Arhive blog

Participar en les eleccions parlamentàries de Romania del 9 de desembre de 2012?

Prof. Florin I. Bojor
Prof. Florin I. Bojor

 Estimats amics, la meva preparació pública i privada és pel sacerdoci. Crec que el treball en l’espai públic és la meva preparació evangèlica per arribar al sacerdoci. Entre la gestió de l’espai públic i la teologia veig la continuïtat, perquè la salvació es guanya en el món, i els cristians viuen en el món i responen al Juici final d’alló que fan al món i amb el món.

Per tant, per a preparar la missió públic pre sacerdoci vaig estudiar: la teologia (a Cluj i Barcelona), i la filosofia i un any de econòmicas (Barcelona); vaig començar a participar en la construcció del primer i únic partit dels romanesos a Espanya, PIRUM , qui és va presentar a les eleccions locals de maig de 2011, com el primer partit dels immigrants de la història d’Espanya i de Catalunya que participa en el procés electoral; vaig obrir a Barcelona El Centre Cultural Romanés, la Casa Romania de Catalunya; vaig tractar d’afiliar les organitzacions de la diàspora en un Moviment dels Romanesos a Europa, MRE; he treballat en tots els sectors economics (turisme, la construcció, el transport, la salut, la indústria, els serveis, els mitjans de comunicació, etc.); vaig analitzar els sistemes regionals existents i vaig fer un model de regionalització (el model Bojor de regionalització); i durant dos anys desde quan vaig tornar a Romania vaig entrar en l’educació de Romania per predicar la postmodernitat cristiana.

 Ara, com a independent de qualsevol partit polític de Romania amb l’energia i set de canvi de la mentalitat i del sistema de Romania m’estic pensant en candidar a les eleccions del Parlament de Romania del 9 de desembre de 2012, pel col·legi electoral de Bistrita, Transilvania.

 L’objectiu de la candidatura és portar a la discussió pública el model cristià de vida i governança de l’espai públic. No cal dir, que és difícil lluitar contra les estructures dels partits polítics coagulats al voltant de l’ànsia de riquesa i poder com l’objectiu suprem de la vida, actuant així en contra de la moral cristiana.

 Si anàlisem pragmàtic i realista, el meu èxit electoral com a independent és extremadament baix, però portar al debat públic la doctrina social de l’Església de Crist i els valors cristians estan un requisit de la meva consciència a l’esperança del sacerdoci.

 Per tant, faig una crida a totes les persones, cristians i no cristians, que estan interessats en el sistema de valors del cristianisme a elevar la necessitat de credibilitat moral dels administradors de l’espai públic, i si consideren apropiada la candidadura amb missatge de l’Evangeli per involucrar-se en l’organització de la campanya de recollida de signatures i l’eleccions, per predicar els valors públics del cristianisme utilitzant el mecanisme de la candidadura independent al Parlament Romanès!

 Moltes gràcies!

 Prof Florin I. Bojor

 www.florinioanbojor.wordpress.com