Arhive blog

La unitate în diversitate prin iubire și fapte bune!

Rugaciune comuna crestina la Bistrita

Rugaciune comuna crestina la Bistrita

Săptămâna aceasta (18 – 26 ianuarie 2015) este foarte importantă din perspectiva viitorului creștinismului în Europa. Chiar dacă în postmodernitate se vorbește despre o Europă post-creștină sau după creștinism, faptul că bisericile istorice europene – ortodoxă, catolică, greco-catolică, luterană și reformată – își dau mâinile în rugăciune pentru unitatea lor și viitoarea unire este un lucru extraordinar și necesar în același timp.

Extraordinar, pentru că practicanții creștini au ieșit din mentalitatea mândriei religioase și a urii dintre frați, iar necesar, pentru că sub amenințarea relativismului și a hedonismului ce macină Europa unirea dintre biserici este indispensabilă pentru ca mesajul creștinismului să fie cât mai credibil.

La Bistrița în această săptămână, rând pe rând, diferitele comunități creștine s-au rugat, au cântat și au meditat împreună. Deja această manifestare este o tradiție și de ani buni comunitățile de creștini practicanți a diferitelor culte sunt tot mai apropiate.

Rugaciune comuna crestina la Bistrita

Rugaciune comuna crestina la Bistrita

Întâlnirile gravitează în jurul practicilor religioase comune (lecturi scripturistice, cântări de psalmi, predici, binecuvântări, aceleași rugăciuni, procesiuni, etc.), în timp ce mesajul transmis de prelați este unul de unitate în dragostea frățească.

Se respectă fiecare rit în parte, iar diversitatea nu este înțeleasă negativ, ci e percepută drept experiență istorică bună, în care se oglindesc generațiile trecute de creștini. Astfel, se poate vorbi în cadrul acestor seri de rugăciune de o întâlnire în dragoste între creștinii din diferite culte și timpuri.

Aceste seri de rugăciune sunt folositoare inclusiv pentru zidirea solidarității civice, căci români, maghiari și sași formează același popor al lui Dumnezeu, după cum însuși imnul Transilvaniei spune: Transilvanie, plai de graiuri / Diferite-n fel şi ton, / dar în rugăciuni unite / urcă limbile-mpărţite / spre dumnezeiescul tron.

Prof. Florin I. Bojor