Arhive blog

Sfinţii Andrei: Ziua Naţională a Creştinilor Români

Sfinţii Andrei: Ziua Naţională a Creştinilor Români

Sfinţii Andrei: Ziua Naţională a Creştinilor Români

Astăzi, 30 noiembrie creştinii români sărbătoresc certificatul de naştere în creştinism. Dacă învierea din morţi a lui Iisus Hristos reprezintă naşterea creştinismului, venirea Apostolului Andrei (cel întâi chemat în cinul ucenicilor lui Iisus) în Dobrogea este cartea de naştere a creştinismului românesc. Căci, apostolul – trimisul Mântuitorului a venit să spună dacilor, grecilor, sciţilor, sarmaţilor şi latinilor: „Am găsit pe Mesia!” (Ioan 1, 41).

Dacă am fi acum 19 secole şi am fi în Tomis atunci ne-am întâlni cu un oarecare evreu (Andrei), vorbitor de greacă care a venit în piaţa publică să ne spună că prietenul său, Iisus Hristos a înviat din morţi şi de aceea este Dumnezeu, iar dacă noi vom crede că El a înviat şi vom face ceea ce ne-a spus El să facem atunci vom învia şi noi. Învierea înseamnă fericire, mântuire, salvare, rai, împărăţia cerurilor, viaţă veşnică, etc. Acest mesaj reprezintă centrul creştinismului, prima predică a Apostolilor – kerigma. (F.Ap. 2,36)

Sfinţii Andrei: Ziua Naţională a Creştinilor Români

Sfinţii Andrei: Ziua Naţională a Creştinilor Români

De unde ştim că Andrei a fost la strămoşii noştri? Pentru că poporul român s-a născut creştin, noi n-avem ca cei de lângă noi (sârbi, bulgari, unguri, ruşi, etc.) o dată în care ne-am încreştinat.

Apoi, însăşi formula numelui Dumnezeului creştin din limba română este cea greacă, limba în care au predicat apostolii şi ucenicii lui Iisus, limba în care s-au scris cărţile Noului Testament. Noi românii, n-am tradus numele lui Iisus Hristos, ci am păstrat formula originală Ιησούς Χριστός, adică am pronunţat şi apoi am scris grafia Iisus în formula etimologică, ea reproducând sunetul η din Ιησούς prin „i”.

Prezenţa Sf. Andrei pe teritoriul României o atestă scriitorii creştini Origen, Clement Alexandrinul şi Eusebiu de Cezareea când spun că ucenicul lui Iisus a predicat vestea cea bună – Evanghelia în Sciţia – Scythia Minor sau Dacia Pontică (Dobrogea), iar vestigiile creştine de la Tomis, Callatis, Noviodunum, Dinogeţia, Halmyris, Histria, Axiopolis, Capidava, etc. sunt o mărturie în plus.

Sfinţii Andrei: Ziua Naţională a Creştinilor Români

Sfinţii Andrei: Ziua Naţională a Creştinilor Români

Iar sângele martirilor timpurii: Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel sau Epictet şi Astion de la Halmyris, sau Sava de la Buzău ne spun că predica Apostolului Andrei a dat roade în credinţa strămoşilor noştri.

Toate acestea mărturisesc faptul că românii s-au născut creştini la predica celui întâi chemat de către Iisus Hristos, Apostolul Andrei.

Tot astăzi ne aducem aminte şi de marele corifeu ardelean, Andrei Şaguna, creatorul conştiinţei naţionale a transilvănenilor.

Sfinţii Andrei: Ziua Naţională a Creştinilor Români

Sfinţii Andrei: Ziua Naţională a Creştinilor Români

Dacă politicienii de astăzi au distrus sistemul educaţional românesc, Andrei Şaguna a fost cel care în secolul XIX a adus scrisul şi învăţământul în satele transilvănene, înfiinţând şi dotând cu personal profesionist 800 de şcoli, creând o academie teologico-pedagogică la Sibiu, asociaţia Astra şi ziarul Telegraful Român. Toate acestea urmează crezul de o viaţă a mitropolitului Transilvaniei: „la libertate prin cultură”.

Dacă cel dintâi Andrei ne-a adus creştinismul, cel de-al doilea ne-a adus cultura… Între creştinism şi cultură fiind identitatea poporului român, de aceea, 30 noiembrie este ziua naţională a creştinilor români, urmând ca pe 1 decembrie să ne aducem aminte de punerea în practică a creştinismului şi culturii în unire…

Prof. Florin I. Bojor