Arhive blog

Despre Sfinţi şi sfinţenie la Marţea Gândirii Creştine

Calinic de la Nicula

Calinic de la Nicula

Marţea trecută, 27 noiembrie 2012, Părintele Calinic de la Mânăstirea Nicula a fost invitatul serii duhovniceşti de la catedrala din Bistriţa, Marţea Gândirii Creştine. Tema pe care părintele duhovnic a tratat-o a fost „Sfinţi şi sfinţenie”.

Călugărul de la Nicula a deschis dezbaterea de la simpla constatare: de ce sunt pictate persoane în biserică? De ce sunt sfinţii pe pereţi? Apoi, a argumentat modelul de viaţă al sfinţilor, actualizarea asemănării cu Dumnezeu din interiorul fiecăruia şi exemplul demn de urmat pentru a fi fericiţi. Sfinţii sunt cei ce mijlocesc prin rugăciunile lor pentru noi înaintea Mântuitorului Iisus Hristos, casnicii lui Dumnezeu, cei ce ne spun cum este dincolo…

Sfinţii ne descoperă iubirea Sfintei Treimi şi încarnează pilda fiului risipitor arătând marea iertare a lui Dumnezeu pentru cei ce se pocăiesc, căci ei au administrat libertatea lor pe calea indicată de Mântuitorul nostru, făcând din „vase de lut” temple ale Duhului Sfânt (1 Cor 3,16). Ei au înţeles cel mai bine porunca Domnului Iisus Hristos: „Cine vrea să vină după Mine, să se lepede pe sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie!” (Mc. 8,34) şi au născut din credinţa lor faptele bune necesare pentru fericirea eternă.

Marţea Gândirii Creştine

Marţea Gândirii Creştine

Oratorul creştin a subliniat apoi prin multe exemple din viaţa sfinţilor felul în care aceştia sunt actuali în timpul nostru şi necesitatea de a-i urma pentru a înţelege şi mai mult modelul suprem de viaţă: Iisus Hristos.

La evenimentul asociaţiei creştine, Clubul Internaţional Transilvania a participat şi artista de muzică folclorică Maria Condrea care a interpretat cu căldură şi evlavie mai multe pricesne.

În luna decembrie 2012 la catedrala din Bistriţa (Biserica Sfinţii Trei Ierarhi) sunt aşteptaţi alţi mari duhovnici creştini.

Prof. Florin I. Bojor