândirii Creştine

 De la viaţa cotidiană la viaţa în Hristos

Părintele Paisie de la Nuşeni, stareţul Mânăstirii Sf. Ilie, Nuşeni

                  29 noiembrie 2011, ora 19:00

Maica Domnului, model actual de viaţă?

Părintele Calinic de la Nicula, eclesiarhul Mânăstirii Nicula

                   6 decembrie 2011, ora 18:00

Mai putem avea linişte sufletească într-o perioadă de criză?

Pr. Dr. Dumitru Bărbos, preot paroh Sfântul Mina, Cluj

                   13 decembrie 2011, ora 18:00

Lucrarea Sfântului Duh în viaţa credinciosului

P.S. Vasile Someşanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului

                   20 decembrie 2011,  ora 18:00

Loc: Sala de Conferinţe a Protopopiatul Ortodox Român Bistriţa, Piaţa Unirii 9, Bistriţa

 Întâlnirile de seara ale Clubului International Transilvania

www.clubultransilvania.wordpress.com             0749.705.243

El Martes del Pensamiento Cristiano

 

El Martes del Pensamiento Cristiano

El Club Internacional Transilvania y el Arciprestado Ortodoxo Rumano Bistrita, Transilvania le invita al Ciclo de Conferencias: “El Martes del Pensamiento Cristiano

De la vida cotidiana a la vida en Cristo

Padre Paisie de Nuseni, abad del monasterio de San Elías, Nuseni

29 de noviembre 2011, 19:00 horas

La Virgen María, modelo de vida actual?

Padre Calinic de Nicula, Eclesiarca del Monasterio Nicula

06 de diciembre 2011, 19:00 horas

Podemos tener paz espiritual en un momento de crisis?

Rev. Dr. Dumitru Barbos, sacerdote de la parroquia de Santa Mina, Cluj

13 de diciembre 2011, 19:00 horas

La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente

Monseñor Vasile Somesanul, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Vad, Feleac y Cluj

20 de diciembre 2011, 19:00 horas

Lugar: Sala de Conferencia del Arciprestado Ortodoxo Rumano Bistrita, Plaza de la Unió, no. 9. Bistrita, Transilvania, Rumania

Los encuentros de la tarde del Club Internacional Transilvania

Florin I. Bojor, secretario del Club Internacional Transilvania

www.clubultransilvania.wordpress.com

0040.749.705.243

The Christian Tuesday Thought

 The Christian Tuesday Thought

The Transylvania International Club and the Romanian Orthodox Arxiprest of Bistrita invites you to a Cycle of Conferences: “The Christian Tuesday Thought”

From everyday life to the life in Christ

Father Paisie from Nuseni, abbot of the monastery of St. Elias, Nuseni

November 29, 2011, 19:00

The Virgin Mary is a model of life today?

Father Calinic Nicula, ecclesiarch of Nicula Monastery

December 6, 2011, 19:00

We can have spiritual peace in a time of crisis?

Rev. Dr. Dumitru Barbos, parish priest of Saint Mina, Cluj

December 13, 2011, 19:00

The work of the Holy Spirit in the believer’s life

Eminence Vasile Somesanul, auxiliary bishop of the Archdiocese of Vad, Feleac and Cluj

December 20, 2011, 19:00

Location: The Romanian Orthodox Arxiprest Room Conference Bistrita, Union Square 9, Bistrita, Transylvania, Romania

The Evening meetings of the International Club Transylvania

Florin I. Bojor, secretary of the Transylvania International Club

www.clubultransilvania.wordpress.com

0040.749.705.243

Inaugurare SEARA VISELOR

   Întâlnirile de seara ale Clubului International Transilvania

SEARA VISELOR

 

Clubul Internaţional Transilvania, în conformitate cu scopul şi obiectivele acestuia promovează visele, pasiunile, proiectele, scopurile nobile ale membrilor săi. Clubul se adresează în special tinerilor încurajându-i să simtă, să gândească şi să se exprime.

Pentru ca Întâlnirile de Seară ale Clubului să fie plăcute, neplictisitoare, atractive, interesante, clare, pragmatice, etc. vom stabili unele reguli de dialog, expunere, prezentare, comentarii, etc.

1. „Seara Viselor” este un cerc de dialog asemenea Areopagului din Atena antică, unde fiecare membru este egal ca şi drepturi şi obligaţii, existând un singur moderator care să medieze discuţiile şi să acorde cuvântul fiecărui participant.

2. Fiecare întâlnire va avea o Cancelarie compusă din câţiva secretari care vor face un scurt rezumat al întâlnirii, vor scrie un proces verbal al acţiunii, vor posta pe pagina web a Clubului www.clubultransilvania.wordpress.com şi pe pagina ziarului Clubului www.romanianoua.ro materialele (text, video, audio, foto) convenite de către participanţi.

3. Toate materialele expuse fie sub formă de text (articol, eseu, poezie, proză scurtă, teatru, volum, etc.), pictură, fotografie, muzică, video, etc. vor fi publicate pe pagina ziarului Clubului, trecându-se numele sau pseudonimul autorului. www.romanianoua.ro

4. Fiecare prezentare a materialului unui participant va fi făcută în direct în mijlocul întregului mic „Areopag” urmând ca materialul respectiv să fie comentat de către participanţi.

5. Prezentările vor fi cât se poate de succinte, clare, neplictisitoare, scurte, etc.

6. Comentariile vor fi de asemenea clare, la subiect, neplictisitoare, scurte, pragmatice, argumentate, etc. (a nu se face „atmosferă de dormitor” la întâlniri).

7. Înscrierile la cuvânt se vor face prin anunţarea moderatorului şi a celorlalţi participanţi prin gestul de ridicare a mâinii în sus, urmând ca moderatorul să vă acorde cuvântul la momentul respectiv.

8. Sunt interzise discuţiile şi comentariile paralele în timpul dezbaterilor. (a nu se face „atmosferă de piaţă” la întâlniri).

9. Temele abordate sunt din absolut toate domeniile de activitate umană (sport, cultură, literatură, arte plastice, muzică, ştiinţe exacte, ştiinţe ale naturii, religie, etc.) respectându-se regula: „Toate iniţiativele trebuie să îndeplinească 2 condiţii: să fie adresate şi celorlalţi şi să aibă ca loc de desfăşurare spaţiul public”.

În fiecare Joi seara, la ora 18:00, la Centrul Cultural Municipal din Bistriţa

(Casa de Cultură ”George Coşbuc” din Bistriţa), str. Albert Berger, nr. 10, BN

                                www.clubultransilvania.wordpress.com    0749.705.243

Conexiuni literare şi muzică românească în UNGARIA

 

Conexiuni Ungaria

Societatea Literară “Conexiuni” şi Orchestra Centrului Cultural Municipal “GEORGE COŞBUC” Bistriţa, Transilvania, au realizat un “Spectacol Extraordinar în UNGARIA”. Gazda românilor a fost Primaria din Kétegyháza (Chitighaz), Békés, Ungaria, condusă de primarul Istvánné Kalcsó. Astfel, sâmbătă, 19 noiembrie 2011, societatea şi orchestra românească au invitat publicul magiar (majoritar de origine română) la o seară de cunoaştere a literaturii şi muzicii folclorice româneşti: „CONEXIUNI LITERARE şi MUZICĂ TRADIŢIONALĂ

Invitatul de onoare al evenimentului a fost P.S. Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe din Ungaria. Evenimentul având loc la Centrul Cultural Táncsics Mihály din Chitighaz.

Duminică, 20 noiembrie 2011, la Biserica Ortodoxă din Kétegyháza (Chitighaz) delegaţia bistriţeană a încântat credincioşii prezenţi la Sfânta Liturghie prin interpretarea unui Concert de Colinde.

Societatea Literară Conexiuni, reprezentată prin: Ştefan Veşcari (poet) şi Florin I. Bojor (filosof, traducător) a prezentat Antologia de poezie Conexiuni (2010). Translatorul evenimentului: Maria Herinean.

Orchestra Centrului Cultural Municipal din Bistriţa a fost compusă din intrumentiştii: Cosmin Neagoş (dirijor, saxofon),  Andrei Barşoni (orgă), Sorin Joldeş (acordeon), Oniţă Dan (clarinet), Dorel Sneaha (vioară) şi Ovidiu Boldi (vioară). Solişti de muzică populară: Petre Petruse şi Mărioara Sigartău.

 

Florin I. Bojor, Secretar Societatea Literară Conexiuni

www.ccm-bistrita.ro

Conexiones literarias y música rumana en Hungría

Florin Bojor, Marioara Herinean, Istvanne Kalcso

La Sociedad Literaria „Conexiones” y la Orquestra del Centro Municipal de Cultura „George Cosbuc” Bistrita, Transilvania, ha hecho un „gran espectáculo en Hungría.” El anfitrión de los rumanos fue el Ayuntamiento de Kétegyháza (Chitighaz) Békés, Hungría, encabezado por el alcalde Istvánné Kalcsó. Por lo tanto, Sábado, 19 de noviembre 2011, la sociedad i la orquestra invitó al público húngaro (en su mayoría de origen rumano) para una noche de literatura y conocimiento de la música folclórica rumana: „Conexiones literarias y música tradicional.”

El invitado de honor del evento fue su Excelencia, Monseñor Siluan, obispo de la diócesis ortodoxa en Hungría. El evento tuvo lugar en el Centro Cultural de Chitighaz Táncsics Mihály.

Domingo, 20 de noviembre 2011, a la Iglesia de Kétegyháza (Chitighaz) la delegación de Bistrita satisfecho con la interpretación de un concierto de villancicos los fieles presentes en la Misa.

La Sociedad Literaria Conexiones, representada por: Stefan Veşcari (poeta) y Florin I. Bojor (filósofo, traductor) presentó la Antología de poesía Conexiones (2010). Traducción del evento: María Herinean.

La Orquestra del Centro Cultural Municipal de Bistrita estaba compuesta por: Cosmin Neaga (conductor, saxo), AndreiBarsoni (órgano), Sorin Joldeş (acordeón), Dan Onita (clarinete), Dorel Sneaha (violín) y Ovidiu Boldi (violín). Artistas de la música popular: Petre Petruse y Mărioara Sigartău Marioara.

Florin I. Bojor, Secretario de la Sociedad Literaria Conexiones

www.ccm-bistrita.ro

Literary Connections and Romanian music in HUNGARY

Conexiuni Ungaria

The „Connections” Literary Society and the Municipal Cultural Center Orchestra „George Cosbuc” Bistrita, Transylvania, had made ​​a „great show in Hungary.” The host City of Romanians was Kétegyháza (Chitighaz) Békés, Hungary, led by the Mayor Istvánné Kalcsó. Thus, Saturday, November 19, 2011, the Romanian society and orchestra invited the Hungarian public (mostly from Romanian origin) to an evening of literature and knowledge of Romanian folk music: „LITERARY CONNECTIONS and TRADITIONAL MUSIC”

The Guest of the event was P.S. Siluan, Bishop of the Orthodox Diocese in Hungary. The event held at the Cultural Center of Chitighaz Táncsics Mihály.

Sunday, 20 November 2011, at the Church of Kétegyháza (Chitighaz), the Bistrita delegation pleased the Christians presents at Mass by interpreting a Carols Concert.

The “Connections” Literary Society, represented by: Stefan Veşcari (poet) and Florin I. Bojor (philosopher, translator) presented the Connections poetry anthology (2010). Event Translation: Maria Herinean.

The Municipal Cultural Centre Orchestra was composed by: Cosmin Neaga (conductor, saxophone), Andrei Barşoni (organ), Sorin Joldeş (accordion), Dan Oniţă (clarinet), Dorel Sneaha (violin) and Ovidiu Bold (violin). Popular music artists: Petre Petruse and Mărioara Sigartău.

Florin I. Bojor, Secretary of the Connections Literary Society

www.ccm-bistrita.ro

Festivalul Concurs Internaţional de Literatură Conexiuni

Concurs Literatura Conexiuni

CENTRUL CULTURAL “GEORGE COŞBUC” BISTRIŢA

TRANSILVANIA

ROMÂNIA

SOCIETATEA LITERARĂ CONEXIUNI

 Vă invită să participaţi la

 Festivalul Concurs Internaţional de Literatură în Limba Română

 CONEXIUNI

 24 – 30 noiembrie 2011

 Dacă scrieţi în limba română poezie, proză scurtă sau teatru scurt

vă aşteptăm textele dumneavoastră

(maxim 10 pagini fiecare secţiune)

 până în 20 noiembrie pe adresa: casa_de_cultura_bn@yahoo.com

 Laureaţii Concursului vor fi invitaţi în Transilvania, la Bistriţa, pentru o Gală de Excelenţă pe data de 30 noiembrie 2011 

Dacă eşti talentat, participă!

Florin I. Bojor, secretar „Conexiuni”

Personal: NU VOI VENI LA BALUL BOBOCILOR 2011

Balul Bobocilor 2011 Liviu Rebreanu

Comunicat Personal: NU VOI VENI LA BALUL BOBOCILOR 2011

Stimaţi elevi de la Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” vreau să vă mulţumesc pentru invitaţia la Balul Bobocilor 2011.

După cum am comunicat personal organizatorilor acestui eveniment: voi onora invitaţia numai alături de logodnica mea, Ioana Cozman. Aducându-vă la cunoştinţă, de asemenea, că eu voi achita toate costurile petrecerii pentru mine şi logodnica mea.

Ieri, joi 10 noiembrie 2011, Doamna Jarda Andreea, profesoară de latină a venit să-mi spună că „logodnica dumneavoastră nu poate să vină la Balul Bobocilor”.

Ce a fost cel mai umilitor: faptul că pe lista de confirmare a prezenţelor profesorilor la bal, un oarecare profesor a tăiat cu culoare roşie cuvântul „logodnica”…

Prin urmare, NU VOI PARTICIPA LA ACEST EVENIMENT.

Vă mulţumesc că v-aţi gândit la noi şi sperăm să aveţi o petrecere frumoasă!

Florin I. Bojor, Profesor Religie, Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu”

Seara Viselor

Seara Viselor

Clubul   International   Transilvania deschide Ciclul de Întâlniri

 SEARA VISELOR

 Dacă ai un vis, o pasiune, un proiect, un scop nobil şi cauţi prieteni cu care să te sfătuieşti şi, poate, care să te ajute în a-ţi urma visul, aici este locul tău!

Simte, gândeşte, exprimă!

În fiecare Joi seara, la ora 18:00, 

la Centrul Cultural Municipal din Bistriţa (Casa de Cultură ”George Coşbuc” din Bistriţa), str. Albert Berger, nr. 10, BN

 NOTA: Toate iniţiativele trebuie să îndeplinească 2 condiţii: să fie adresate şi celorlalţi şi să aibă ca loc de desfăşurare spaţiul public.

             www.clubultransilvania.wordpress.com  0749.705.243

Întâlnirile de seara ale Clubului International Transilvania