Arhive blog

Turismul creştin de agrement

Week-end Crestin

Week-end Crestin

Când se vorbeşte despre turism religios ne gândim în general la forma convenţională de turism religios – pelerinajul. Însă în ultimii ani sub influenţa occidentală a apărut şi la noi: turismul religios de agrement. Această formă de turism nu este o formă originală de turism ci mai degrabă o îngemânare, interferenţă, cumulare a diferitelor forme de turism de agrement pe de o parte şi activităţi cu caracter creştin pe de altă parte.

Astfel, formele turismului de agrement (turismul ecvestru – echitaţie; turismul de aventură sau extrem, speoturismul, alpinismul, montain-bike-ing-ul, săritul cu parapanta; turismul pentru practicarea sporturilor de iarnă – schi, schi de tură; turismul pentru sporturi nautice – surfing-ul, scufundările, caiac-ul, canoe, rafting-ul, etc.) se îmbină cu meditaţia, rugăciunea, închinarea la icoane, interpretarea de muzică religioasă, participarea la servicii religioase, împărtăşirea cu sfintele taine ale creştinismului, etc.

Dacă pelerinajul creştin se adreseză tuturor categoriilor de vârstă şi în special vârstnicilor, turismul creştin de agrement îi vizează pe tineri. De altfel, ieşirea din formele tradiţionale de manifestare religioasă îi atrage pe tineri iar interdisciplinaritatea turismului creştin de agrement face din el o activitate care se încadrează deopotrivă în formarea curriculară a elevilor, iar pe de altă parte în atracţiile normale ale timpului nostru.

Turismul creştin de agrement are ca şi finalitate promovarea valorilor, conduitei şi moralei creştine, formarea şi dezvoltarea resurselor umane, autocontrolul şi dezvoltarea capacităţii de organizare, dezvoltarea diverselor abilităţi sportive, dezvoltarea curajului, dezvoltarea dinamicii grupului, îmbunătăţirea unităţii grupului, dezvoltarea potenţialului de conducere, creşterea respectului faţă de sine şi de alţii, îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare, creşterea încrederii în echipă, respectul faţă de natură, etc.

Toate acestea pot ajuta atât în viaţa socială, dar cel mai important în viata spirituală…

Universitatea Crestina de Vara

Universitatea Crestina de Vara

Avantajele turismului creştin de agrement reies pe de o parte din finalităţile acestuia iar pe de altă parte din comunicarea între activităţile sportive şi cele spirituale, după dictonul latin al poetului Juvenal (sec I) „o minte sănătoasă într-un corp sănătos” (Mens sana in corpore sano), care împreună converg spre cunoaşterea de sine nosce te ipsum et nosces universum et deos” (cunoaşte-te pe tine însuţi şi cunoaşte universul şi zeii). Am putea reformula: cunoaşte-te pe tine însuţi şi vei înţelege universul şi pe Dumnezeu sau cunoscând universul şi pe Dumnezeu te cunoşti pe tine însuţi, în alte cuvinte, turismul creştin de agrement este o deschidere spre autocunoaştere.

Pericolele turismului creştin de agrement ţin de neatingerea scopului formaţional creştin al tinerilor datorită fragmentarismului şi concentrării într-o anumită activitate sportivă. De asemenea, accidentele care pot apare datorită lipsei de pregătire a îndrumătorilor sau a incapacităţii acestora de a-i tempera pe tineri. De aceea, pentru realizarea turismului creştin de agrement trebuie să avem formatori specializaţi atât în activităţile spirituale (cunoscători ai teologiei) cât şi în activităţile de agrement (cunoascători ai sportului, geografiei, turismului, etc.).

Se pare că sincretismul postmodernităţii este adânc înfipt în mentalitatea noastră şi plictiseala este adevăratul duşman al activităţilor, de aceea îmbinarea între spiritual şi material, între activ şi pasiv răspunde cerinţelor gândirii noastre. De altfel, faimoasa maximă a Sfinţilor Părinţi creştini: „ora et labora” (roagă-te şi munceşte) îşi găseşte şi aici aplicarea: roagă-te şi fă turism de agrement!

Prof. Florin I. Bojor