Arhive blog

Centrul Creştin pentru Bătrâni

Scoala Altfel Liviu Rebreanu

Centrul Crestin pentru Batrâni

Centrul Creştin pentru Bătrâni este în strânsă legătură cu Centrul de Informare Comunitar, astfel o parte din incintă, funcţii, activităţi şi obiective este comună. Într-un astfel de centru, pe lângă unele cărţi de specialitate, găseşti cărţi de interes general (manuale, atlase, enciclopedii); găseşti de asemenea, ziare şi reviste la zi; DVD–uri cu filme recente şi de colecţie; CD–uri cu muzică aparţinând tuturor genurilor muzicale. Pentru toate acestea este amenajat un spaţiu confortabil de lectură, vizionare de filme, ascultare de muzică, informare din ziare, etc.

Centrele respective dispun şi de mai multe calculatoare cu acces la internet care pot fi consultate de către vizitatori. Nu se percepe nicio taxă, toate costurile fiind suportate de către parohie, primărie şi sponsori. Centrul este deschis în toate zilele săptămânii, de dimineaţa, până seara târziu.

Specificul Centrului Creştin pentru Bătrâni îl reprezintă sala destinată vârstnicilor, în care se găseşte televizor, mobilier ce permite relaxarea şi întâlnirea între persoane şi asistenţa medicală bazică pe care centrul o oferă, precum şi programul de activităţi creştine în colaboare cu Episcopia şi parohia.

Pentru realizarea Centrului Creştin pentru Bătrâni e nevoie de câteva parteneriate strategice între Primărie şi parohie; între parohie şi Crucea Roşie, între parohie şi Facultatea de Medicină din Cluj-Napoca; între parohie şi Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca, etc.

Personalul angajat în astfel de funcţii este specializat în legătura cu cei în vârstă şi apelează la voluntariat şi protocoale de practică studenţească.

Dacă raportăm un astfel de centru la o oarecare comunitate rurală din România, putem observa necesitatea şi actualitatea unui astfel de organizaţii. Îmbătrânirea populaţiei rurale şi singurătatea acestora sunt 2 puncte de referinţă care nu pot fi trecute cu vederea în dezvoltarea socială a României.

Poate, în prima fază un astfel de centru ar părea extravagant în mentalitatea tradiţionalistă a românilor, însă curiozitatea, o bună publicitate, explicaţii clare şi gratuitatea serviciilor oferite, reprezintă cheia de reuşită a viitorului Centru pentru Bătrâni.

Prof. Florin I. Bojor