Curs

Religia nu înseamnă numai teologie, după cum meniul nu înseamnă numai un fel de mâncare, ci există aperitiv, felul întâi, felul al doilea şi desert.

A reduce religia numai la teologie înseamnă a face din credinţă numai o poveste, o legendă, un mit. Dar religia, adică „legătura omului cu Dumnezeu” înseamnă mult mai mult decât „ştiinţa despre Dumnezeu”, căci implică nu numai cunoaşterea, ci şi voinţa şi simţirea omului.

Astfel, ora de religie nu este numai oră de teologie. În alte cuvinte, învăţătura creştinismului nu se reduce numai la informaţii despre înţelegerea lui Dumnezeu, ci cuprinde toate aspectele vieţii omului.

Adică, la ora de religie discutăm despre dogmele creştine, dar şi despre morala vieţii, morala sexuală, morala socială şi problemele şi provocările de zi cu zi ale elevilor din perspectivă creştină.

În concluzie, ora de religie este ora relaţiei omului cu Dumnezeu, care implică toată existenţa umană, adică fericirea lui.

Curs Religie Ortodoxă

I. Primul an de studiu

Liceul de Arte “Corneliu Baba”, Bistriţa 2016/2017

Scop: Finalitatea cursului de Religie este informarea spre dobândire a antropologiei creştine, în care Hristos este opţiunea fundamentală (formare).

Atribuţiile orei de Religie: La ora de religie învăţăm, cum să învăţăm şi de ce să învăţăm (a învăţa să înveţi); dobândim competenţe interpersonale, interculturale, sociale şi civice; şi cel mai mult primim o „sensibilitate la cultură”.

COMPETENŢE GENERALE

  1. Definirea specificului propriei credinţe, în raport cu alte credinţe şi convingeri
  2. Utilizarea adecvată a conceptelor specifice religiei, în diferite contexte de comunicare
  3. Integrarea valorilor şi a cunoştinţelor religioase în structura propriilor atitudini şi comportamente.
  4. Aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa personală şi a comunităţii
  5. Corelarea cunoştinţelor religioase cu cele dobândite la alte discipline de învăţământ

Bibliografie: va fi indicată la fiecare oră de curs în parte

Durata: 35 / 33 săptămâni, o dată pe săptămână, curs de 50 minute.

Programa Cursului de Religie 2015 / 2016 a fost întocmită în conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5230 / 01.09.2008.

CLASA A IX-A

Unitatea de învăţământ: Liceul de Arte „Corneliu Baba” – Bistriţa

Clasa a IX a

Aria curriculară : Om- Societate

Disciplina : Religie – cultul ortodox

Număr de ore / săptămână: 1

Număr de săptămâni: 35

Profesor: Florin I. Bojor

SEMESTRUL I

Săptămâna 1. Ce este fericirea?

Discuţie liberă, individuală, succintă cu fiecare elev asupra modelului propriu de fericire şi fericirea creştină – îndumnezeirea omului.

Săptămâna 2. Antropologie creştină. Muzica în viaţa tinerilor. Fiecare elev va aduce un pasaj din melodia preferată care exprimă concepţia lui despre fericire. 4.1;4.2

Săptămâna 3. Film: Viaţa lui Nick Vujicic.

De ce o antropologie creştină?

Relaţia omului cu Dumnezeu: Omul chip a lui Dumnezeu. Chemarea omului spre asemănarea cu Dumnezeu. Fundamentarea gândirii creştine în Persoana Mântuitorului şi necesitatea lui Hristos pentru desăvârşirea omului. 2.1; 3.1; 4.1

Săptămâna 4. Antropologie creştină. Libertate şi Responsabilitatea creştină: împărăţia lui Dumnezeu. Datorii faţă de Dumnezeu. Datorii faţă de sine. Datorii faţă de aproapele. 1.2;2.2;3.2;4.1

Săptămâna 5. Antropologie creştină. Antropologii diferite: (egocentrică – posesivă, antropologiile altor religii (indiană, musulmană, mozaică), antropologii filosofice (Socrate, Rousseau, Hobbes). Datorii faţă de Dumnezeu. Datorii faţă de sine. Datorii faţă de aproapele. 1.2;2.2;3.2;4.1

Săptămâna 6. Antropologie creştină. Virtuţiile, asceza, mistica şi conlucrarea cu harul divin (Sfintele Taine). Datorii faţă de Dumnezeu. Datorii faţă de sine. Datorii faţă de aproapele. 1.2;2.2;3.2;4.1

Săptămâna 7. Test parţial. Antropologie creştină (examen scris şi oral)

Săptămâna 8. Sfânta Liturghie. De ce cultul divin? Laudele Bisericeşti, Sfânta Liturghie şi alte slujbe. Adorarea lui Dumnezeu 1.1;2.1;3.1

Săptămâna  9. Sfânta Liturghie. Vizită biserică (lecţie explicativă într-o biserică)

Pregătirea credinciosului pentru participarea la sfintele slujbe 1.1; 3.2;4.3

Săptămâna 10. Sfânta Liturghie. Taina comuniunii în iubire. Vecernia, Utrenia şi Proscomidia (Rânduială şi simbolism) Pregătirea credinciosului pentru participarea la sfintele slujbe 1.1; 3.2;4.3

Săptămâna 11. Sfânta Liturghie. Liturghia Cuvântului (Rânduială şi simbolism) Pregătirea credinciosului pentru participarea la sfintele slujbe 1.1; 3.2;4.3

Săptămâna 12. Sfânta Liturghie. Liturghia euharistică (Rânduială şi simbolism) Pregătirea credinciosului pentru participarea la sfintele slujbe 1.1; 3.2;4.3

Săptămâna 13. Sfântul Nicolae. Cinstirea sfinţilor 1.1; 2.1; 3.1

Săptămâna 14. Test final Sfânta Liturghie (examen scris şi oral)

Săptămâna 15. Colinde. De ce Crăciunul?

Vacanţă de Crăciun, Anul Nou şi Bobotează

Săptămâna 16. Morală. Eu şi duhovnicul meu 1.1;3.3;4.1; 4.3

Săptămâna 17. Morală. Pericolul drogurilor, alcolul şi tutunul. De ce sunt un pericol şi o problemă morală? 4.1;4.2

Săptămâna 18. Contribuţia Bisericii Ortodoxe la apariţia şi dezvoltarea învăţământului românesc (Veniamin Costachi, Andrei Şaguna). 3.3; 5, 2

Săptămâna 19. Recapitulare semestrială

SEMESTRUL II

Săptămâna 20. Morală sexuală. De ce morala şi viaţa intimă? Tinerii şi viaţa intimă 4.1;4.2

Săptămâna 21. Morală sexuală. Masturbarea. Iubire şi viaţă sexuală. Bucurie şi responsabilitate în relaţiile dintre tineri 3.3;4.2

Săptămâna 22. Morală sexuală. Început de viaţă sexuală şi castitate. Monahismul – formă a spiritualităţii creştine 1.1;2.2;3.3;4.3

Săptămâna 23. Morală sexuală. Pornografia. Tineretul şi mass-media 4.1;4.2

Săptămâna 24. Morală sexuală. De ce taina nunţii? Rit şi semnificaţii

Săptămâna 25. Morală sexuală. Virginitate şi înfrânare. Modele de virginitate. Preacinstirea Maicii Domnului 1.1;2.1;3.1

Săptămâna 26. Morală sexuală. Homosexualitatea şi lesbianismul. Bucurie şi responsabilitate în relaţiile dintre tineri 3.3;4.2

Săptămâna 27. Test parţial Morala sexuală

Săptămâna 28. Spovedanie publică sau privată. Discuţii despre Patimile lui Iisus Hristos

Vacanţă de Paşti

Săptămâna 29. Învierea lui Hristos – Centrul creştinismului

Săptămâna 30. Creştinismul şi istoria. Religii în antichitate: în Mesopotamia şi în Egipt 1.3;2.2;5.3

Săptămâna 31. Creştinismul şi istoria. Religii în antichitate: în Grecia şi la Roma 1.3;2.2;5.3

Săptămâna 32. Creştinismul şi istoria. Viaţa religioasă oglindită în creaţii populare, în datini şi în obiceiuri. 5.1

Săptămâna 33. Test final. Creştinismul şi istoria (examen scris şi oral)

Săptămâna 34. Şcoala Altfel.

Săptămâna 35. Ce este fericirea? Răspunsuri din partea elevilor şi constatări generale.

 

COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE
1.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE , ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI

1.1 Argumentarea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte.

1.2 Explicarea importanţei împlinirii datoriilor morale şi materiale pentru viaţa şi progresul spiritual al crestinilui.

1.3 Prezentarea elementelor definitorii ale religiilor lumii antice

2. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI, ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE

2.1 Utilizarea adecvată a termenilor specifici religiei în argumentarea învăţăturii de credinţă ortodoxă

2.2 Integrarea corectă a termenilor specifici religiei în diferite contexte de comunicare

3. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE.

3.1 Identificarea şi folosirea unor modele de comportament creştin în exemplele din Biblie şi din istoria Bisericii

3.2 Analiza datoriilor creştinului şi a specificului acestora în contextual societăţii actuale.

3.3Aplicarea învăţăturilor creştine referitoare la modul de participare personală la viaţa liturgică a Bisericii

4. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII

4.1 Aplicarea normelor moralei creştine în situaţii concrete de viaţă

4..2 Formarea de soluţii pentru diferitele probleme ale tinerilor , în lumina învăţăturii creştine.

4..3 Practicarea introspecţiei/meditaţiei crestine, în scopul dezvoltării capacităţii de autocunoaştere şi a participării conştiente şi active la viaţa liturgică a Bisericii

5. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

5.1 Explicarea argumentată a influentei crestinismului asupra culturii noastre naţionale

5.2 Prezentarea argumentată a contribuţiei majore a Bisericii Ortodoxe la apariţia şi dezvoltarea învăţământului romănesc

5.3 Corelarea informaţiilor despre religiile lumii antice cu datele referitoare la cultura şi viaţa socială a lumii antice însuşite la alte discipline

CLASA A X-A

Unitatea de învăţământ: Liceul de Arte „Corneliu Baba” – Bistriţa

Clasa a X a

Aria curriculară : Om- Societate

Disciplina : Religie – cultul ortodox

Număr de ore / săptămână: 1

Număr de săptămâni: 35

Profesor: Florin I. Bojor

SEMESTRUL I

Săptămâna 1. Ce este fericirea?

Discuţie liberă, individuală, succintă cu fiecare elev asupra modelului propriu de fericire şi fericirea creştină – îndumnezeirea omului.

Săptămâna 2. Antropologie creştină. Muzica în viaţa tinerilor. Fiecare elev va aduce un pasaj din melodia preferată care exprimă concepţia lui despre fericire.

Săptămâna 3. Film: Viaţa lui Nick Vujicic.

De ce o antropologie creştină?

Relaţia omului cu Dumnezeu. Fundamentarea gândirii creştine în Persoana Mântuitorului şi necesitatea lui Hristos pentru desăvârşirea omului. 3.2;4.1;4.2

Săptămâna 4. Antropologie creştină. Libertate şi Responsabilitatea creştină: împărăţia lui Dumnezeu. Responsabilitatea creştină (Legea morală a Vechiului Testament (Decalogul). 3.2;4.1;4.2

Săptămâna 5. Antropologie creştină. Antropologii diferite: (egocentrică –posesivă, antropologiile altor religii (indiană, musulmană, mozaică), antropologii filosofice (Socrate, Rousseau, Hobbes). Libertate şi opţiune  3.2;4.1;4.2

Săptămâna 6. Antropologie creştină. Virtuţiile, asceza, mistica şi conlucrarea cu harul divin (Sfintele Taine.)  Legea morală a Noului Testament (Predica de pe munte). 3.2;4.1;4.2

Săptămâna 7. Test parţial. Antropologie creştină (examen scris şi oral)

Săptămâna 8. Sfânta Liturghie. De ce cultul divin? Laudele Bisericeşti, Sfânta Liturghie şi alte slujbe. Cinstirea sfintelor icoane 1.1;2.1;3.1;4.3

Săptămâna  9. Sfânta Liturghie. Film: Vizită biserică (lecţie explicativă într-o biserică) Respectul faţă de cele sfinte 1.1;2.1;3.1;4.3

Săptămâna 10. Sfânta Liturghie. Taina comuniunii în iubire. Vecernia, Utrenia şi Proscomidia (Rânduială şi simbolism) Cinstirea sfintei cruci 1.1;2.1;3.1;4.3

Săptămâna 11. Sfânta Liturghie. Liturghia Cuvântului (Rânduială şi simbolism) Rugăciune şi reconciliere. 4.2

Săptămâna 12. Sfânta Liturghie. Liturghia euharistică. Rugăciune şi reconciliere. (Rânduială şi simbolism) 4.2

Săptămâna 13. Sfântul Nicolae. Cinstirea sfintelor moaşte. 1.1;2.1;3.1;4.3

Săptămâna 14. Test final Sfânta Liturghie (examen scris şi oral)

Săptămâna 15. Colinde. De ce Crăciunul?

Vacanţă de Crăciun, Anul Nou şi Bobotează

Săptămâna 16. Morală. Superstiţia. Magia. Astrologia, Numerologia 1.4;3.3;4.2; 5.2

Săptămâna 17. Morală. Pericolul drogurilor, alcolul şi tutunul. De ce sunt un pericol şi o problemă morală? Virtute şi păcat 3.2;4.1;4.2

Săptămâna 18. Morală. Opţiune fundamentală şi postmodernitate. Conştiinţa morală – glasul lui Dumnezeu în om 3.2;4.1;4.2

Săptămâna 19. Recapitulare semestrială.

SEMESTRUL II

Săptămâna 20. Morală sexuală. Început de viaţă sexuală şi castitate. Iubire şi dreptate. 3,1; 3,2; 4,1; 4,2; 4,3; 5,2

Săptămâna 21. Morală sexuală. Masturbarea. Iubire şi viaţă sexuală. Iubire şi dreptate. 3,1; 3,2; 4,1; 4,2; 4,3; 5,2

Săptămâna 22. Morală sexuală. Homosexualitatea şi lesbianismul. Iubire şi dreptate. 3,1; 3,2; 4,1; 4,2; 4,3; 5,2

Săptămâna 23. Morală sexuală. Pornografia. Iubire şi dreptate. 3,1; 3,2; 4,1; 4,2; 4,3; 5,2

Săptămâna 24. Morală sexuală. De ce taina nunţii? Rit şi semnificaţii. Iubire şi dreptate. 3,1; 3,2; 4,1; 4,2; 4,3; 5,2

Săptămâna 25. Morală sexuală. Virginitate şi înfrânare. Modele de virginitate. Iubire şi dreptate. 3,1; 3,2; 4,1; 4,2; 4,3; 5,2

Săptămâna 26. Test parţial. Morala sexuală (examen scris şi oral)

Săptămâna 27. Spovedanie publică sau privată. Discuţii despre Patimile lui Iisus Hristos

Săptămâna 28. Învierea lui Hristos. Centrul creştinismului

Vacanţă de Paşti

Săptămâna 29. Creştinismul şi istoria. Religii orientale (hinduismul) 1.4;2.2;5.3

Săptămâna 30. Creştinismul şi istoria. Religii orientale (budismul) 1.4;2.2;5.3

Săptămâna 31. Creştinismul şi istoria. Religii orientale (confucianismul) 1.4;2.2;5.3

Săptămâna 32. Creştinismul şi istoria. Contributia mitropoliţilor români la dezvoltarea culturii naţionale (Varlaam, Dosoftei, Antim Ivireanul) 1.3;3.1;5.1

Săptămâna 33. Test final. Creştinismul şi istoria (examen scris şi oral)

Săptămâna 34. Şcoala Altfel.

Săptămâna 35. Ce este fericirea? Răspunsuri din partea elevilor şi constatări generale.

 

COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE
1.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE , ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI

1.1 Argumentarea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte.

1.2 Identificarea şi prezentarea elementelor definitorii ale artei crestin ortodoxe în contextual integrării acesteia în arta laică românească şi în arta creştină universală

1.3 Explicarea argumentată a contribuţiei mitropoliţilor români la dezvoltarea culturii nationale şi europene.

1.4 Identificarea diferenţelor dintre spiritualitatea creştină şi alte religii, concepţii şi practice religioase existente în lumea contemporană.

2. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI, ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE

2.1 Utilizarea adecvată a termenilor specifici unui minim de vocabular creştin în argumentarea învăţăturii de credinţă ortodoxă

2.2 Elaborarea unor texte ( referate, eseuri, articole) folosind termini specifici religiei

3. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE.

3.1 Identificarea şi prezentarea unor modele de comportament creştin, în exemplele personalităţilor biblice şi în cele din istoria bisericească românească

3.2 Argumentarea importanţei aplicării învăţăturilor moralei creştine în contextual social complex, complicat şi paradoxal a lumii contemporane

3.3 Explicarea consecinţelor pe care le poate avea asupra oamenilor credinţa în superstiţie, magie, astrologie, numerologie

4. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII

4.1 Identificarea modalităţilor concrete de aplicare a virtuţilor creştine în diferite situaţii de viaţă

4.2 Analizarea consecinţlor negative a comportamentului care încalcă morala creştină, asupra vietii personale şi asupra comunităţii

4.3 Aplicarea învăţăturii despre respectul faţă de cele sfinte în diferite contexte ale vietii personale sau ale comunităţii

 

5. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

5.1 Analizarea contribuţiei mitropolitilor români la dezvoltarea culturii naţionale, în contextual istoric respective

5..2 Explicarea efectelor pe care le pot avea concepţiile străine spiritualităţii cresţine, asupra formării unei personalităti moral- crestine armonioase

5.3 Valorificarea eficientă a cunoştiţelor de istorie a religiilor pentru abordarea unei atitudini responsabile , de acceptare a semenilor care împărtăşesc alte religii şi convingeri morale

CLASA A XI-A

Unitatea de învăţământ: Liceul de Arte „Corneliu Baba” – Bistriţa

Clasa a XI a

Aria curriculară : Om- Societate

Disciplina : Religie – cultul ortodox

Număr de ore / săptămână: 1

Număr de săptămâni: 35

Profesor: Florin I. Bojor

SEMESTRUL I

Săptămâna 1. Ce este fericirea?

Discuţie liberă, individuală, succintă cu fiecare elev asupra modelului propriu de fericire şi fericirea creştină – îndumnezeirea omului.

Săptămâna 2. Antropologie creştină. Muzica în viaţa tinerilor. Fiecare elev va aduce un pasaj din melodia preferată care exprimă concepţia lui despre fericire. Descoperirea lui Dumnezeu 1.1;2.1;3.3;

Săptămâna 3. Film: Viaţa lui Nick Vujicic.

De ce o antropologie creştină?

Descoperirea lui Dumnezeu. Fundamentarea gândirii creştine în Persoana Mântuitorului şi necesitatea lui Hristos pentru desăvârşirea omului. 1.1;2.1;3.3;

Săptămâna 4. Antropologie creştină. Libertate şi Responsabilitatea creştină: împărăţia lui Dumnezeu. Respectul faţă de lumea creată (ecologie creştină) 1.1;2.2;5.2

Săptămâna 5. Antropologie creştină. Antropologii diferite: (egocentrică –posesivă, antropologiile altor religii (indiană, musulmană, mozaică), antropologii filosofice (Socrate, Rousseau, Hobbes). Lucrarea Sfântului Duh în lume 1.1;2.1;3.3

Săptămâna 6. Antropologie creştină. Virtuţiile, asceza, mistica şi conlucrarea cu harul divin (Sfintele Taine.) Lucrarea Sfântului Duh în lume 1.1;2.1;3.3

Săptămâna 7. Test parţial. Antropologie creştină (examen scris şi oral)

Săptămâna 8. Sfânta Liturghie. De ce cultul divin? Laudele Bisericeşti, Sfânta Liturghie şi alte slujbe. Elemente de iconografie 1.3;2.2

Săptămâna  9. Sfânta Liturghie. Film: Vizită biserică (lecţie explicativă într-o biserică) Semnificaţia aşezării sfintelor icoane în biserică. 1.3;2.2;

Săptămâna 10. Sfânta Liturghie. Taina comuniunii în iubire. Vecernia, Utrenia şi Proscomidia. Semnificaţia aşezării sfintelor icoane în biserică. (Rânduială şi simbolism) 1.3;2.2;

Săptămâna 11. Sfânta Liturghie. Liturghia Cuvântului (Rânduială şi simbolism) Jertfa euharistică şi iubirea jertfelnică. 1,1; 2,2; 3,2

Săptămâna 12. Sfânta Liturghie. Liturghia euharistică. Jertfa euharistică şi iubirea jertfelnică. (Rânduială şi simbolism) 1,1; 2,2; 3,2

Săptămâna 13. Sfântul Nicolae. Minuni şi false minuni, fenomene normale şi paranormale 2.2;3.3;4.3;5.1

Săptămâna 14. Test final Sfânta Liturghie (examen scris şi oral)

Săptămâna 15. Colinde. De ce Crăciunul?

Vacanţă de Crăciun, Anul Nou şi Bobotează

Săptămâna 16. Morală. Forme de denaturare a persoanei (corupţia, minciuna, înşelătoria) 3.2;4.2

Săptămâna 17. Morală. Pericolul drogurilor, alcolul şi tutunul. De ce sunt un pericol şi o problemă morală? Rolul creştinilor în promovarea valorilor religioase 3.2;4.2

Săptămâna 18. Morală. Opţiune fundamentală şi postmodernitate. Rolul creştinilor în promovarea valorilor religioase 3.2;4.2

Săptămâna 19. Recapitulare semestrială.

 

SEMESTRUL II

Săptămâna 20. Morală sexuală. Început de viaţă sexuală şi castitate. Familia creştină azi 3.2;4.2

Săptămâna 21. Morală sexuală. Masturbarea. Iubire şi viaţă sexuală. Familia creştină azi 3.2;4.2

Săptămâna 22. Morală sexuală. Homosexualitatea şi lesbianismul. Familia creştină azi 3.2;4.2

Săptămâna 23. Morală sexuală. Pornografia. Familia creştină azi 3.2;4.2

Săptămâna 24. Morală sexuală. De ce taina nunţii? Rit şi semnificaţii. Familia creştină azi 3.2;4.2

Săptămâna 25. Morală sexuală. Virginitate şi înfrânare. Modele de virginitate. Familia creştină azi 3.2;4.2

Săptămâna 26. Test parţial Morala sexuală

Săptămâna 27. Spovedanie publică sau privată. Discuţii despre Patimile lui Iisus Hristos. Jertfa pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos. 1.1;2.1;3.1

Săptămâna 28. Învierea lui Hristos. Centrul creştinismului. Iisus Hristos – Mântuitorul lumii. Întruparea Fiului lui Dumnezeu. Adeverirea morţii şi realitatea Învierii Mântuitorului 1.1;2.1;3.1

Vacanţă de Paşti

Săptămâna 29. Creştinismul şi istoria. Uniaţia. Şcoala Ardeleană 1.2;5.3

Săptămâna 30. Creştinismul şi istoria. Iudaismul 1.2;5.3 şi Islamul 1.2;5.3

Săptămâna 31. Creştinismul şi istoria. Neînţelegerile din 1054, Reforma. 1.2;5.3

Săptămâna 32. Creştinismul şi istoria. Contribuţia voievozilor români la formarea şi dezvoltarea culturii naţionale (Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare, Constantin Brâncoveanu, Neagoe Basarab) 1.3;3.1;5.1

Săptămâna 33. Test final. Creştinismul şi istoria (examen scris şi oral)

Săptămâna 34. Şcoala Altfel.

Săptămâna 35. Ce este fericirea? Răspunsuri din partea elevilor şi constatări generale.

 

COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE
1.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE , ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI

1.1 Sintetizarea principalelor învăţături de credinţă ortodoxă despre Sfânta treime şi lucrările Sale în lume

1.2 Analiza comparativă a marilor relii ale lumii, pornind de la un set de criterii ( caracteristici definitorii, arie de răspândire, doctrină, adepţi, importanţa in istoria omenirii)

1.3 Prezentarea semnificaţiei şi rolul iconografiei în cult

2. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI, ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE

2.1 Elaborarea de argumentări fundamentale scripruristic, (oral sau scris) referitoare la învăţătura de credinţă ortodoxă

2.2 Compararea unor opinii şi argumente diferite în discutii şi dezbateri pe teme religioase

3. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE.

3.1 Evidenţierea promovării convingerilor şi atitudinilor moral-creştin, însusite din învăţătura Mântuitorului şi din exemplele oferite de marile personalitătî din istoria naţională, prin promovarea unui comportament social- moral elevat.

3.2 Analizarea responsabilităţilor şi a modului de implicare a tânărului creştin, în familie şi în societatea contemporană.

3.3 Explicarea caracteristicilor relaţiei om- Dumnezeu şi a relaţiei dintre semeni, fundamentate pe valorile moralei crestine

 

4. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII

4.1 Identificarea responsabilităţilor faţă de lumea creată şi primită în dar de la Dumnezeu

4.2 Analizarea consecinţlor negative a comportamentului care încalcă morala creştină, asupra vietii personale şi asupra comunităţii

4.3 Folosirea învăţăturilor Bisericii pentru a deosebi correct minunile de falsele minuni, fenomene normale şi paranormale

 

5. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

5.1 Sintetizarea şi prezentarea contribuţiei voievozilor români la formarea şi dezvoltarea culturii naţionale ,utilizând cunoştinţe dobândite la diferite discipline.

5.2 Utilizarea cunoştinţelor de la diferite discipline alături de cele religioase pentru a dialog ape o temă dată

5,3 utilizarea cunoştinţelor de istorie a religiilor în susţinerea importanţei respectului şi a dialogului între oameni, comunităţi, Biserici

CLASA A XII-A

Unitatea de învăţământ: Liceul de Arte „Corneliu Baba” – Bistriţa

Clasa a XII a

Aria curriculară : Om- Societate

Disciplina : Religie – cultul ortodox

Număr de ore / săptămână: 1

Număr de săptămâni: 33

Profesor: Florin I. Bojor

SEMESTRUL I

Săptămâna 1. Ce este fericirea?

Discuţie liberă, individuală, succintă cu fiecare elev asupra modelului propriu de fericire şi fericirea creştină – îndumnezeirea omului.

Săptămâna 2. Antropologie creştină. Muzica în viaţa tinerilor. Fiecare elev va aduce un pasaj din melodia preferată care exprimă concepţia lui despre fericire. Dialogul între credinţă şi ştiinţă. 1.3;2.24.1;4.2 5.2

Săptămâna 3. Film: Viaţa lui Nick Vujicic.

De ce o antropologie creştină?

Dialogul între credinţă şi ştiinţă. Fundamentarea gândirii creştine în Persoana Mântuitorului şi necesitatea lui Hristos pentru desăvârşirea omului. 1.3;2.24.1;4.2 5.2

Săptămâna 4. Antropologie creştină. Libertate şi Responsabilitatea creştină: împărăţia lui Dumnezeu. Dialogul între credinţă şi ştiinţă. 1.3;2.24.1;4.2 5.2

Săptămâna 5. Antropologie creştină. Antropologii diferite: (egocentrică –posesivă, antropologiile altor religii (indiană, musulmană, mozaică), antropologii filosofice (Socrate, Rousseau, Hobbes). Dialogul între credinţă şi ştiinţă. 1.3;2.24.1;4.2 5.2

Săptămâna 6. Antropologie creştină. Virtuţiile, asceza, mistica şi conlucrarea cu harul divin (Sfintele Taine.) Asceza creştină (post, rugăciune, milostenie) 1.3;2.2;3.1;3.2; 4.2;4.3

Săptămâna 7. Test parţial. Antropologie creştină (examen scris şi oral)

Săptămâna 8. Sfânta Liturghie. De ce cultul divin? Laudele Bisericeşti, Sfânta Liturghie şi alte slujbe. Rolul dialogului ecumenic şi inter-religios 1.3;2.2;4.1;4.2; 4.3

Săptămâna  9. Sfânta Liturghie. Film: Vizită biserică (lecţie explicativă într-o biserică) Rolul dialogului ecumenic şi inter-religios 1.3;2.2;4.1;4.2; 4.3

Săptămâna 10. Sfânta Liturghie. Taina comuniunii în iubire. Vecernia, Utrenia şi Proscomidia.  (Rânduială şi simbolism) 1.1;2.14.2 Rolul dialogului ecumenic şi inter-religios 1.3;2.2;4.1;4.2; 4.3

Săptămâna 11. Sfânta Liturghie. Liturghia Cuvântului (Rânduială şi simbolism) Rolul dialogului ecumenic şi inter-religios 1.3;2.2;4.1;4.2; 4.3

Săptămâna 12. Sfânta Liturghie. Liturghia euharistică (Rânduială şi simbolism) Rolul dialogului ecumenic şi inter-religios 1.3;2.2;4.1;4.2; 4.3

Săptămâna 13. Sfântul Nicolae. Rugăciunile pentru cei adormiţi în Domnul.

Săptămâna 14. Test final Sfânta Liturghie (examen scris şi oral)

Săptămâna 15. Colinde. De ce Crăciunul?

Vacanţă de Crăciun, Anul Nou şi Bobotează

Săptămâna 16. Morală. Rolul dialogului ecumenic şi inter-religios 1.3;2.2;4.1;4.2; 4.3

Săptămâna 17. Morală. Pericolul drogurilor, alcolul şi tutunul. De ce sunt un pericol şi o problemă morală? Rolul creştinismului în dezvoltarea culturii şi civilizaţiei europene. 1.2; 5.1; 5.2

Săptămâna 18. Monumente reprezentative de artă religioasă din Europa şi din România 1.2; 5.1; 5.2

Săptămâna 19. Recapitulare semestrială.

SEMESTRUL II

Săptămâna 20. Morală sexuală. Început de viaţă sexuală şi castitate. Rolul tinerilor în apărarea vieţii (combaterea violenţei, a suicidului, a eutanasiei şi a degradării demnităţii umane) 1.3;2,13,2;4,1; 4.2;4,3

Săptămâna 21. Morală sexuală. Masturbarea. Iubire şi viaţă sexuală. Rolul tinerilor în apărarea vieţii (combaterea violenţei, a suicidului, a eutanasiei şi a degradării demnităţii umane) 1.3;2,13,2;4,1; 4.2;4,3

Săptămâna 22. Morală sexuală. Homosexualitatea şi lesbianismul Rolul tinerilor în apărarea vieţii (combaterea violenţei, a suicidului, a eutanasiei şi a degradării demnităţii umane) 1.3;2,13,2;4,1; 4.2;4,3

Săptămâna 23. Morală sexuală. Pornografia. Rolul tinerilor în apărarea vieţii (combaterea violenţei, a suicidului, a eutanasiei şi a degradării demnităţii umane) 1.3;2,13,2;4,1; 4.2;4,3

Săptămâna 24. Morală sexuală. De ce taina nunţii? Rit şi semnificaţii. Rolul tinerilor în apărarea vieţii (combaterea violenţei, a suicidului, a eutanasiei şi a degradării demnităţii umane) 1.3;2,13,2;4,1; 4.2;4,3

Săptămâna 25. Morală sexuală. Virginitate şi înfrânare. Modele de virginitate. Rolul tinerilor în apărarea vieţii (combaterea violenţei, a suicidului, a eutanasiei şi a degradării demnităţii umane) 1.3;2,13,2;4,1; 4.2; 4,3

Săptămâna 26. Test parţial Morala sexuală (Examen scris şi oral)

Săptămâna 27. Spovedanie publică sau privată. Discuţii despre Patimile lui Iisus Hristos.

Săptămâna 28. Învierea lui Hristos. Centrul creştinismului.

Vacanţă de Paşti

Săptămâna  29. Creştinismul şi istoria. Ortodoxia, Catolicismul, Protestantismul şi Neoprotestantismul. 1.2; 3.2

Săptămâna 30. Creştinismul şi istoria. Oameni de cultură români – promotori ai credinţei creştine (Nicolae Iorga, Nichifor Crainic, Vasile Voiculescu, Nicolae Steinhardt, Petre Ţuţea, Dumitru Stăniloae, Mircea Eliade, Constantin Brâncuşi etc.) 3.1;3.3;4.3

Săptămâna 31. Test final. Creştinismul şi istoria (examen scris şi oral)

Săptămâna 32. Ce este fericirea? Răspunsuri din partea elevilor şi constatări generale.

 

COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE
1.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE , ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI

1.1 Sintetizarea principalelor învăţături de credinţă ortodoxă despre înviere şi viaţa veşnică

1.2 Prezentarea elementelor definitorii ale confesiunii crestine din ţara noastră

1.3 Prezentarea poziţiei şi învăţăturii Bisericii Ortodoxe referitoare la anumite probleme actuale

2. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI, ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE

2.1 Elaborarea de argumentări orale sau scrise referitoare la învâţâtura de credinţă ortodoxă folosind termini specifici religiei

2.2 Elaborarea şi compararea unor opinii şi argumente diferite referitoare la o temă de religie

3. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE.

3.1 Identificarea unor modele de comportament moral- creştin în exemplele oferite de mari personalităti religioase din Istoria Bisericii noastre şi a oamenilor de cultură români, promotori ai creştinismului

3.2 Asumarea unui comportament responsabil şi altruist în relaţiile cu aproapele

3.3 Integrarea şi manifestarea în propriul comportament a valorilo morale creştine promovate de marii oameni de cultură români

4. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII

4.1 Analizarea problemelor lumii contemporane în lumina învăţăturii creştine

4.2 Aplicarea învăţăturii de credinţă a Bisericii în situaţii concrete din viaţa personală

4.3 Cunoaşterea şi promovarea valorilor creştine în societate

5. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

5.1 Analizarea unor monumente de artă bisericească, evidenţiind semnificaţia spirituală şi valoarea artistică a acestor

5.2 Argumentarea unei opinii proprii, referitoare la o temă dată, utilizând atât învăţătura de credinţă a Bisericii, căt şi cunoştinţe de la alte discipline.

 Calendar Săptămâni Curs Religie: 35 / 32 – 169 zile de curs

Unităţile de învăţare

Clasa a IX-a

Învătătura de Credinţă. ( Noţiuni de dogmatică) S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7,

Trăirea  învăţăturii creştine (Noţiuni de morală creştină) S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15

Spiritualitate şi viaţă creştină. (Noţiuni de spiritualitate şi misiune) S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27

Religiile lumii S28, S29, S30,

Ortodoxie şi cultură naţională S31, S32, S33,

Creştinismul  şi provocările lumii contemporane S34, S35, S36

Clasa a X-a   

Învătătura de Credinţă. ( Noţiuni de dogmatică) S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7,

Trăirea  învăţăturii creştine (Noţiuni de morală creştină) S16, S17, S18, S19, S20,

Exprimarea Învăţăturii de credinţă (Noţiuni de liturgică) S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15

Spiritualitate şi viaţă creştină. (Noţiuni de spiritualitate şi misiune) S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27

Religiile lumii S28, S29, S30,

Ortodoxie şi cultură naţională S31, S32, S33,

Creştinismul  şi provocările lumii contemporane S34, S35, S36

Clasa a XI-a

Învătătura de Credinţă. ( Noţiuni de dogmatică) S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7,

Trăirea  învăţăturii creştine (Noţiuni de morală creştină) S16, S17, S18, S19, S20,

Spiritualitate şi viaţă creştină. (Noţiuni de spiritualitate şi misiune) S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27

Exprimarea Învăţăturii de credinţă (Noţiuni de liturgică) S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15

Religiile lumii S28, S29, S30,

Ortodoxie şi cultură naţională S31, S32, S33,

Creştinismul  şi provocările lumii contemporane S34, S35, S36

Clasa a XII-a

Învătătura de Credinţă. ( Noţiuni de dogmatică) S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7,

Trăirea  învăţăturii creştine (Noţiuni de morală creştină) S16, S17, S18, S19, S20,

Spiritualitate şi viaţă creştină. (Noţiuni de spiritualitate şi misiune) S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27

Exprimarea Învăţăturii de credinţă (Noţiuni de liturgică) S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15

Religiile lumii S28, S29, S30,

Ortodoxie şi cultură naţională S31, S32, S33,

Creştinismul  şi provocările lumii contemporane S34, S35, S36

Anunțuri
  1. Interesanta programa la religie si mai interesant de atat este faptul ca vorbim despre fericire. Discutii deschise cu opinii, limbaj fara scrupule. Intr-un cuvant libertatea gandirii.

    Inchei cu un citat latinesc: docendo, discimus.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: