Arhive blog

Oare va fi Liceul Hunyadi János din Bistriţa un focar de extremism maghiar?

Oare va fi Liceul Hunyadi Janos din Bistrita un focar de extremism maghiar?

Oare va fi Liceul Hunyadi Janos din Bistrita un focar de extremism maghiar?

Tradiţia noastră a bistriţenilor este fără îndoială pacea, buna înţelegere, armonia şi dragostea între diferitele etnii ce formează identitatea noastră: români, maghiari, saşi, rromi, evrei, etc.

În ultimii 70 de ani la Bistriţa nu s-au pomenit să fie epurări sau persecuţii etnice. După înfrângerea ideologiilor de extremă dreaptă (hortistă, nazistă) a domnit pacea la noi în judeţ.

Astăzi, majoritatea din Consiliul Local Bistriţa va decide înfiinţarea Liceului teoretic cu predare în limba maghiară nr. 1 din Bistriţa, adică a şcolii etnice maghiare Hunyadi János. Sub acest nume a mai existat în perioada ocupaţiei Transilvaniei de Nord de către regimul hortist un liceu maghiar. Chiar politicienii care vor decide înfiinţarea şcolii maghiare ne-au informat asupra existenţei în timpul celui de-al doilea război mondial a acestei şcoli cu predare în limba maghiară.

Prin urmare, noi cei din societatea civilă vom constata astăzi că secţia maghiară a Colegiului Naţional „Andrei Mureşanu” pleacă din instituţie creând propria şcoală etnică.

În 28 mai 2015 tot Consiliul Local Bistriţa şi-a dat acordul de principiu pentru reînfiinţarea acestei şcoli. Mulţi politicieni s-au bucurat, alţii, oameni de rând s-au întristat odată cu segregarea etnică a maghiarilor.

Florin I. Bojor Budapesta

Florin I. Bojor Budapesta

Noi, simplii cetăţeni ce ar trebui să credem? E bine sau nu e bine? Eu cred că orice barieră pusă între oameni împarte comunitatea în două atentând la dragostea dintre cetăţeni. Atunci când suntem divizaţi stereotipurile, prejudecăţile şi gândurile de ură invadează mult mai uşor mintea umană. Când formăm grupuri în care numai o parte din societate poate intra, în acest caz doar comunitatea maghiară, atunci e foarte uşor să începem să ne considerăm superiori celorlalţi, mai buni, mai corecţi, mai harnici, mai culţi, mai frumoşi, mai deştepţi…

Dacă la aceste înclinaţii naturale se adaugă ura, deja avem o problemă: extremismul etnic. Sper ca viitorii profesori şi părinţi maghiari să îşi educe copiii din noua şcoală maghiară Hunyadi János în dragoste faţă de români şi în iubire faţă de România, ţara lor.

Ar fi foarte bine ca extremismul din Ungaria, pe care îl vedem la televizor, cu miniştri care coboară în Transilvania de pe cal, aducându-ne aminte de imaginea sosirii ocupaţiei hortiste să nu-şi găsească casă la Bistriţa. Ar fi păcat ca după atâţia zeci de ani de bună înţelegere să ne întoarcem în vremea abuzurilor extremiste. Ar fi trist ca după atâţia ani de muncă împreună să ne distrugem agoniseala asemenea cetăţenilor din fosta Iugoslavie.

Sper ca dragostea şi buna înţelegere dintre români şi maghiari să continue la Bistriţa, însă totuşi, rămâne întrebarea: Oare va fi Liceul Hunyadi János un focar de extremism maghiar?

Prof. Florin I. Bojor

Vreau înțelegere între maghiari și români, nu ură între copiii noștri!

Florin I. Bojor Budapesta

Florin I. Bojor – Budapesta

Datorită istoriei multietnice a bistrițenilor vocația noastră este una pur europeană. Noi, bistrițenii suntem chemați a arăta în România și în Comunitatea Europeană tradiția dragostei, a înțelegerii, a respectului, a aprecierii dintre diferitele naționalități: română, maghiară, săsească, rromă, evreiască, etc. Toate aceste etnii formează identitatea de bistrițean, iar plecarea din comunitatea noastră a oricărui bistrițean e o lipsă spirituală, financiară, culturală, religioasă, socială pentru prezentul și viitorul nostru comun.

Văd însă cum tradiția noastră de a trăi unii cu alții în pace, libertate, armonie și bucurie existențială este pusă la îndoială de unii politicieni locali. Mai precis, chiar în aceste zile sub pretextul <unui învăţământ mai economic şi mai eficient> unii politicieni doresc segregarea elevilor bistrițeni de etnie maghiară într-o singură școală.

În aparență am putea felicita acest demers, însă în substanță, a crea un liceu maghiar la Bistrița prin divizarea Colegiului Național Andrei Mureșanu și prin colonizarea elevilor maghiari într-un singur spațiu în care aceștia să nu mai fie în legătură cu prietenii lor români este total greșită.

Noi bistrițenii nu avem nevoie de viitoare focare de război civil! Îmi aduc aminte, cum în timpul liceului la Cluj-Napoca, îmi povesteau prietenii mei maghiari cât de șovin era directorul unui liceu maghiar din capitala Transilvaniei care îi punea în pauză să asculte numai muzică maghiară spre nemulțumirea lor. Elevii doreau muzică românească și unii profesori le interziceau acest lucru…

Să nu fiu înțeles greșit: identitatea de bistrițean înseamnă <unitate în diversitate>, adică fiecare limbă și cultură este parte constitutivă a noastră, aceasta neînsemnând anihilarea culturii maghiare. Maghiarii din județul nostru sunt extrem de importanți pentru binele nostru comun, al tuturora.

Dar a face ghetouri de radicalizare extremistă indiferent pentru ce etnie nu este bine pentru noi și pentru Europa unită în aceste vremuri tulburi!

Cel mai bine este să urmăm exemplul regelui Ştefan cel Sfânt al Ungariei care considera că un stat este mai puternic dacă în el se vorbesc mai multe limbi. La fel și învățământul bistrițean este mai puternic, dacă la Colegiul Național Andrei Mureșanu se vorbesc mai multe limbi!

Prof. Florin I. Bojor