Arhive blog

Părintele Chiril de la Parva: Despre rugăciunea în particular şi în biserică

Chiril de la Parva

Chiril de la Parva

Marţi, 24 februarie 2015 s-a deschis sesiunea de conferinţe Marţea Gândirii Creştine de la Bistriţa. Seria de seri duhovniceşti din posturile Crăciunului şi a Paştilor datează din 2011. De atunci, ciclul de conferinţe a poposit la Bistriţa şi Beclean în bisericile mari ale oraşelor.

Seara trecută, la biserica numită generic <la Coroana> în prezenţa unui public numeros, părintele Chiril de la Parva a discutat cu cei prezenţi despre rugăciunea în particular şi în biserică.

Oratorul creştin şi-a început meditaţia de la constatări psihologice din viaţa omului de zi cu zi. Astfel, aducerea aminte de Dumnezeu, încercarea de a ne umple timpul cu Dumnezeu, înţelegerea micimii existenţiale nasc rugăciunea. Aceasta este manifestarea şi în acelaşi timp practicarea iubirii lui Dumnezeu, susţinătoarea lumii, coborârea lui Dumnezeu în om, un rug aprins…

Practic, rugăciunea particulară începe printr-o bună organizare a timpului, altfel, tumultul zilei, grija lumii vor alunga rugăciunea de la noi. Apoi tinderea spre rugăciunea neîncetată ne duce la dobândirea virtuţii rugăciunii. Dar acest lucru nu se poate obţine decât prin rugăciunea în biserică. Virtutea rugăciunii se câştigă numai prin legătura mutuală dintre cele două, căci prin rugăciune suntem în dialog cu Dumnezeu, iar acest dialog nu poate fi numai singular, ci e necesar să fie şi comunitar, împreună cu ceilalţi creştini în biserică.

Martea Gandirii Crestine 2015

Martea Gandirii Crestine 2015

În concluzie, rugăciunea este cel mai bun lucru pentru suflet, practică indispensabilă pentru a ne găsi fericirea – mântuirea.

Au mai participat la eveniment preoţii Tudor Mudure, Nicolae Feier, Ioan Vlaşin şi Emanuel Vidican împreună cu psaltul George Popandron.

Marţea viitoare este aşteptat părintele inspector şcolar Dr. Adrian Cherhaţ care va răspunde la o întrebare principală care macină societatea românească aceste zile: Mai e nevoie de religie în şcoală?

 

Prof. Florin I. Bojor

Părintele Chiril: Rugăciunea din biserică – mod de curăţire şi îmbogăţire

Părintele Chiril: Rugăciunea din biserică – mod de curăţire şi îmbogăţire

Părintele Chiril: Rugăciunea din biserică – mod de curăţire şi îmbogăţire

Marţi, 16 aprilie 2013, la Biserica Sf. Trei Ierarhi din Bistriţa a avut loc o nouă seară duhovnicească din ciclul de conferinţe religioase: Marţea Gândirii Creştine. Invitatul serii a fost Părintele Chiril de la Parva, colaborator al asociaţiei creştine Clubul Internaţional Transilvania, care a dezbătut tema rugăciunii în biserică – mod de curăţire şi îmbogăţire.

Părintele stareţ de la Mânăstirea Sf. Ap. Petru şi Pavel, Rebra – Parva, a elaborat un discurs eclesiologic şi de practică morală exemplificat prin multe pilde şi întâmplări reale, pornind de la simpla întrebare: „cum să mă rog?” Astfel, oratorul creştin consideră fundamentală atenţia în rugăciune, participarea la ceea ce rostim, adică să raţionalizăm prin minte, să ne deschidem cugetul şi să încercăm să înţelegem ceea ce rostim. Nu neapărat să căutăm o stare, ci să ne umplem mintea de ceea ce rostim.

Părintele Chiril: Rugăciunea din biserică – mod de curăţire şi îmbogăţire

Părintele Chiril: Rugăciunea din biserică – mod de curăţire şi îmbogăţire

În cazul slujbelor religioase concentrarea, meditaţia şi implicarea participativă fiind esenţiale, căci slujbele din biserică sunt cuvintele Domnului adresate nouă. Ele aduc cu sine prin împărtăşirea harului dumnezeiesc curăţirea morală şi îmbogăţirea existenţială. O bogăţie care nu este egoistă sau materială asemenea celei dorite de către bogatul căruia i-a rodit ţarina, adică o bogăţie orizontală, ci o bogăţie verticală de dăruire a capacităţilor intelectuale şi cognitive lui Dumnezeu.

Aşadar, putem vorbi de o atitudine de rugăciune care se manifestă prin rugăciunea prezentă în timp real şi deschiderea spre cuvântul lui Dumnezeu care este lăsat să intre.

Părintele Chiril: Rugăciunea din biserică – mod de curăţire şi îmbogăţire

Părintele Chiril: Rugăciunea din biserică – mod de curăţire şi îmbogăţire

În această coordonată biserica este locul, templul, sanctuarul unde omul se deschide spre cer prin întâlnirea cu Dumnezeu în sfintele taine şi rugăciune. O biserică care este deopotrivă loc, comunitate şi trupul Mântuitorului Iisus Hristos. De altfel, din ultima constatare – trupul lui Iisus Hristos, unde El este cap, rezultă puterea comunităţii şi a locului, căci Biserica zidită de Dumnezeu nici porţile iadului nu o vor birui. (Mt 16, 18)

În concluzie, Părintele Chiril a subliniat mărturia Sf. Ap. Pavel care spune: „Duhul vine în ajutor slăbiciunii noastre, căci noi nu ştim să ne rugăm cum trebuie, ci Însuşi Duhul Se roagă pentru noi cu suspine negrăite.” Rm 8, 26

Conferinţa monahului de la Parva a fost comentată de către Părintele Ioan Pintea, directorul Bibliotecii Judeţene Bistriţa-Năsăud, iar interpreta populară Mina Buga a cântat mai multe pricesne creştine în faţa sutelor de persoane prezente la eveniment.

Prof. Florin I. Bojor