Arhive blog

COLINDĂM LA SPITAL

colindam la spital

25 Decembrie 2011, a însemnat şi pentru pacienţii Spitalului Judeţean din Bistriţa ziua Naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Astfel, alături de familiile lor care nu i-au uitat, vizitându-i,  alături de personalul medical care îi îngrijesc, găsim şi prezenţa corului Clubului Internaţional Transilvania însoţiţi de către părintele Grigore Furcea  (preotul paroh de la spital).

Vizita corului Clubului  nu a fost un simplu spectacol de Crăciun deoarece, atât colindătorii cât şi bolnavii şi personalul medical au interpretat împreună imnele tradiţionale specifice Marelui Praznic. Fiecare primind câte o partitură cu textul colindelor spre a cânta împreună. „Spectacolul” cu  colindător şi public s-a transformat într-un singur colind pe fiecare secţie a Spitalului Judeţean.

Membrii corului Clubului Internaţional Transilvania (Ioana Cozman, Andrei Moldovan, Rareş Cot, Adriana Istrate, Ferencs, Maria şi Florin I. Bojor) însoţiţi de preotul Spitalului Grigore Furcea  au rămas profund impresionaţi de privirile bolnavilor pline de flacăra bucuriei naşterii Domnului Iisus Hristos , de dorul după cei dragi de acasă, de momentele fericite petrecute în sânul familiei şi de setea de însănătoşire…

Personal: NU VOI VENI LA BALUL BOBOCILOR 2011

Balul Bobocilor 2011 Liviu Rebreanu

Comunicat Personal: NU VOI VENI LA BALUL BOBOCILOR 2011

Stimaţi elevi de la Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” vreau să vă mulţumesc pentru invitaţia la Balul Bobocilor 2011.

După cum am comunicat personal organizatorilor acestui eveniment: voi onora invitaţia numai alături de logodnica mea, Ioana Cozman. Aducându-vă la cunoştinţă, de asemenea, că eu voi achita toate costurile petrecerii pentru mine şi logodnica mea.

Ieri, joi 10 noiembrie 2011, Doamna Jarda Andreea, profesoară de latină a venit să-mi spună că „logodnica dumneavoastră nu poate să vină la Balul Bobocilor”.

Ce a fost cel mai umilitor: faptul că pe lista de confirmare a prezenţelor profesorilor la bal, un oarecare profesor a tăiat cu culoare roşie cuvântul „logodnica”…

Prin urmare, NU VOI PARTICIPA LA ACEST EVENIMENT.

Vă mulţumesc că v-aţi gândit la noi şi sperăm să aveţi o petrecere frumoasă!

Florin I. Bojor, Profesor Religie, Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu”

Seara Viselor

Seara Viselor

Clubul   International   Transilvania deschide Ciclul de Întâlniri

 SEARA VISELOR

 Dacă ai un vis, o pasiune, un proiect, un scop nobil şi cauţi prieteni cu care să te sfătuieşti şi, poate, care să te ajute în a-ţi urma visul, aici este locul tău!

Simte, gândeşte, exprimă!

În fiecare Joi seara, la ora 18:00, 

la Centrul Cultural Municipal din Bistriţa (Casa de Cultură ”George Coşbuc” din Bistriţa), str. Albert Berger, nr. 10, BN

 NOTA: Toate iniţiativele trebuie să îndeplinească 2 condiţii: să fie adresate şi celorlalţi şi să aibă ca loc de desfăşurare spaţiul public.

             www.clubultransilvania.wordpress.com  0749.705.243

Întâlnirile de seara ale Clubului International Transilvania

Transylvania International Club Presentation

The Transylvania International Club has opened!
Transylvania International Club Presentation

The Transylvania International Club has opened!

The club’s celebration was held Friday, 28 of October 2011, at the House of Culture (the Municipal Cultural Center „George Coşbuc”) in Bistrita. The Conference and the presentation show was performed by:

Prof. Dr. Agustí Boadas Llavat, philosophy and theology professor, University of Barcelona

Archpriest Alexandru Vidican on behalf of P.S. Vasile Somesanul, Bishop Vicar, Archdiocese of Vad, Feleac and Cluj

Indrei Ratiu Ratiu, President of the Ratiu Center for Democracy

Dr. Dorel Cosma, Director, Municipal Cultural Center George Coşbuc from Bistrita

Prof. Elena Cîmpan, President of the Connections Literary Society

Musical pieces: Rares Boncea, Abigail Rus, Nicoleta Burduhos, Andrada Băieşiu.

The initiators of the Transylvania International Club are Prof. Florin I. Bojor (Secretary) and Ioana Cozman (President).

The purpose of the Transylvania International Club is to preserve and promote the Christian values ​​of love, truth, justice, faith, freedom, hope. Then the civics: involvement, responsibility, professionalism, initiative, teamwork, performance, equality, respect for diversity, etc.

The Transylvania International Club President, Ioana Cozman tells us: We hope to attract a large number of young people to promote their ideas, initiatives and dreams and thus, to give rise to a current of thought.”

Details about the event, purpose, objectives and future actions can be found on the website: www.clubultransilvania.wordpress.com
Transylvania Club International Secretary

Presentació del Club Internacional Transsilvània

El Club Internacional Transsilvània s’ha obert!
Presentació del Club Internacional Transsilvània

El Club Internacional Transsilvània s’ha obert!

La celebració del club es va dur a terme divendres, 28 d’octubre del 2011, a la Casa de Cultura (Centre Cultural Municipal „George Cosbuc”) en Bistrita. A la conferència i l’espectacle de presentació van intervenir:

Prof. Dr. Agustí Boadas Llavat, professor de filosofia i teologia a la Universitat de Barcelona

Arxiprest Alexandru Vidican en nom del Mossèn Vasile Somesanul, bisbe vicari de l’Arquidiócesis de Vad, Feleac i Cluj

Indrei Ratiu, President del Centre Ratiu per la Democràcia

Dorel Cosma, Director del Centre Municipal Cultural George Cosbuc a Bistrita

Prof. Elena Cimpan, President de la Societat Literària Connexions

Peces musicals: Rares Boncea, Abigail Rus, Nicoleta Burduhos, Andrada Băieşiu.

Els iniciadors del Club Internacional Transsilvània són el professor Florin I. Bojor (secretari) i la Joana Cozman (presidenta).

El fi del Club Internacional Transsilvània és preservar i promoure els valors cristians de l’amor, la veritat, la justícia, la fe, la llibertat, l’esperança. A continuació, la participació ciutadana, la responsabilitat, el professionalisme, l’iniciativa, el treball en equip, el rendiment, la igualtat, el respecte a la diversitat, etc.

La presidenta El Club Internacional Transsilvània, Joana Cozman ens diu: „Esperem atraure un gran nombre de joves per promoure les seves idees, iniciatives i somnis i per tant, donar lloc a un corrent de pensament.”

Els detalls de l’esdeveniment, finalitat, objectius i accions futures es poden trobar al web: www.clubultransilvania.wordpress.com

La Secretaria del Club Internacional Transsilvània

Presentación del Club Internacional Transilvania

 El Club International Transilvania ha abierto!

Presentación del Club Internacional Transilvania

El Club International Transilvania ha abierto!

La celebración del club se llevó a cabo el viernes, 28 de octubre 2011, en la Casa de Cultura (Centro Cultural Municipal „George Cosbuc”) en Bistrita. A la conferencia y al espectáculo de presentación han intervenido:

Prof. Dr. Agustí Boadas Llavat, profesor de filosofía y teología, Universidad “Ramon Llull” de Barcelona

Arcipreste Alexandru Vidican en nombre del Monseñor Vasile Somesanul, obispo vicario de la Arquidiócesis de Vad, Feleac y Cluj

Indrei Ratiu Ratiu, Presidente del Centro Ratiu para la Democracia

Dorel Cosma, Director del Centro Municipal Cultural George Cosbuc en Bistrita

Prof. Elena Cimpan, Presidenta de la Sociedad Literaria Conexiones

Piezas musicales: Rares Boncea, Abigail Ruso, Nicoleta Burduhos, Andrada Băieşiu

Los iniciadores del Club International Transilvania son el profesor Florin I. Bojor (Secretario) y la Juana Cozman (presidenta).

La finalidad del Club International Transilvania es preservar y promover los valores cristianos del amor, la verdad, la justicia, la fe, la libertad, la esperanza. A continuación, la participación ciudadana, la responsabilidad, el profesionalismo, la iniciativa, el trabajo en equipo, el rendimiento, la igualdad, el respeto a la diversidad, etc.

La presidenta del Club International Transilvania, Juana Cozman nos dice: Esperamos atraer a un gran número de jóvenes para promover sus ideas, iniciativas y sueños y por lo tanto, dar lugar a una corriente de pensamiento.”

Los detalles del evento, finalidad, objetivos y acciones futuras se pueden encontrar en el sitio web: www.clubultransilvania.wordpress.com

La Secretaría del Club International Transilvania

Prezentarea Clubului Internaţional Transilvania

Clubul Internaţional Transilvania şi-a deschis porţile!
Prezentarea Clubului Internaţional Transilvania

Clubul Internaţional Transilvania şi-a deschis porţile!

Clubul Internaţional Transilvania şi-a deschis porţile!

Festivitatea de inaugurare a clubului a avut loc vineri, 28 octombrie 2011, la Casa de Cultură (Centrul Cultural Municipal „George Coşbuc”) din Bistriţa. Conferinţa şi spectacolul de prezentare a avut următorii protagonişti:

Prof. Dr. Agustí Boadas Llavat, profesor filosofie şi teologie, Universitatea din Barcelona

Pr. Protopop Alexandru Vidican în numele P.S. Vasile Someşanul, Episcop vicar, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului

Indrei Raţiu, Director Centrul Raţiu pentru Democraţie

Dr. Dorel Cosma, Director, Centrul Cultural Municipal George Coşbuc  din Bistriţa

Prof. Elena Cîmpan, Preşedintă Societatea Literară Conexiuni

Fragmente muzicale: Rareş Boncea, Abigail Rus, Nicoleta Burduhos, Andrada Băieşiu.

Iniţiatorii Clubului Internaţional Transilvania sunt Prof. Florin I. Bojor (secretar) şi Ioana Cozman (preşedintă).

CLUBUL INTERNAŢIONAL TRANSILVANIA are ca scop conservarea şi promovarea valorilor creştinismului de dragoste, adevăr, dreptate, credinţă,  libertate, speranţă. Apoi a celor civice de implicare, responsabilitate, profesionalism, iniţiativă, spirit de echipă, performanţă, egalitate de şanse, a respectului pentru diversitate, etc.

Preşedinta Clubului Internaţional Transilvania, Ioana Cozman ne mărturiseşte: „sperăm să putem atrage un număr cât mai mare de tineri care să-şi promoveze ideile, iniţiativele şi visele şi astfel, să dăm naştere unui curent de gândire”.

Detalii despre eveniment, scop, obiective şi acţiuni viitoare găsiţi pe pagina web: www.clubultransilvania.wordpress.com

Secretariatul Clubului Internaţional Transilvania

Prezentarea Clubului Internaţional Transilvania

Invitatie la Prezentarea

Clubului Internaţional Transilvania

Avem deosebita plăcere să vă invităm la acest eveniment, care va avea loc vineri, 28 octombrie 2011, la ora 18:00, la Centrul Cultural Municipal „George Coşbuc” din Bistriţa, str. Albert Berger, nr. 10, BN (Casa de Cultură).

Vor participa:

Prof. Dr. Agustí Boadas Llavat, profesor filosofie şi teologie, Universitatea din Barcelona

P.S. Vasile Someşanul, Episcop vicar, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului

Indrei Raţiu, Preşedinte Centrul Raţiu pentru Democraţie

Dr. Dorel Cosma, Director, Centrul Cultural Municipal George Coşbuc  din Bistriţa

Prof. Elena Cîmpan, Preşedintă Societatea Literară Conexiuni

             Fragmente muzicale: Rareş Boncea, Abigail Rus, Nicoleta Burduhos, Andrada Băieşiu.

            Vă aşteptăm!

             Prof. Florin I. Bojor,                                                Ioana Cozman,

                   Secretar                            Preşedintă Clubul Internaţional Transilvania