Arhive blog

O semnătură pentru candidatură, Un strop de cerneală pentru morală!

Lista sustinere Florin I. Bojor

Lista sustinere Florin I. Bojor

O semnătură pentru candidatură,

Un strop de cerneală pentru morală!

3183 semnături – Prof. Florin I. Bojor

După anunţarea posibilei candidaturii la Parlamentul României şi primirea răspunsurilor afirmative din partea dumneavoastră, urmând aceeaşi finalitate, de a transmite mesajul creştinismului în spaţiul public şi în special necesitatea de morală, a venit timpul să începem şi campania de strângere de semnături. Scopul acesteia este de a conştientiza societatea şi mai mult asupra principiilor de etică ce dorim să le aducem în discuţia publică: postmodernitatea creştină.

Pentru a depune candidatura independentă cu mesaj evanghelic pentru Colegiul numărul 1 din judeţul Bistriţa-Năsăud (municipiul Bistriţa şi comuna Livezile) este nevoie de minim 3183 de semnături de susţinere în 4 exemplare originale şi 3500 de lei… Dacă partidele politice nu au nevoie de nici măcar o semnătură şi de nici o taxă de achitat candidaţii independenţi în schimb, sunt supuşi unor furci gaudine de organizare şi financiare. Oare de ce? Oare de ce sistemul nu lasă independenţii să participe real la alegeri? Oare de ce…

Poate că partidelor politice le este frică de independenţi? Poate, pot schimba ei ceva? Poate structurile din spatele partidelor se văd ameninţate de independenţi? Eu cred că un independent este singurul, care odată ce va naşte un curent de gândire poate să lovească structurile partidelor politice…

La fel şi noi, mica echipă ce începe să răsară va contamina cu duhul critic al moralei aluatul aşteptării sociale şi va veni un timp când focul va arde structurile de imoralitate ale partidelor politice.

Până atunci orice semnătură este un semn de întrebare asupra viitorului nostru, un semn de exclamare asupra nevoii de morală din spaţiul public. Chiar dacă nu vom reuşi să depunem candidatura, scânteia a fost aprinsă, însă pentru a deveni foc trebuie să mocnească bine, iar orice semnătură este un pai care întreţine focul în aşteptarea vântului…

Cum să semnez pentru candidatura independentă a Prof. Florin I. Bojor?

LISTA SUSŢINĂTORILOR pentru alegerea ca deputat în Circumscripţia electorală nr. 6, judeţul Bistriţa-Năsăud, Colegiul uninominal nr. 1, pentru Camera Deputaţilor, a candidatului independent BOJOR FLORIN-IOAN la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 9 decembrie 2012.

Puteţi descărca AICI – LISTA SUSTINATORILOR LUI FLORIN I. BOJOR – formularul de susţinere pentru candidatura independentă a Prof. Florin I. Bojor. Susţinătorii pot fi numai cetăţeni cu drept de vot şi cu domiciliul în colegiul electoral (municipiul Bistriţa şi comuna Livezile) unde candidatul independent doreşte să candideze.

După completarea în 4 EXEMPLARE  a tuturor datelor cerute în formularul standard pentru alegeri (Semnătura, Nume, Prenume, Data naşterii, Codul numeric personal, Adresa de domiciliu a alegătorului, Act de identitate, Denumire, Seria, Numărul şi declaraţia pe proprie răspundere a celui care a completat actele), vă rugăm să ne trimiteţi formularul prin poştă sau direct la adresa: str. Apicultorilor, nr. 23, Bistriţa, Bistriţa-Năsăud. Data limită 30 octombrie 2012.

Vă mulţumim frumos!

Prof. Florin I. Bojor

LISTA SUSTINATORILOR LUI FLORIN I. BOJOR