Arhive blog

Cuvinte duhovniceşti cu Părintele Gavril de la Piatra Fântânele

Cuvinte duhovniceşti cu Părintele Gavril de la Piatra Fântânele

Cuvinte duhovniceşti cu
Părintele Gavril de la Piatra Fântânele

Părintele Paisie de la Nuşeni în dialog la Marţea Gândirii Creştine 2015

Părintele Paisie de la Nuşeni  în dialog la Marţea Gândirii Creştine

Părintele Paisie de la Nuşeni
în dialog la
Marţea Gândirii Creştine

Părintele Chiril de la Parva: Despre rugăciunea în particular şi în biserică

Chiril de la Parva

Chiril de la Parva

Marţi, 24 februarie 2015 s-a deschis sesiunea de conferinţe Marţea Gândirii Creştine de la Bistriţa. Seria de seri duhovniceşti din posturile Crăciunului şi a Paştilor datează din 2011. De atunci, ciclul de conferinţe a poposit la Bistriţa şi Beclean în bisericile mari ale oraşelor.

Seara trecută, la biserica numită generic <la Coroana> în prezenţa unui public numeros, părintele Chiril de la Parva a discutat cu cei prezenţi despre rugăciunea în particular şi în biserică.

Oratorul creştin şi-a început meditaţia de la constatări psihologice din viaţa omului de zi cu zi. Astfel, aducerea aminte de Dumnezeu, încercarea de a ne umple timpul cu Dumnezeu, înţelegerea micimii existenţiale nasc rugăciunea. Aceasta este manifestarea şi în acelaşi timp practicarea iubirii lui Dumnezeu, susţinătoarea lumii, coborârea lui Dumnezeu în om, un rug aprins…

Practic, rugăciunea particulară începe printr-o bună organizare a timpului, altfel, tumultul zilei, grija lumii vor alunga rugăciunea de la noi. Apoi tinderea spre rugăciunea neîncetată ne duce la dobândirea virtuţii rugăciunii. Dar acest lucru nu se poate obţine decât prin rugăciunea în biserică. Virtutea rugăciunii se câştigă numai prin legătura mutuală dintre cele două, căci prin rugăciune suntem în dialog cu Dumnezeu, iar acest dialog nu poate fi numai singular, ci e necesar să fie şi comunitar, împreună cu ceilalţi creştini în biserică.

Martea Gandirii Crestine 2015

Martea Gandirii Crestine 2015

În concluzie, rugăciunea este cel mai bun lucru pentru suflet, practică indispensabilă pentru a ne găsi fericirea – mântuirea.

Au mai participat la eveniment preoţii Tudor Mudure, Nicolae Feier, Ioan Vlaşin şi Emanuel Vidican împreună cu psaltul George Popandron.

Marţea viitoare este aşteptat părintele inspector şcolar Dr. Adrian Cherhaţ care va răspunde la o întrebare principală care macină societatea românească aceste zile: Mai e nevoie de religie în şcoală?

 

Prof. Florin I. Bojor

Marţea Gândirii Creştine în Postul Paştilor 2015

Martea Gandirii Crestine 2015

Martea Gandirii Crestine 2015

Despre post, rugăciune şi spovedanie la Marţea Gândirii Creştine

Martea Gandirii Crestine cu Chiril de la Parva

Martea Gandirii Crestine cu Chiril de la Parva

Despre post, rugăciune şi spovedanie cu părintele Chiril de la Parva şi părintele Gavril de la Piatra Fântânele.

Marţea Gândirii Creştine, seara duhovnicească a Bistriţei a debutat de 2 săptămâni cu 2 conferinţe de introducere în Postul Mare din 2014.

Cea dintâi conferinţă din 11 martie 2014 l-a avut ca invitat pe părintele Chiril de la Parva care a analizat practica postului şi a rugăciunii. Stareţul de la mânăstirea Rebra-Parva a argumentat printr-un discurs fluent şi prin ultilizarea exemplelor biblice (Moise, Ilie, Iona, Ioan Botezătorul şi Iisus Hristos) necesitatea conlucrării dintre post şi rugăciune. Fără de rugăciune postul se transformă în dietă; iar postul nu este înfometare, ci ajutarea voinţei spre schimbare prin întărirea rugăciunii. Astfel e nevoie de echilibru şi dreaptă socotinţă în administrarea acestor practici religioase care ne ajută să trecem peste ispitele lăcomiei, mândriei, vicleniei, desfrânării, etc. Tentaţii care în momentul dorinţei noastre de schimbare devin tot mai acute, iar postul şi rugăciunea sunt exerciţii eliberatoare din capcanele patimilor.

Martea Gandirii Crestine cu Gavril de la Piatra Fantanele

Martea Gandirii Crestine cu Gavril de la Piatra Fantanele

Cea de-a doua conferinţă a fost susţinută de către părintele Gavril de la Piatra Fântânele, marţea trecută, 18 martie 2014. Cu un limbaj clar, pragmatic şi apropiat de priceperea auditoriului, oratorul creştin a răspuns la întrebările fundamentale cu privire la taina mărturisirii: De ce?  Pentru ce? Cum? Ce să ne preocupe? Taina spovedaniei răspunde dorinţei de a căuta adevărul şi a înţelege binele şi răul din faptele noastre. De asemenea, ea ne direcţionează spre conştientizarea stării de păcat, fiind baia de spălare spirituală a păcatelor noastre, după cuvântul din Apocalipsă: Fericiţi cei ce spală veşmintele lor ca să aibă stăpânire peste pomul vieţii şi prin porţi să intre în cetate! (Apoc. 22, 14)

Duhovnicul din Pasul Tihuţa a clarificat multe dintre controversele din jurul sacramentului spovedaniei, în special cele cu privire la canon. Practică religioasă care nu este o pedeapsă, ci un medicament de îndreptare duhovnicească. Astfel, preotul confesor trebuie să găsească echilibrul necesar pentru ca penitentul să nu cadă în deznădejde, dar nici să relativizeze morala.

Şi de această dată, evenimentele s-au bucurat de audieri de pricesne creştine interpretate de cântăreţele Maria Condrea şi Maria Blaga, iar biserica numită generic la Coroana din Bistriţa s-a umplut de creştini dornici de a cunoaşte şi înţelege tainele şi practica credinţei.

 Prof. Florin I. Bojor

Părintele Paisie de la Strâmba în dialog cu existenţa

părintele Paisie de la Strâmba

părintele Paisie de la Strâmba

Ciclul de seri duhovniceşti, Marţea Gândirii Creştine din postul Crăciunului 2013 a debutat marţi, 26 noiembrie, la biserica cunoscută sub numele „La Coroana” din Bistriţa, avându-l ca invitat pe părintele Paisie de la Strâmba.

Tema pe care a dezbătut-o duhovnicul creştin a fost alegerea existenţială, sub titlul: Pe ce cale? Un titlu sugestiv pentru un subiect extrem de complex şi profund. Astfel, părintele de la Strâmba a pornit într-o serie de întrebări retorice: De ce părăsim calea credinţei? De ce ne lăsăm batjocorită demnitatea umană? De ce ne dezumanizăm şi tindem să fim „animale”? De ce îl căutăm pe Dumnezeu numai la necaz? Spre ce ne îndreptăm?

Paisie de la Strâmba Marţea Gândirii Creştine

Paisie de la Strâmba Marţea Gândirii Creştine

Întrebări, care în viziunea oratorului au în spate felul în care ne înţelegem antropologia. În acest sens, părintele a recurs la cuvintele Mântuitorului: „Eu sunt calea” (In 14,6), iar răspunsul omului îl găseşte în reflecţia filosofului Ernest Bernea: omul, marele mister al existenţei. Un mister aflat în timp şi spaţiu, care face alegeri pentru fericirea lui. Însă alegerile noastre adesea sunt păcatele, care prin repetarea lor duc la negarea existenţei eterne, a credinţei şi a lui Dumnezeu. De aici, şi dorinţele noastre concentrate cu precădere pe materialitate şi temporalitate (casă, maşină, slujbă), în loc să punem în centrul ierarhiei noastre de valori virtuţile creştine (pacea, liniştea, dragostea, etc.). Rezultatul acestui mod de a trăi este stresul, neliniştea, boala, ca atare, noi înşine prin alegerea răului ne facem autori ai răului nostru personal.

Paisie de la Strâmba - Clubul Internaţional Transilvania

Paisie de la Strâmba – Clubul Internaţional Transilvania

În aceste coordonate ale realităţii în care trăim, apare creştinismul şi calea fericirii pe care o propune, a jertfei şi a suferinţei pentru Hristos. „Povară” care aduce deplinătatea omului, fericirea şi liniştea lui. În alte cuvinte, abandonarea încrederii în capacităţile personale pentru încrederea în Dumnezeu, adică predarea voinţei fiecăruia în mâinile lui Dumnezeu este calea care ne duce la Adevăr şi Viaţă: Iisus Hristos.

Cuvintele părintelui Paisie de la Strâmba, prin concizia şi pragmatismul expunerii au coborât discursul metafizic la nivelul comun de înţelegere, iar Clubul Internaţional Transilvania i-a acordat calitatea de membru de onoare a asociaţiei creştine.

Marţea Gândirii Creştine

Marţea Gândirii Creştine

Serile duhovniceşti continuă în 3 decembrie prin conferinţa părintelui Serafim de la Căşiel, care va vorbi despre personalitatea fascinantă a părintelui Arsenie Boca.

Prof. Florin I. Bojor

Marţea Gândirii Creştine – seara duhovnicească a Bistriţei

Martea Gandirii Crestine

Martea Gandirii Crestine

Clubul Internaţional Transilvania are prilejul să vă invite la un nou ciclu de conferinţe duhovniceşti pe durata Postului Paştilor 2013 la Catedrala din Bistriţa – Biserica Sf. Trei Ierarhi.

Dintre marii duhovnici, care vor poposi la Marţea Gândirii Creştine amintim: Părintele Calinic de la Mânăstirea Nicula (26 martie 2013, ora 18:00), Părintele Paisie de la Manăstirea Nuşeni (2 aprilie 2013, ora 19:00), Părintele Visarion de la Mânăstirea Floreşti (9 aprilie 2013, ora 19:00),  Părintele Chiril de la Mânăstirea Parva  (16 aprilie 2013, ora 19:00) şi alţi duhovnici…

Partenerii evenimentului sunt Teologii Bistriţeni de la Alba Iulia, Parohia Sfântul Vasile cel Mare şi Parohia Sfântul Ioan Gură de Aur, Bistriţa şi Radio Renaşterea 102 FM.

Prin urmare, vă aşteptăm în fiecare marţi seara după slujba vecerniei la un moment de rugăciune, meditaţie, muzică şi conversaţie creştină la catedrala de pe str. Alexandru Odobescu, nr. 5, Bistriţa.

Prof. Florin I. Bojor

www.florinioanbojor.wordpress.com

www.clubultransilvania.wordpress.com

0749.705.243

Bistriţa

Martea Gandirii Crestine Pasti 2013

Martea Gandirii Crestine Pasti 2013

Părintele Gavril Horţ la Marţea Gândirii Creştine

Părintele Gavril Horţ la Marţea Gândirii Creştine

Părintele Gavril Horţ la Marţea Gândirii Creştine

Ciclul de seri duhovniceşti de la Catedrala din Bistriţa (Biserica Sf. Trei Ierarhi) continuă marţi, 4 decembrie, la 18:00 când este aşteptat Părintele Gavril Horţ de la Mânăstirea Piatra Fântânele care va trata subiectul Milostenia şi pilda Sfântului Nicolae peste veacuri”.

La Catedrala de pe str. Alexandru Odobescu, nr. 5, Bistriţa, vă aşteptăm în continuare la întâlnirile duhoviceşti de seară organizate de către Clubul Internaţional Transilvania şi partenerii acestuia: Parohia Sfântul Vasile cel Mare, Parohia Sfântul Ioan Gură de Aur, Bistriţa, şi Radio Renaşterea, 102 FM

Prof. Florin I. Bojor

Despre Sfinţi şi sfinţenie la Marţea Gândirii Creştine

Calinic de la Nicula

Calinic de la Nicula

Marţea trecută, 27 noiembrie 2012, Părintele Calinic de la Mânăstirea Nicula a fost invitatul serii duhovniceşti de la catedrala din Bistriţa, Marţea Gândirii Creştine. Tema pe care părintele duhovnic a tratat-o a fost „Sfinţi şi sfinţenie”.

Călugărul de la Nicula a deschis dezbaterea de la simpla constatare: de ce sunt pictate persoane în biserică? De ce sunt sfinţii pe pereţi? Apoi, a argumentat modelul de viaţă al sfinţilor, actualizarea asemănării cu Dumnezeu din interiorul fiecăruia şi exemplul demn de urmat pentru a fi fericiţi. Sfinţii sunt cei ce mijlocesc prin rugăciunile lor pentru noi înaintea Mântuitorului Iisus Hristos, casnicii lui Dumnezeu, cei ce ne spun cum este dincolo…

Sfinţii ne descoperă iubirea Sfintei Treimi şi încarnează pilda fiului risipitor arătând marea iertare a lui Dumnezeu pentru cei ce se pocăiesc, căci ei au administrat libertatea lor pe calea indicată de Mântuitorul nostru, făcând din „vase de lut” temple ale Duhului Sfânt (1 Cor 3,16). Ei au înţeles cel mai bine porunca Domnului Iisus Hristos: „Cine vrea să vină după Mine, să se lepede pe sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie!” (Mc. 8,34) şi au născut din credinţa lor faptele bune necesare pentru fericirea eternă.

Marţea Gândirii Creştine

Marţea Gândirii Creştine

Oratorul creştin a subliniat apoi prin multe exemple din viaţa sfinţilor felul în care aceştia sunt actuali în timpul nostru şi necesitatea de a-i urma pentru a înţelege şi mai mult modelul suprem de viaţă: Iisus Hristos.

La evenimentul asociaţiei creştine, Clubul Internaţional Transilvania a participat şi artista de muzică folclorică Maria Condrea care a interpretat cu căldură şi evlavie mai multe pricesne.

În luna decembrie 2012 la catedrala din Bistriţa (Biserica Sfinţii Trei Ierarhi) sunt aşteptaţi alţi mari duhovnici creştini.

Prof. Florin I. Bojor  

Marţea Gândirii Creştine: despre suferinţă şi păcat

Marţea Gândirii Creştine

Marţea Gândirii Creştine

Seara duhovnicească a Transilvaniei: Marţea Gândirii Creştine şi-a deschis din nou porţile pentru un ciclu de conferinţe în postul Crăciunului 2012 la Catedrala din Bistriţa (Biserica Sf. Trei Ierarhi) (marţi, 20 noiembrie).

Cel care a inaugurat sesiunea de dezbateri creştine a Clubului Internaţional Transilvania şi a partenerilor săi a fost Părintele Natanael de la Mânăstirea Parva, cu tema de discuţie „Atitudinea Mântuitorului Iisus Hristos faţă de suferinţă şi păcat”.

Duhovnicul originar din Petroşani a început analiza subiectului propus de la antropologia creştină: omul creaţie a lui Dumnezeu; chip chemat la asemănarea cu Dumnezeu; suflet şi trup. Apoi a accentuat eliberarea adusă de Hristos din robia păcatului şi a morţii vindecând firea căzută în păcat şi restaurând omul.

Marţea Gândirii Creştine

Marţea Gândirii Creştine

Astfel, bunătatea divină este vindecătoare, mântuitoare. De aceea, Iisus Hristos „stă la uşă şi bate” (Apoc. 3,20) şi „bucurie se face în cer pentru un păcătos care se întoarce” (Lc. 15,10) şi tot El în Sfânta Biserică (farmacia sufletului nostru) ne oferă prin cele 7 sacramente, sfinte taine, leacuri pentru fericirea noastră eternă. În alte cuvinte, botezul – lepădare de diavol, mirungerea – întărirea în viaţa cea nouă, euharistia – împărtăşirea cu sângele regenerator, spovedania – spălarea de păcate, maslul – vindecare de boli sufleteşti şi trupeşti.

Marţea Gândirii Creştine

Marţea Gândirii Creştine

În concluzie, păcatul dezintegrează, îndulcire amăgitoare, căci fericirea propusă este falsă… Întorşi la Dumnezeu, realizăm că Iisus Hristos este lumina lumii şi El este modelul pentru a trece prin suferinţa lumii acesteia în aşteptarea „cerului nou şi a pământului nou” (2 Pt. 3,13).

Cu Catedrala din Bistriţa plină de iubitori de înţelepciune, Marţea Gândirii Creştine îl aşteaptă pe 27 noiembrie la 18:00 pe Părintele Calinic de la Mânăstirea Nicula care va vorbi despre „Sfinţi şi sfinţenie”.

Prof. Florin I. Bojor