Author Archives: Florin Ioan Bojor

Calea Bisericii Greco-Catolice nu este calea de unire dintre ortodocşi şi catolici

Calea Bisericii Greco-Catolice nu este calea de unire dintre ortodocşi şi catolici

– Scrisoare deschisă către Sanctitatea Sa, Papa Francisc –

Sanctitatea Voastră, papa Francisc,

florin bojor, statuie inocentiu micu-klein

Florin Bojor, statuie Inocentiu Micu-Klein

În ultima scrisoare pe care v-am trimis-o de Ziua Papei,  sărbătoarea Sf. Ap. Petru şi Pavel, din 29 iunie 2015, vă informam asupra imaginii neactualizate, distorsionate, plină de stereotipuri care este încă întipărită în mentalul colectiv al creştinilor români ortodocşi practicanţi, inclusiv teologi, datorită necunoaşterii schimbărilor majore produse în Biserica Romano-Catolică prin Conciliul Vatican II (1962 – 1965).

Atunci, accentuam particularitatea naţională a ortodoxiei româneşti şi vă informam, dacă îmi este permis, că dialogul pentru unirea dintre ortodocşi şi catolici, prin intermediul catolicilor maghiari nu duce la rezultate palpabile, căci moştenirea istorică a conştiinţei româneşti în faţa stăpânirii de 1000 de ani a românilor de către unguri nu poate fi uitată. Chiar anul trecut, la 1 decembrie 2018 am sărbătorit 100 de ani de la Marea Unire a Transilvaniei cu România şi mulţi unguri, inclusiv autorităţile din Ungaria s-au îmbrăcat de doliu în acea zi…

Cel mai elocvent exemplu, din aceste zile asupra nevoii de înţelegere a particularităţilor naţionale din sânul ortodoxiei este autocefalia (independenţa) Bisericii Ortodoxe din Ucraina de Biserica Ortodoxă din Rusia. Poporul ucrainean, în marea lui majoritate a vrut Biserică Ortodoxă Ucraineană şi din mila lui Dumnezeu, Patriarhul Ecumenic de la Constantinopol, Bartolomeu I a făcut-o să existe, deşi ruşii s-au împotrivit şi se împotrivesc prin punerea în aplicare a unei mari schisme în sânul ortodoxiei. Se pare că, timpul imperialismului primatului Patriarhiei Moscovei în rândul ucrainenilor ortodocşi a apus! Astfel, Patriarhia Ortodoxă a Rusiei este nevoită să se rezume la credincioşii de limbă rusă, iar credincioşii de limbă ucraineană au propria lor Patriarhie Ortodoxă cu sediul la Kiev.

Aceeaşi situaţie o găsim şi în celălalt stat românesc, Republica Moldova, unde Patriarhia Moscovei nu vrea să renunţe la credincioşii de limbă română, cărora le spune moldoveni, deşi vorbesc limba română, la fel ca mine, român din Transilvania. Biserica Ortodoxă Română încă din 1992 şi-a reactivat autoritatea asupra credincioşilor de limbă română din acest stat românesc prin Mitropolia Basarabiei, autoritate de care a fost deposedată de către regimul ţarist (1812) şi apoi cel comunist (1944).

Prin urmare, particularitatea naţională din ortodoxie, potrivit căreia o limbă are o singură autoritate bisericească este un principiu ce trebuie luat în seamă în dialogul de unire dintre catolici şi ortodocşi. Astfel, în anii ´80 mai mulţi spanioli din Catalunia s-au adresat Patriarhului Teoctist al Bisericii Ortodoxe Române cerându-i înfiinţarea Bisericii Ortodoxe Spaniole. Cum era firesc, Patriarhul Teoctist i-a refuzat, pe motiv că poporul spaniol are o Biserică şi anume, Biserica Catolică. Nu acelaşi lucru l-a făcut Patriarhul Serbiei, care într-o gândire imperialistă a deschis Biserica Ortodoxă Spaniolă, care există şi astăzi.

Într-o astfel de cheie, a imperialismului bisericesc al Vaticanului este văzută şi înţeleasă astăzi Biserica Greco-Catolică din România – Biserica Română unită cu Roma de către majoritatea ortodocşilor români practicanţi.

După cum ştiţi, în calitate de absolvent al Facultăţii de Teologie Catolice din Barcelona şi al Facultăţii de Teologie Ortodoxe din Cluj-Napoca, cu mare durere în suflet, vă mărturisesc, Sanctitatea Voastră, ura dintre creştinii greco-catolici români şi creştinii ortodocşi români din ultimii 30 de ani. De la violenţă verbală, la procese interminabile în faţa unor judecători atei, până la bătăi în locaşurile de cult, cu astfel de păcate este presărată istoria creştinismului românesc din Transilvania din aceşti 30 de ani. Această realitate a duşmăniei dintre românii ortodocşi şi românii greco-catolici nu este nouă, ci, din păcate coboară până la crearea Bisericii Greco-Catolice în Transilvania, acum mai bine de 300 de ani.

Poate gândurile pe care vi le mărturisesc sunt subiective, de aceea, vă aduc la cunoştintă cea mai celebră predică pe această temă, rostită în catedrala de la Blaj, pe care o veţi vizita, de către un preot greco-catolic în faţa elitei intelectuale, bisericeşti şi politice a românilor greco-catolici şi ortodocşi din toate cele 3 mari provincii istorice româneşti, pe care le veţi vizita în curând. Este vorba despre celebrul „Discurs de la Blaj”, rostit de către unul dintre părinţii României actuale, preotul greco-catolic Simion Bărnuţiu, cu ocazia Marii Adunări Naţionale din 1848.

Simion Bărnuţiu (1808-1864) este o uriaşă figură a patrimoniului nostru politic din veacul al XIX-lea. Simion Bărnuţiu sau Bărnuţ a fost preot greco-catolic, jurist, istoric, jurnalist, filosof, profesor universitar şi om politic de seamă al Transilvaniei secolului al XIX-lea şi se bucură de o mare autoritate, fiind respectat de noi toţi.

Despre Simion Bărnuţiu nota greco-catolicul Corneliu Coposu, părintele democraţiei actuale din România, de după căderea comunismului din 1989, cu mulţi ani în urmă, în 1941, cu ocazia publicării de către acesta a Testamentului lui Simion Bărnuţiu, următoarele: „Semnificaţia personalităţii şi operei acestui mare gânditor politic constră în faptul că el a concentrat într-un sistem de doctrină aspiraţiile încă nelămurite pe deplin ale Ardealului. A strâns toate argumentele de drept natural şi de istoricism jurudic, care pledau în interesul românilor şi a făcut cei dintâi paşi pentru dezbaterea publică pe temei de drept a cauzei noastre. (…) În discursul de la Blaj, care este cartea libertăţilor Ardealului, ce se lupta pentru independenţa sa politică, marele revoluţionar a rostit printre altele celebrul legat testamentar, pentru generaţiile viitoare.” [1]

Predica lui Simion Bărnuţiu este un tratat de istorie civilă şi bisericească, expus oral, în care pentru prima dată se analizează istorico-critic de către un preot greco-catolic, de la amvonul catedralei greco-catolice din Blaj, unirea românilor cu Roma în Biserica Greco-Catolică.[2]

Partea a III-a a predicii sale este dedicată cu precădere problemelor religioase precum calvinizarea şi uniaţia. Fără a intra în probleme dogmatice, oratorul face o analiză a comportamentului religios-moral al maghiarilor atât catolici, cât şi calvini, precum şi încercarea acestora de maghiarizare prin religie. Astfel, componenta politică a stins „încetul şi religiunea creştină a dragostei frăţeşti.”

Centrul părţii teologice îl reprezintă divizarea românilor prin uniaţie. Simion Bărnuţiu mărturiseşte disensiunile familiale şi sociale născute în urma trecerii românilor ortodocşi la greco-catolicism, subliniind pe de o parte situaţia umilitoare şi degradantă a clericilor şi poporului român din secolele trecute, şi pe de altă parte, înşelăciunea prestată de emisarii iezuiţi şi realizările Şcolii Ardelene văzute ca modice în comparaţie cu aşteptările lor naţionale, întrebându-se, dacă a meritat această uniaţie?

Astfel, „românii, ca să scape de batjocurile cele multe se plecară de primiră această uniune” (pag. 85), care „să zicem, în fine că i-a înviat pe români din leşinare, uniunea i-a deşteptat din somn şi le-a însufleţit spirit de viaţă, (…) dar să nu uităm însă a pune în cumpănă şi rănile înfipte naţiunii noastre prin uniune. (pag. 91)” „Ce a păcătuit Biserica noastră – întrebăm şi noi cu episcopul Inocenţiu – dacă cumva n-a păcătuit unindu-se, de se pedepseşte cu infamia dezertorului? Cu Uniunea deodată a intrat o ură între români, care a ţinut mai bine de 80 de ani” (pag. 95). „Acum ce vom zice de toate Uniunile acestea şi de toate bunătăţile lor, când vedem, cum că toate acestea au fost numai nişte laţuri, cu cari ne-au prins; furii, cu care ne-au încăierat; spaime, cu cari ne-au înfricoşat; şerpi, cu cari ne-au otrăvit.” (pag. 105).

Teza proprie a preotului Simion Bărnuţiu asupra uniaţiei este „că, să nu se teamă (slujitorii bisericii) că voiesc cumva să mă ating de natura dogmatică a uniunii, căci eu o privesc numai din punct de vedere politic, ca un raport profan între Unguri şi Români; numai despre uniune, în acest înţeles, zic eu că Strigoniul [Esztergom – primatul Bisericii Romano-Catolice din Ungaria] a făcut-o în favoarea bisericii ungureşti şi spre subjugarea şi căderea celei române: Strigoniul a plantat-o în inima împăratului Leopold şi a Românilor; Strigoniul a udat-o prin iezuiţi; Strigoniul a crescut-o; (…) Strigoniul conducea toate lucrurile uniunii la Curte [Viena] şi la Roma şi, fără influenţa şi voia lui, nu se făcea nimic în lucrurile Bisericii Române, cum nu se face nici astăzi.” (pag. 85-89).

Faptul că aflăm această analiză istorico-critică în 1848, expusă de un cleric greco-catolic în faţa elitelor intelectuale clericale greco-catolice şi primirea şi acceptarea predicii sale, arată echilibrul şi luciditatea pe care generaţia a II-a a Şcolii Ardelene o avea.

Aceeaşi luciditate au avut-o clericii şi conducătorii greco-catolici la 1918, când Biserica Greco-Catolică a fost un stâlp în realizarea unirii politice a Transilvaniei cu România, în frunte cu cardinalul Iuliu Hossu şi politicianul greco-catolic Iuliu Maniu, care apoi, au suferit alături de alţi clerici şi creştini practicanţi ortodocşi, romano-catolici, greco-catolici, protestanţi şi neo-protestanţi închisoarea, prigoana şi chiar martiriul în timpul regimului comunist (1945 – 1989).

Un regim criminal, barbar, ateu, radical, care în numele unităţii poporului român a considerat că „scopul scuză mijloacele”, după cum Nicolae Ceaușescu îi spunea papei Paul al VI-lea în 1973 că „socotim irevocabil închisă pentru totdeauna (chestiunea Bisericii Greco-Catolice). E o problemă religioasă, dar și de stat. Pentru noi nu există. Luați act că nu vom renunța la a veghea la unitatea poporului român.”[3]

Astăzi România este o ţară liberă şi viitoarea vizită a Sanctităţii Voastre confirmă acest lucru, nimeni nu mai crede că unitatea poporului român este pusă sub semnul întrebării de existenţa Bisericii Greco-Catolice, însă unirea dintre ortodocşi şi catolici prin Biserica Greco-Catolică nu este drumul pe care ortodocşii practicanţi vor merge. Mai cu seamă că, la vizita papei Ioan Paul al II-lea de acum 20 de ani, în 1999, la Bucureşti, mulţimea a strigat cu glas mare: „Unitate, Unitate, Unitate!” Deci, dacă calea unirii ar fi fost Biserica Greco-Catolică, atunci, ortodocşii care vrem unirea creştinilor am fi în Biserica Greco-Catolică şi nu suntem…

Mă rog lui Dumnezeu, ca vizita Sanctităţii Voastre, de care mă bucur foarte tare, alături de alţi români, să fie un pas spre unitatea adevărată dintre catolici şi ortodocşi. Vă rog să-mi iertaţi îndrăzneala de a vă scrie aceste cuvinte despre Biserica Greco-Catolică din România. Dar îmi asum întru totul cele scrise şi de aceea, scrisoarea pe care o trimit Sanctităţii Voastre, în spaniolă şi română, va fi o scrisoare deschisă, pentru ca să nu existe cumva acuzaţia că i-aş vorbi pe la spate pe credincioşii români greco-catolici.

Poate acum mai bine de 300 de ani, prin crearea Bisericii Greco-Catolice, dorinţa Romei a fost de a-i uni pe catolici şi pe ortodocşi într-o singură biserică, însă rezultatul istoric îl vedem şi astăzi: TREI Biserici, în loc de UNA singură – Biserica Romano-Catolică, Biserica Ortodoxă şi Biserica Greco-Catolică. Prin urmare, Sanctitatea Voastră, calea Bisericii Greco-Catolice nu este calea de unire dintre ortodocşi şi catolici!

În speranţa unirii adevărate dintre ortodocşi şi catolici, cu umilinţă, vă rog să vă rugaţi pentru pacea şi liniştea poporului român!

Cu umilinţă şi dragoste,

Prof. drd. Florin I. Bojor

 

Bistriţa, 30 ianuarie 2019, aniversarea zilei de naştere a cardinalului greco-catolic Iuliu Hossu, care va fi în curând canonizat.

 

[1] Corneliu Coposu, Testamentul lui Simion Bărnuţiu, în Ardealul, I, nr. 44, din 27 decembrie 1941, pag 5. Accesare virtuală pe https://marius-andrei.ro/testamentul-lui-simion-barnutiu/

[2] Simion Bărnuţiu, Discursul ţinut în catedrala din Blaj la 2/14 maiu 1848, în Revista Periodică Biblioteca Românească Enciclopedică „Socec”, Nr. 68 – 71, Bucureşti, Editura Librăriei Socec & Co., 248 pag., 1909. Accesare virtuală pe http://dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/78869/1/BCUCLUJ_FG_177004_1909_068-071.pdf

[3] Ovidiu Bozgan, Cronica unui eșec previzibil. România și Sfântul Scaun în timpul pontificatului lui Paul al VI-lea (1963-1978), București 2004, pag. 283

Scrisoare papa Francisc

Scrisoare papa Francisc

 

El camino de la Iglesia Greco-Católica no es el camino de unión entre ortodoxos y católicos

El camino de la Iglesia Greco-Católica no es el camino de unión entre ortodoxos y católicos

– Carta abierta a Su Santidad, el Papa Francisco –

florin bojor, statuie inocentiu micu-klein

Florin Bojor, statuie Inocentiu Micu-Klein

Santo Padre, Papa Francisco:

En la última carta que le envié el 29 de junio de 2015, fiesta de san Pedro apóstol, le informé sobre la imagen obsoleta, distorsionada, estereotipada, que todavía está impresa en la mente colectiva de los practicantes cristianos ortodoxos rumanos, incluidos los teólogos, producida por la ignorancia de los grandes cambios que se dieron en la Iglesia católica a través del Concilio Vaticano II (1962-1965).

Scrisoare papa Francisc

Scrisoare papa Francisc

Además, le remarqué la particularidad nacional de la ortodoxia rumana y le informé, si eso es posible, que el diálogo para la unificación entre ortodoxos y católicos a través de los católicos húngaros no lleva a resultados palpables, dado que el legado histórico de la conciencia colectiva a lo largo de 1000 años de dominio húngaro sobre los rumanos no es fácil de olvidar. Hace poco, el año pasado, el 1 de diciembre de 2018, celebramos los 100 años de la Gran Unión de Transilvania con Rumanía, y muchos húngaros, incluidas las autoridades, se lamentaron ese día…

El ejemplo más elocuente en nuestros tiempos sobre la necesidad de comprender las particularidades nacionales dentro de la ortodoxia podría ser la autocefalia (independencia) de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania de la Iglesia Ortodoxa de Rusia. El pueblo ucraniano quería mayoritariamente una Iglesia independiente y, por la misericordia de Dios, el Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, la ha hecho posible, pese a que, como es lógico, los ortodoxos rusos se resistieron y se opusieron a través de la implementación de un gran cisma en la Ortodoxia (se opusieron amenazando con un gran cisma en la Ortodoxia). ¡Parece que el tiempo del imperialismo del primado del Patriarcado de Moscú entre los ucranianos ortodoxos ha llegado a su fin! Por tanto, el Patriarcado Ortodoxo de Rusia ha de limitarse a sus creyentes de habla rusa, y los fieles ucranianos ya tienen su propio Patriarcado Ortodoxo con sede en Kiev.

Encontramos la misma situación en el otro Estado de habla rumana, la República de Moldavia, donde el Patriarcado de Moscú no quiere renunciar a sus fieles, que, pese a ser moldavos, hablan el mismo rumano que yo en Transilvania. Desde 1992, la Iglesia Ortodoxa Rumana ha reactivado su autoridad sobre esos fieles de habla rumana en este Estado a través de la Iglesia Metropolitana de Besarabia, cuya autoridad fue prohibida por el régimen zarista (1812) y luego por el comunista (1944).

Por tanto, la particularidad nacional de la ortodoxia, según la cual un idioma tiene una sola autoridad eclesial, es un principio que debería tenerse en cuenta en el diálogo de unión entre católicos y ortodoxos. Así, en la década de 1980, varios españoles de Cataluña se dirigieron al Patriarca Teoctisto de la Iglesia Ortodoxa Rumana para pedir el establecimiento de un Iglesia Ortodoxa Española. Como era natural, el patriarca Teoctisto se negó, alegando que los españoles tenían ya una Iglesia, a saber, la Católica. Pero el Patriarca de Serbia, por el contrario, en un planteamiento que parece imperialista, abrió la Iglesia Ortodoxa Española, que todavía existe en la actualidad.

En tal clave, la del imperialismo eclesiástico, en nuestro caso del Vaticano, está considerada y entendida hoy la Iglesia Greco-Católica de Rumanía –la Iglesia Rumana unida con Roma– por la mayoría de los practicantes ortodoxos rumanos.

Como ya sabe, como graduado de la Facultad de Teología Católica de Barcelona y la Facultad de Teología Ortodoxa de Cluj-Napoca, con gran dolor en mi corazón, lo confieso, Santidad, se ha incrementado el odio entre los cristianos rumanos ortodoxos y los cristianos rumanos greco-católicos en los últimos 30 años: violencia verbal, las demandas antre tribunales ateos, destrucción de lugares de culto… con tales pecados está sembrada la historia del cristianismo rumano de Transilvania en estos últimos tiempos. Esta realidad de animadversión entre los rumanos ortodoxos y los rumanos greco-católicos no es nueva, sino, desafortunadamente, se encuentra ya en el mismo momento de la creación de la Iglesia Greco-Católica en Transilvania, hace más de 300 años.

Tal vez los pensamientos que le estoy confesando son subjetivos. Por tanto, recurriré ahora al más famoso sermón sobre el tema, pronunciado por Simion Bărnuţiu. Se trata de un sacerdote greco-católico, perteneciente a la élite intelectual, religiosa y política rumana de las tres principales provincias históricas rumanas. Es el famoso „Discurso del Blaj”, pronunciado en la catedral que Su Santidad visitará, D.m. Considerado uno de los padres de Rumanía, este sacerdote estuvo en la Asamblea Nacional de 1848.

Simion Bărnuţiu, o Bărnuţ (1808-1864), en efecto, es una figura enorme de nuestra herencia política del siglo XIX. Abogado, historiador, periodista, filósofo, profesor y dirigente político de Transilvania del siglo XIX, goza de una gran autoridad, respetada por todos.

Sobre él escribió el greco-católico Corneliu Coposu, el padre de la democracia actual de Rumanía, después de la caída del comunismo del 1989, hace muchos años, en 1941, cuando dijo, con ocasión de la publicación del Testamento de Simion Bărnuţiu, lo siguiente: “El significado de la personalidad y la obra de este gran pensador político es que concentró en un sistema de doctrina las aspiraciones de Transilvania, que aún no se comprendían del todo. Reunió todos los argumentos de la ley natural y de carácter histórico-jurídico, que abogaron por el interés de los rumanos y dieron los primeros pasos para el debate público sobre los fundamentos legales de nuestra causa. (…) En el discurso de Blaj, que es el libro de las libertades de Transilvania, que lucha por su independencia política, el gran revolucionario pronunció, entre otras cosas, el famoso pacto testamentario para las generaciones futuras”[1].

El sermón de Bărnuţiu es un tratado de historia civil y eclesiástica, expuesto oralmente, donde por primera vez se lleva a cabo un análisis histórico-crítica, desde el púlpito de la catedral greco-católica de Blaj, sobre la unión de los rumanos con Roma en la Iglesia Greco-Católica[2].

La parte tercera de su sermón está dedicada principalmente a temas religiosos como el calvinismo y la propia existencia de la Iglesia Greco-Católica. Sin entrar en problemas dogmáticos, el orador hace un análisis del comportamiento moral y religioso de los católicos y calvinistas, así como su intento de “hungarización” a través de la religión. En otras palabras, el componente político apagó “poco a poco la religión cristiana del amor fraternal”.

El centro de la parte teológica es la división de los rumanos a través de la unión con Roma. Bărnuţiu confiesa los desencantos familiares y sociales nacidos después del paso de los ortodoxos rumanos al greco-catolicismo, señalando, por un lado, la humillante y degradante situación del clero y de la gente rumana de los siglos pasados ​​y, por otro lado, el engaño de los emisarios jesuitas y los logros de la Escuela Transilvana. Considera que estos logros de la Escuela Transilvana son modestos en comparación con sus expectativas nacionales, y se pregunta si merece la pena esta unión.

Así, puede decir: “Los rumanos, para escapar de la burla de muchos, dieron la prioridad a esta unión” (pág. 85), con la cual “finalmente se había resucitado a los rumanos para que no se desmayaran; la unión les despertó de su sueño y les animó con espíritu de vida. (…) Pero no olvidemos hacer un balance de las heridas que nuestra nación ha sufrido a través de esta unión” (pág. 91). “¿Qué pecado ha cometido nuestra Iglesia? También nos preguntamos, con el Obispo Inocente: si no ha pecado al unirse, ¿por qué castigarse con la infidelidad del desertor? Con la unión, de repente, se produjo un odio entre los rumanos, que ha durado más de 80 años” (pág. 95). “Ahora, ¿qué diremos de todas estas uniones y de toda su bondad, cuando veamos que todo esto tan solo fueron los ladridos con que nos han captado; las furias con las que lucharon contra nosotros; los miedos con los que hemos sido asustados; las serpientes con las que nos han envenenado?” (pág. 105).

La propia tesis de Simion Bărnuţiu sobre la unión en la Iglesia Greco-Católica es: “que no teman (los ministros de la iglesia) que quieran que toque la naturaleza dogmática de la unión, porque la considero sólo políticamente, como una relación profana entre los húngaros y los rumanos; solo sobre la unión, en este sentido, digo que el Strigonium (Esztergom o Estrigonia, la ciudad del primado de la Iglesia Católica Romana en Hungría) se hizo a favor de la Iglesia húngara y para la subyugación y caída de la Iglesia rumana; el Strigonium fue plantado en el corazón del Emperador Leopoldo y de los rumanos; el Strigonium fue regado por los jesuitas; el Strigonium creció; (…) y el Strigonium se llevaba todas las cosas sobre la unión a la Corte de Viena y a la Santa Sede de Roma, y ​​sin su influencia y voluntad no se hizo nada en las cosas de la Iglesia Rumana, como no se hace hoy” (pág. 85-89).

El hecho de que encontremos este análisis histórico-crítico en 1848, expuesto por un clérigo greco-católico a las élites intelectuales clericales greco-católicas y la aceptación de su sermón, muestra el equilibrio y la lucidez que tenía la segunda generación de la Escuela de Transilvania.

La misma lucidez se dio en los clérigos y gobernantes greco-católicos en 1918, cuando esta Iglesia fue un pilar para la realización de la unión política de Transilvania con Rumanía, dirigida por el cardenal Iuliu Hossu y el político greco-católico Iuliu Maniu, los cuales, luego, han sufrido encarcelamiento, persecución e incluso martirio, junto con otros sacerdotes y cristianos de las confesiones ortodoxa, católica, greco-católica, protestante y neo-protestante durante el régimen comunista (1945-1989).

Hablamos de un régimen criminal, bárbaro, ateo y radical que, en nombre de la unidad del pueblo rumano, consideró que el fin justifica los medios, como el presidente comunista Nicolae Ceausescu le dijo al Papa Pablo VI, en 1973: “ya lo dijimos irrevocablemente para siempre (la cuestión de la Iglesia Greco-Católica). Es un problema religioso y tambien estatal. No existe para nosotros. Tenga en cuenta que no vamos a dejar de ver la unidad del pueblo rumano”[3].

Hoy en día, Rumanía es un país libre y la próxima visita de Su Santidad confirma esto: nadie cree que la unidad del pueblo rumano pueda peligrar por la existencia de la Iglesia Greco-Católica, pero la unidad entre ortodoxos y católicos a través de la Iglesia Greco-Católica no es un camino por el que los practicantes ortodoxos puedan ir. Y más teniendo en cuenta que, en la visita del Papa Juan Pablo II hace 20 años, en 1999, en Bucarest, la multitud gritó: “¡Unidad, Unidad, Unidad!” Si el camino de la unión fuera la Iglesia Greco-Católica, entonces los ortodoxos que deseáramos la unidad cristiana seríamos greco-católicos, y, sin duda, no lo somos…

Ruego a Dios que la visita de Su Santidad, de la cual me alegro muchísimo, como miles de rumanos, sea un verdadero paso hacia la unidad entre católicos y ortodoxos. Perdone mi atrevimiento de escribir estas palabras sobre la Iglesia Greco-Católica de Rumanía, pero asumo totalmente lo escrito y, por lo tanto, la carta que envío a Su Santidad, en español y rumano, es una carta abierta, para que no se me acuse de que hablo a las espaldas a los creyentes rumanos greco-católicos.

Tal vez hace más de 300 años, a través de la creación de la Iglesia Greco-Católica, el deseo de Roma era unir a católicos y ortodoxos en una Iglesia, pero el resultado histórico que vemos hoy: tres iglesias, en lugar de la una sola: la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Greco-Católica. ¡Por lo tanto, Santidad, el camino de la Iglesia Greco-Católica no parece el camino de unión entre ortodoxos y católicos!

Con la esperanza de una verdadera unificación entre los ortodoxos y los católicos, le pido humildemente que rece por la paz y la tranquilidad de los rumanos.

Con reverencia y amor,

Prof. Drd. Florin I. Bojor

 

Bistriţa, a 30 de enero de 2019, cumpleaños del día de nacimiento del cardenal greco-católico Iuliu Hossu, futuro beato.

[1] Corneliu Coposu, El Testamento de Simion Bărnuţiu, en la Revista Transilvania, I, no. 44, 27 de diciembre de 1941, página 5. Acceso virtual en https://marius-andrei.ro/testament-lui-simion-barnutiu/

[2] Simion Bărnuţiu, El discurso celebrado en la catedral de Blaj el 2/14 de mayo de 1848, en la Revista Periódica Rumana de la Biblioteca „Socec”, n. 68 – 71, Bucharest, Editura Socec & Co., 248 pag. 1909. Acceso virtual en http://dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/78869/1/BCUCLUJ_FG_177004_1909_068-071.pdf

[3] Ovidiu Bozgan, La Crónica de una falla predecible. Rumania y la Santa Sede durante el pontificado de Pablo VI (1963-1978), Bucarest 2004, página 283.

Pacea pesedistă nu e zidită pe dreptate, de aceea va duce la război. La mulţi ani, români demni!

Colindat la PSD

Colindat la PSD

Tot mai des se aude în societatea românească nevoia de pace, de armonie, de înţelegere. Dar, pacea fără dreptate nu are viitor, ci este numai liniştea dinaintea furtunii…

Imperiul Habsburgic şi apoi cel Austro-Ungar acordau pacea în Transilvania, însă pacea lor era nedreaptă, umilitoare, despotică şi înrobitoare pentru români. De aceea, s-au ridicat împotriva acelei păci prin Şcoala Ardeleană, prin Răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan (1784), prin Revoluţie (1848), prin Pronunciament (1868), prin Memorandum (1892) şi apoi prin Marea Adunare de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Deci, istoria ne învaţă că pacea nu e pace dacă nu e clădită pe dreptate.

Pacea PSD Bistrita

Pacea PSD Bistrita

România de azi e tulburată de hoţie, corupţie, lăcomie, pensii speciale, salarii nesimţite, şi sentinţe judecătoreşti care vin extrem de greu, încât poporul nu mai are răbdare. De aceea, pacea aceasta e simţită ca asupritoare pentru milioanele de români care au plecat din ţară. Pacea aceasta e înţeleasă ca fără viitor pentru elevii mei care pleacă din oraş şi din ţară. Pacea aceasta a ajuns să scoată o mulţime de tâlhari din închisori, chiar anul acesta. Pacea aceasta a eliberat chiar înainte de Crăciun celebrii hoţi ai poporului român: Elena Udrea, Alina Bica, Dan Şova, Constantin Niţă, etc. Pacea aceasta doreşte să amnistieze şi să graţieze corupţii din PSD, ALDE, UDMR, PNL, PMP, etc. De aceea, pacea aceasta nu aduce armonie, înţelegere, linişte, ci va aduce război!

Pacea ALDE Bistrita

Pacea ALDE Bistrita

Pacea aceasta este pacea pesedistă şi nu este o adevărată pace, ci o înşelăciune, o minciună, o amăgire, o manipulare făcută de oameni care au jurat să lucreze pentru propăşirea spirituală şi materială a poporului român. Însă din contră, prin proliferarea acestei păci nedrepte, înrobitoare şi umilitoare, ei duc la distrugerea poporului român.

În concluzie, la mulţi ani, români demni, care aţi mai depăşit un an al păcii pesediste şi să vă ajute Dumnezeu să depăşiţi punctele culminante ale acestei păci în 2019!

Prof. Florin I. Bojor

 

 

La COLINDAT la PSD 2018!

Protest autorizat: STOP amnistie şi graţiere!

Protest autorizat Bistrita: Stop amnistie si gratiere

Protest autorizat Bistrita: Stop amnistie si gratiere

Aseară, capul clanului mafiot PSD-ALDE, don Liviu Dragnea, ne-a informat că ordonanţa pentru amnistierea şi graţierea hoţilor, tâlharilor şi corupţilor din România este în linie dreaptă spre aprobare. În presă se vehiculează această perioadă până în 15 ianuarie 2019.

Pe de altă parte, prestanţa deplorabilă a partidelor din opoziţie PNL, USR şi PMP cu privire la Moţiunea de Cenzură împotriva Guvernului PSD-ALDE ne arată că: 1. fie membrii opoziţiei aşteaptă şi ei amnistia şi graţierea; 2. fie sunt nişte incapabili care au confundat Parlamentul cu o staţiune în care au concediul plătit. Poza cu şefii USR care radiază de fericire alături de prim-ministrul României, chiar în ziua în care au despus moţiunea împotriva Guvernului arată nivelul de „deşteptăciune” politică al acestor indivizi.

Prin urmare, stoparea amnistiei şi graţierii revine în mâna simplilor cetăţeni. Astfel, azi, 17 decembrie 2018 mai mulţi cetăţeni din societatea civilă am depus la Primăria Bistriţa solicitarea de avizare a protestelor împotriva amnistiei şi graţierii. Am primit autorizare începând de azi până vineri, 21 decembrie 2018, între orele 18:00 şi 21:00.

Pe de altă parte, nici noi nu putem sta afară în frig în bătaia de joc a mafiei PSD-ALDE şi de asemenea, nu este moral, de bun-simţ şi civilizat să blocăm Jandarmeria, Poliţia Locală, Poliţia Municipală şi o ambulanţă pe toată această perioadă de o săptămână. Astfel, vom ieşi la protest mâine seară, marţi, 18 decembrie 2018, iar apoi vom decide împreună cu protestatarii prezenţi următoarele zile de manifestaţie.

Locul protestelor nu va mai fi Piaţa Petru Rareş, în faţă la Prefectura BN, ci în faţa sediilor de partid a PSD din Bistriţa (str. Gh. Şincai, nr. 3-5), respectiv ALDE din Bistriţa (Bd. Liviu Rebreanu, nr. 43), căci discursul şefului de clan, don Liviu Dragnea ne-a demonstrat definitiv că el este conducătorul Guvernului României şi cu ajutorul celeilalte căpetenii mafiote, don Călin Popescu-Tăriceanu, deţin majoritatea parlamentară şi implicit puterea în România.

În concluzie, la Bistriţa, marţi, 18 decembrie 2018, de la ora 18:00 se va protesta autorizat împotriva Ordonanţei de Amnistie şi Graţiere în faţa sediului ALDE din Bistriţa – Bd. Liviu Rebreanu, nr. 43 şi apoi în faţa sediului PSD din Bistriţa – str. Gh. Şincai, nr. 3-5.

Vasile Man

Antal Francisc

Adrian Panti

Prof. Tiberius Cămăraş

Prof. Florin I. Bojor

De Centenar, la Alba Iulia, politicienii nu au putut încălzi trupurile românilor, ce să mai vorbim de minte şi inimă…

Centenar Alba Iulia - Vasile Man, Florina Bojor, Florin Bojor, Adrian Panti, Francisc Antal, Filip Bojor

Centenar Alba Iulia – Vasile Man, Florina Bojor, Florin Bojor, Adrian Panti, Francisc Antal, Filip Bojor

1 Decembrie 2018, Ziua Naţională a României, 100 de ani de la Marea Unire petrecută la Alba Iulia în 1918. Am participat împreună cu Adrian Panţi, Vasile Man şi Antal Francisc la sărbătorirea Centenarului la Alba Iulia, plini de speranţă şi dornici de a simţi căldura patriotică românească. Dar răceala de afară s-a dovedit a fi şi o răceală comunitară.

Am ajuns dis-de-dimineaţă la gara din Alba Iulia pentru a participa la Marşul Unirii, care nu a avut nicio finalitate, pe o vreme congelată, încremenită, în care numai aburul respiraţiei tresărea viaţă.

Centenar Alba Iulia - Florin Bojor

Centenar Alba Iulia – Florin Bojor

Dintre toate relatările despre evenimente naţionale româneşti din ultimele secole, predica articol a arhitectului Karoly Kos din 1911 despre „Serbările de la Blaj” mi-a rămas cel mai viu în minte şi mă gândeam că Sărbătoarea Centenarului de la Alba Iulia de acum se va ridica măcar puţin la nivelul celei din 1911, care a fost marele eveniment patriotic românesc dinaintea Marii Adunări Naţionale de la 1918.

Karoly Kos, nota în 1911: „Am văzut o adunare naţională enormă [la Blaj], am auzit cuvântări mortal de serioase. Nu am văzut gesturi studiate, nu am auzit fraze goale. (…) Am văzut devotamentul cu care oamenii acolo adunaţi se îmbibau cu învăţăturile conducătorilor săi.”

Ieri, la Alba Iulia era multă lume, câteva zeci de mii de oameni, care din cauza frigului umblau ca furnicile şi se înghesuiau în Catedrala Ortodoxă – singura clădire încălzită cu acces public gratuit. Cât despre cuvântări, ele nu au existat. Pentru că politicienii români din toate partidele politice sunt atât de lipsiţi de credibilitate, încât, dacă ar fi vorbit, nimeni nu i-ar fi ascultat, sau mai rău, dacă ar fi vorbit liderii pesedişti, ar fi fost huliţi şi huiduiţi.

Centenar Alba Iulia - Sala Unirii

Centenar Alba Iulia – Sala Unirii

Evenimentul central oficial de primire a Soliilor din Cetățile de Scaun şi de dezvelire a plăcilor omagiale de la Sala Unirii s-a dovedit a fi icoana dezordinii, haosului moral şi dispreţului faţă de oameni din partea autorităţilor. Mai întâi, oficialităţile, după ce s-au încălzit în Sala Unirii au ieşit la popor pentru actul oficial. Microfonul nu funcţiona corespunzător, abia se auzea o bolboroseală ieftină. Mă aşteptam ca soliile primite de primar să fie din fiecare capitală de judeţ, inclusiv din R. Moldova, ca simbol al unităţii naţionale, şi nu numai a vechilor cetăţi de scaun: Târgovişte, Suceava şi fiasco, Alba Iulia. Adică, solia Alba Iuliei către Alba Iulia, deşi, Sibiul şi Clujul au fost şi ele capitalele Transilvaniei. De aici, se vede amatorismul şi setea de mărire a unor autorităţi locale anonime.

Catedrala Alba Iulia - Adrian Panti, Vasile Man, Florina Bojor, Antal Francisc, Filip Bojor, Florin Bojor

Catedrala Alba Iulia – Adrian Panti, Vasile Man, Florina Bojor, Antal Francisc, Filip Bojor, Florin Bojor

Mai mult, la eveniment a participat Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române şi Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului, însă înaltul oaspete din Ţara Sfântă nu a mai fost prezentat, căci organizatorii nu ştiau cum să-l mai ovaţioneze pe primarul Alba Iuliei, Mircea Hava, adică pe şeful lor. Doamna europarlamentar Maria Grapini îl călca în picioare pe Patriarhul României şi s-a băgat în faţa arhiepiscopului Alba Iuliei, adică a gazdei. Nu ştia cum să se bage mai în faţă pentru a fi văzută de popor. Din cauza gerului, lumea nu a mai stat şi am plecat la Catedrala Ortodoxă pentru a ne încălzi…

Karoly Kos, nota în 1911: „Am văzut acolo o armată. O armată naţională. Această adunare nu mai e hoarda lui Janku (Iancu) şi Akszentye (Axente Sever), aceasta nu ne va ataca cu coase şi cu tunuri de lemn. Şi nu se vor mai înrola între aservitorii Vienei. Aceştia au ajuns o naţiune, care s-a înarmat cu munca conştiincioasă, bani şi cultură.”

Ieri, la Alba Iulia defilarea armatei a fost mută, fără trâmbiţe, cântece, tobe, tropote, ci cu maşini învechite, puturos de poluante, spre deosebire de armata poloneză, care avea maşinării de război moderne. Abia, la final, ruptă de mersul defilării a trecut şi o fanfară militară.

Intorsi cu Spatele la Defilarea Jandarmeriei de la Alba Iulia - Florin Bojor, Adrian Panti

Intorsi cu Spatele la Defilarea Jandarmeriei de la Alba Iulia – Florin Bojor, Adrian Panti

Noroc, cu mâna de patrioţi, care au protestat împotriva politizării şi aservirii Jandarmeriei de către mafia PSD-ALDE. Personal, dacă eram la Bistriţa aş fi aplaudat defilarea Jandarmeriei, căci în toţi aceşti ani de proteste şi mişcări de stradă nu am ce să le reproşez, însă la evenimentul de la Alba Iulia au fost jandarmi de la Craiova, care pe 10 august ne-au gazat în Piaţa Victoriei din Bucureşti, de aceea, le-am întors spatele…

Centenarul din 1 decembrie 2018, de la Alba Iulia nu a fost o adunare naţională, ci o demonstraţie a incapacităţii politicienilor români de a încălzi minţile, inimile şi trupurile românilor patrioţi. Astfel, am văzut cete de turişti, grupuri de credincioşi în frunte cu preotul din sat, grupuri de elevi, familii cu copii, însă nu am văzut o comunitate, pentru că nu era cine să-i unească.

Mormant Iancu de Hunedoara - Vasile Man, Filip Bojor, Florin Bojor, Antal Francisc, Adrian Panti

Mormant Iancu de Hunedoara – Vasile Man, Filip Bojor, Florin Bojor, Antal Francisc, Adrian Panti

La fel vedea şi arhitectul Karoly Kos autorităţile şi sociatatea maghiară din 1911: „însărăcita şi obosita societate maghiară din Transilvania, care şi-a pierdut speranţa, este nevoită să se retragă pas cu pas, în mod continuu, în toate aspectele. (…) Ne prevedem soarta şi nu ne putem aştepta la vreo minune. Noi înşine suntem slabi şi nu ne vine în ajutor, nici societatea, nici administraţia statului. (…) Aceasta ar avea obligaţia măcar de-a ne ajuta, dacă nu îşi asumă protecţia noastră totală.”

Statul Român prin Guvernul României şi instituţiile din subordine nu a fost capabil de o adevărată Sărbătoare Naţională de Centenar la Alba Iulia. Au lăsat totul în mâna autorităţilor locale, incapabile să primească şi să omenească cum se cuvine 200 de persoane, nu 100.000 de oameni cum îşi doreau să vină. Ce mare brânză erau nişte corturi încălzite, ce mare lucru era un blid de zamă cald, gratuit, pentru miile de oameni, în special tineri veniţi la un aşa de important eveniment? Locurile de alimentaţie publică din centrul Alba Iuliei sunt puţine, iar mult vestita masă „gratuită” a autorităţilor, de după ora 16:30 a venit prea târziu: lumea a plecat spre casă, pe un singur drum de circulaţie a maşinilor şi căruţelor, ca la 1918…

Prin urmare, dacă politicienii din România nu pot încălzi trupurile, cum vor putea încălzi mintea şi inimile românilor?

Prof. Florin I. Bojor

 

Centenar Alba Iulia: Întorşi cu spatele la defilarea Jandarmeriei de la Alba Iulia din 1 decembrie 2018: Florin I. Bojor şi Adrian Panţi cu steagul judeţului Bistriţa-Năsăud şi al României în mână (partea stângă jos).

Ce merită pesediștii de 1 decembrie 2018: aplauze sau urarea Rușine!?

Mâine este 1 decembrie 2018 şi se împlinesc 100 de ani de la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, când românii din Ardeal au ales să se unească cu Regatul României formând astfel România Mare. În acest ceas aniversar, oare vor veni înaintea poporului liderii Partidului Social Democrat din România, PSD?

E nevoie de înfiinţarea unei Arhiepiscopii Ortodoxe Române în Ucraina?

Suceava - Centenarul Bucovinei - Filip Bojor, Florin Bojor

Suceava – Centenarul Bucovinei – Filip Bojor, Florin Bojor

Azi, 28 noiembrie 2018 împlinim 100 de ani de la Marea Unire a Bucovinei cu ţara şi cu tristeţe observăm cum sute de mii de români sunt în afara graniţei României şi a Uniunii Europene. Ei sunt adevăraţii sărbătoriţi ai Centenarului, pentru că în aceşti 100 de ani au luptat cel mai mult pentru identitatea lor de români ortodocşi: lingvistic în faţa rusificării şi a ucrainizării şi religios-moral în faţa prigoanei sovietice atee.

De aceea, cea mai bună sărbătorire a românilor din Ucraina este să le fim alături pentru propăşirea lor spirituală şi materială. Ajutorul material porneşte de la acordarea cetăţeniei româneşti şi implicit europene vorbitorilor de limbă română din Ucraina. Normal că aici intervine extremismul şi intransigenţa autorităţilor ucrainene, care interzic dubla cetăţenie, însă intrarea Ucrainei în Uniunea Europeană şi fondurile de pre-aderare ţin şi de votul României. Oare nu e cazul ca România să pună lucrurile la punct?

Cât priveşte propăşirea spirituală a vorbitorilor de limbă română, excluderea limbii române din învăţământul secundar şi liceal şi noile evenimente născute în jurul autocefaliei viitoarei Biserici Ortodoxe Ucrainene pot fi de bun augur pentru noi.

Romanii din Ucraina

Romanii din Ucraina. Sursa: Wikipedia

Mărturie de bună practică pentru conservarea identităţii de român o dăm noi, ardelenii, care în faţa politicii de maghiarizare din secolul al XIX-lea ne-am strâns în jurul Bisericii (Biserica Ortodoxă şi Biserica Greco-Catolică). Biserica a creat mai întâi o „universitate”, celebra Şcoală Ardeleană şi apoi şcolile confesionale româneşti din fiecare localitate. Rezultatul lor este magistral exprimat în predica arhitectului maghiar Karoly Kos din 1911: „societatea românească din Ardeal este gata formată din punct de vedere financiar, social, ba chiar şi cultural. Această societate îşi cunoaşte forţa, obiectivele, această societate este disciplinată şi idealistă. Această societate este o naţiune.”

Astfel, viitorul românilor din Ucraina nu se bazează atât pe sprijinul statului român, cât pe preluarea atribuţiilor identităţii româneşti de către parohiile ortodoxe româneşti. Cum? Prin înfiinţarea şcolilor particulare ale parohiilor româneşti, care să fie sprijinite financiar de către Biserica Ortodoxă Română.

Suceava - Centenarul Bucovinei - Ioana Bojor, Filip Bojor, Florin Bojor, Olivia Vlad, Maria Vlad, Leonard Vlad

Suceava – Centenarul Bucovinei – Ioana Bojor, Filip Bojor, Florin Bojor, Olivia Vlad, Maria Vlad, Leonard Vlad

Momentan acest lucru pare imposibil, de vreme ce aceste parohii româneşti ţin de Patriarhia Moscovei şi a Întregii Rusii. Dar în noul context al autocefaliei viitoarei Biserici Ortodoxe Ucrainene apartenenţa faţă de Rusia va fi o problemă în faţa valului de confiscări de proprietăţi şi locaşuri de cult, pe care e foarte probabil ca autorităţile ucrainene să-l practice pe logica: creştinismul de la Kiev e anterior creştinismului de la Moscova.

Astfel, din raţiunea educaţiei în limba română şi a păstrării locaşurilor de cult româneşti în faţa ucrainizării identitare şi religioase e necesară înfiinţarea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din Ucraina.

Doar printr-o astfel de instituţie, care să depindă de Patriarhia Ortodoxă Română de la Bucureşti se pot finanţa constant viitoarele şcoli particulare ale parohiilor româneşti şi proteja locaşurile de cult în faţa viitoarei Biserici Ortodoxe Ucrainene.

Suceava - Centenarul Bucovinei - Filip Bojor, Ioana Bojor, Olivia Vlad, Florin Bojor, Maria Vlad, Leonard Vlad

Suceava – Centenarul Bucovinei – Filip Bojor, Ioana Bojor, Olivia Vlad, Florin Bojor, Maria Vlad, Leonard Vlad

Existenţa Bisericii Ortodoxe Ucrainene este un lucru foarte bun în sine, căci orice neam – limbă are dreptul la egalitate administrativ – religioasă în cadrul Bisericii Ortodoxe. Iar pentru noi românii, recunoaşterea autocefaliei ucrainene este contextul potrivit pentru negocierea conservării identităţii românilor din Ucraina prin înfiinţarea şi recunoaşterea de către autorităţile ucrainene a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din Ucraina.

Concluzia aparţine aceluiaşi scriitor maghiar Karoly Kos: „Românul ardelean nu va fi niciodată ungur de bunăvoie: nici cu vorba bună, nici cu forţa”. Asemenea şi voi, dragi fraţi români din Ucraina, am certitudinea că nu o să fiţi niciodată ucrainizaţi, nici cu vorba bună, nici cu forţa…

Prof. Florin I. Bojor din Bistriţa, Transilvania

ACTUALIZARE: Suceava: Centenarul Bucovinei. 100 de ani în care bistrițenii și sucevenii au stat la masa României întregite. Cea mai frumoasă sărbătorire a Centenarului e alături de patrioții din stradă, fără discursurile ipocrite ale politicienilor. Am fost la Chișinău, acum la Suceava și sâmbătă vom merge la Alba Iulia…

Protest legal la Bistriţa: „Susținem Parchetul și DNA-ul contra PSD – ALDE care ne-au GAZAT!”

Protest 10 septembrie 2018 Bistrita - organizatori

Protest 10 septembrie 2018 Bistrita – organizatori

Luni, 10 septembrie 2018, societatea civilă din Bistrița a organizat un nou protest, pe de o parte, de solidaritate cu victimele evenimentelor violente de la Bucureşti din 10 august şi pe de altă parte, de susţinere a Parchetului şi DNA-ului în faţa asaltului politicienilor neoneşti. Protestul a fost autorizat, iar pe pagina de facebook a evenimentului în jur de 826 de persoane s-au arătat interesate și 130 și-au anunțat prezența, în final în stradă fiind peste 50 de persoane.

În anunţul protestului se menţiona: „Noi suntem poporul! Unii au fost gazați de Jandarmeria Română din București pe 10 august 2018, alții au ieșit în stradă la Bistrița și în alte orașe, acum ieșim din nou în stradă pentru a susține Parchetul și DNA-ul împotriva PSD – ALDE care ne-au gazat și ne ucid viitorul!”

Protest Bistrita Prefectul Ovidiu-Victor Frent

Protest Bistrita Prefectul Ovidiu-Victor Frent

Noutatea acestui protest a fost invitarea la dialog a reprezentantului Guvernului României în teritoriu, prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud, domnul Ovidiu-Victor Frenţ. Astfel, mai mulţi cetăţeni au depus o cerere de dialog cu Prefectul la protestul de luni, 10 septembrie (Nr. Document IA 17201 din 05.09.2018). În cererea de solicitare la dialog a prefectului se menţionează: „În calitatea dumneavoastră de revoluţionar împotriva comunismului la Revoluţia din 1989 avem certitudinea că veţi participa la dialogul civilizat, democratic şi paşnic care va avea loc între dumneavoastră ca reprezentant al Guvernului României în teritoriu şi protestatarii din societatea civilă bistriţeană.

Protest Bistrita 10 septembrie 2018

Protest Bistrita 10 septembrie 2018

Prefectul Ovidiu-Victor Frenţ prin subalternii săi a anunţat: „Ca urmare a apariției în presă și în mediul online a cererii de dialog cu Prefectul județului Bistrița-Năsăud la Protestul din 10 septembrie 2018, a reprezentanților societății civile Adrian-Dorin Panti, Florin Ioan Bojor, Tiberius Cămăraș și Vasile Man, dorim să vă informăm că s-a răspuns prin e-mail, încă de vineri, 7 septembrie, cât și telefonic, că dl. prefect Ovidiu-Victor Frenț este deschis dialogului și îi invită luni, 10 septembrie, în intervalul 12:00-15:00, la biroul acestuia, de la Palatul Administrativ”.

Cum era firesc, nu am aceptat invitația prefectului la dialog în biroul său. Ne-au contactat pe mail și la telefon, în urma cererii depuse și în urma invitației la dialog și le-am răspuns – că noi suntem simpli cetățeni, nu suntem șefi de partide, nu reprezentăm asociații, nu avem niciun mandat din partea unei comunități să dialogăm cu domnia sa. De aceea l-am chemat să dialogheze dumnealui cu noi într-o adunare publică, democratică și civilizată cum am demonstrat deja că suntem capabili să desfășurăm.

Florin Bojor - proteste Bistrita

Florin Bojor – proteste Bistrita

Pe tot parcursul protestului autorizat, cei prezenţi s-au întrebat: „Vine sau nu vine la Protest Prefectul Ovidiu-Victor Frenţ? Dar, prefectul nu a venit…

Acum se pune întrebarea: ce trebuie să facă mai departe cetăţenii simpli din societatea civilă? În stradă, de mai bine de 3 ani de zile de la incendiul de la Clubul Colectiv, lumea a tot ieşit, candidaturi independente la alegerile locale au pus, dezbateri publice şi proteste în Consiliul Local şi Judeţean au făcut, la Bucureşti la protestele naţionale au participat, a dialoga cu politicienii au tot căutat, a îi convinge pe aleşi de nevoia de bine comun au tot încercat, pe reţelele de socializare au tot comentat că România nu merge într-o direcţie bună, acum ce mai putem face?

Prof. Florin I. Bojor  

Antena 1 prezintă Protestul din Bistrița din 10 septembrie 2018:

Protestul din Bistrița din 10 septembrie 2018, detaliat. La o lună după Marea Gazare din București am ieșit în stradă pentru a susține Justiția din România împotriva atacurilor PSD-ALDE. Sperăm ca vinovații să răspundă pentru ceea ce ne-au făcut la București: JOS Dragnea!

Invitaţia din 1 septembrie 2018 pentru unirea protestelor împotriva corupţiei din România şi Rep. Moldova: Fraţi Basarabeni, treceţi Prutul! Uniţi scăpăm de Dragnea, Plahotniuc şi cleptocraţii lor! 

Unirea protestelor este un nou pas spre unirea celor două ţări, divizate de corupţi, hoţi, mincinoşi şi trădători ai neamului românesc.

 

Plângere la Parchetul Militar: PSD – ALDE au organizat gazarea noastră la Bucureşti pentru a băga frica în noi?

Florin Bojor Protest Bucuresti

Florin Bojor Protest Bucuresti

Sunt prof. Florin I. Bojor din Bistriţa, absolvent a două facultăţi în Barcelona şi autorul primului şi singurului Dicţionar Român – Catalan / Catalan – Român. În ultimii ani am organizat şi participat la multe proteste civice la Bistriţa bucurându-mă de siguranţa, protecţia şi bunul-simţ pe care Jandarmeria Română din Bistriţa l-a arătat faţă de noi, cetăţenii.

Însufleţit de atitudinea exemplară a Jandarmeriei Române din Bistriţa, ca tată a 3 copii foarte mici şi fost diasporean am participat la două zile de Protest al Diasporei în Bucureşti: 10 – 11 august 2018.

Mă adresez Parchetului Militar cu solicitarea de a analiza implicarea PSD – ALDE în organizarea prin intermediul Jandarmeriei Române de la Bucureşti a gazării noastre la Protestul din Bucureşti cu scopul de a instaura frica în poporul român.

Fundamentez respectiva plângere pe următoarele puncte:

Florin Bojor cu mesajul Veniti Acasa

Florin Bojor cu mesajul Veniti Acasa

A. Grupul nostru de bistriţeni şi mureşeni a ajuns la Bucureşti vineri, 10 august 2018, după ora 18:00. Ne-am îndreptat paşnic, bucuroşi că am ajuns la protest spre dispozitivul de protecţie amplasat de Jandarmerie. În poza alăturată (foto nr. 1) se vede buna noastră dispoziţie. Ce m-a şocat din start au fost privirile pline de furie, încordare, înverşunare, repulsie cu care jandarmii ne-au întâmpinat.

După câteva minute, dintr-o dată, am simţit un miros apăsător, iritant, toxic, care parcă mi-a tăiat respiraţia şi o usturime la ochi. Am luat contact pentru prima dată în viaţa mea cu gazele Jandarmeriei!

Indignat, am urlat din răsputeri: „De ce ne gazaţi?” Am văzut că în dreapta mea era carul de televiziune al postului Digi24 şi am fugit spre ei urlând neîncetat: „De ce ne gazaţi?”. Jurnaliştii m-au invitat în direct pe post la ora 19:03 pentru a semnala gazarea la care cetăţeni paşnici, cu bun-simţ eram supuşi. În interviul alăturat de pe postul Digi24 găsiţi cele afirmate anterior, cu concluzia: „Ruşine Jandarmeriei Române că ne gazaţi!”

https://www.digi24.ro/emisiuni/jurnale/jurnal-ora-19-00-10-august-3-978446

1. Mă adresez Parchetului Militar pentru a cerceta instructajul făcut jandarmilor înainte de începerea protestului. Lideri importanţi PSD – ALDE au anunţat în spaţiul public cu multe zile înainte proteste violente, manipulând astfel jandarmii că vor fi atacaţi. Astfel, grupul nostru de bistriţeni şi mureşeni paşnici şi civilizaţi am devenit victime ale manipulării cu care PSD-ALDE i-a dezinformat pe jandarmi că am fi violenţi şi aceştia ne-au gazat.

2. De asemenea, doresc ca Parchetul Militar să analizeze cât de hrăniţi cu mâncare şi apă au fost jandarmii înainte de protest? Cunoscut fiind faptul că orice om dacă este insuficient hrănit nu are răbdare şi detestă motivul care îl împiedică de la procurarea hranei: protestatarii, în cazul jandarmilor care ne-au gazat.

De la prima gazare la care am fost supus la ora 18:30 şi până la ultima din jurul orei 2:30 de sâmbătă, 11 august 2018 nu am văzut ca jandarmilor să li se aducă apă sau să fie schimbaţi din post pentru a se putea hidrata, cum am văzut că s-a întâmplat în seara următoarei zile, când jandarmii erau zâmbitori şi schimbaţi din post pentru a merge la maşină şi a bea apă. Cunoscut fiind faptul că setea îndelungată face ca omul să urască cauza care i-o provoacă: protestatarii, în cazul jandarmilor care ne-au gazat.

Astfel, dacă nu au fost alimentaţi corespunzător cu mâncarea şi apă pe fondul manipulării de violenţă de către PSD-ALDE, eu, simplul cetăţean paşnic am fost gazat.

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/video-un-jandarm-goleste-o-butelie-cu-gaze-lacrimogene-in-piata-victoriei-978407

Florin Bojor Protest Piata Victoriei

Florin Bojor Protest Piata Victoriei

B. Gazările au continuat succesiv, deşi nu am mai fost în primul rând. Pe cer apăreau petarde, iar unde cădeau grupul respectiv fugea, semn că erau gazaţi. După ora 23:00 fără a fi anunţat prin megafonie şi aflându-mă la intrarea pe Bulevardul Kiseleff am fost gazat masiv şi am crezut că mor sufocat. S-a format în jurul meu haos, care a făcut să ne lovim unul de altul în încercarea disperată de a fugi din faţa gazelor, căci mii de oameni fugeam disperaţi spre Arcul de Triumf. În învălmăşeală mi-am pierdut telefonul mobil, care a fost găsit de un alt protestatar. Acesta mi-a sunat soţia în Bistriţa pentru a spune că mi-a găsit telefonul şi a căuta o modalitate de a mi-l înapoia. Asta demonstrează buna credinţă a celor peste 100.000 de protestatari care ne-am manifestat paşnic.

3. Mă adresez Parchetului Militar pentru a investiga de ce nu am fost anunţaţi să plecăm din piaţă înainte de a fi gazaţi? Dacă s-a emis prin megafonie mesaj că vor să ne evacueze, la intrarea pe Bulevardul Kiseleff nu s-a auzit.

Aducându-mi aminte de boxele care simulau tragerea cu armament de război puse de Frontul Salvării Naţionale, FSN, devenit apoi PDSR şi azi e PSD la Revoluţia din 1989, cum e posibil ca înzestrarea Jandarmeriei Române de către Guvernul PSD să fie atât de slabă, încât noi să nu fim anunţaţi să părăsim piaţa înintea unei gazări masive.

Dacă acum 29 de ani, când FSN a dat lovitura de stat şi au instaurat haosul prin megafonie, cum se face că acum, când tehnica e atât de evoluată să nu fim anunţaţi corespunzător şi să fim gazaţi? Adică, când interesul FSN-PSD este să fii anunţat se poate, iar când ei nu doresc, noi inhalăm gaze.

Declaraţii PRO TV: minutul 3:40

Ramasite ale instrumentelor de gazare

Ramasite ale instrumentelor de gazare

C. M-am întors din nou în Piaţa Victoriei, după ce rândurile de jandarmi puşi în formatul gărzilor pretoriene ne-a permis şi am început să strâng rămăşiţele instrumentelor de gazare cu care am fost intoxicat spre a le arăta opiniei publice şi a le pune la dispoziţia Parchetului Militar, dar sâmbătă, 11 august, în după-amiaza zilei am fost percheziţionat de către Jandarmeria Română şi mi-au fost confiscate rămăşiţele instrumentelor de gazare. Noroc, că înainte de amiază am făcut o fotografie pe care o alătur plângerii mele cu aceste rămăşiţe ale instrumentelor de gazare (2).

Dictionar Roman - Catalan / Catalan - Roman

Dictionar Roman – Catalan / Catalan – Roman

Pentru a putea demonstra ce muniţie de gazare s-a folosit am cerut în timpul percheziţiei propria legitimare pentru a avea punct de referinţă al mărturiei mele în scris (în carneţelul jandarmului) a celor întâmplate.

Mare mi-a fost uimirea la percheziţie când cartea mea, Dicţionarul Român – Catalan / Catalan – Român a fost calificat de către jandarmi drept „obiect contundent” şi m-au întrebat dacă doresc să arunc cu cartea în ei. Le-am răspuns că eu sunt profesor şi educ elevii, chiar a unor jandarmi, şi NU îi bat cu cartea în cap, respectiv, pe jandarmi în cască. Apoi dacă este scris numele meu pe carte, cum să arunc în ei cu numele meu?

D. Noaptea de vineri spre sâmbătă am dormit în piaţă, iar înainte m-am adresat lanţului de jandarmi pretorieni pentru a fi filmat în înregistrarea video a Jandarmeriei şi a adresa conducerii Jandarmeriei întrebarea: „De ce ne gazaţi?” În dialogul cu unul dintre jandarmii mediatori mi-a spus că eu sunt „victimă colaterală”.

4. Mă adresez Parchetului Militar cu întrebarea: Cum e posibil ca pentru o mână de scandalagii violenţi să fim gazaţi ca „victime colaterale” peste 100.000 de persoane? Oare semnătura oamenilor PSD-ALDE pe documentul care autorizează evacuarea pieţei, având în vedere că eram peste 100.000 de persoane paşnice nu s-a făcut pentru a băga frica în noi? Este oare acesta abuzul PSD-ALDE de înfricare a lumii, după modelul evacuării Pieţei Universităţii de la Mineriada din 1990?

Florin Bojor (BN), Nicoleta Todoran (MS), Sorin Bobis (CJ)

Sorin Bobis (CJ), Nicoleta Todoran (MS), Florin Bojor (BN)

În a doua zi de protest, fiind deja instaurată frica în protestatari multă lume nu a mai venit la protest. Curios este faptul că minoritatea protestatarilor violenţi din prima zi, despre care se spune că sunt galeriile unor echipe de fotbal nu s-au mai manifestat în a doua zi. Oare să fi mers la culcare, când logic ar fi fost ca ei să atace acum şi mai tare pe fundalul nemulţumirii populare şi drept răzbunare pentru marea gazare de vineri. Sâmbătă am găsit o Jandarmerie normală, deschisă la dialog, care ne zâmbea.

5. Astfel, mă adresez Parchetului Militar cu solicitarea de a analiza printre persoanele acuzate de violenţă dacă nu cumva PSD-ALDE i-a trimis pe huliganii de la protest spre a denatura Protestul Diasporei şi a-i înfrica pe oameni, după cum ştim că au făcut la Mineriada din 1990.

Florin Bojor a doua zi de protest

Florin Bojor a doua zi de protest

E. Am mai aflat de la mediatorii Jandarmeriei că acţiunea în forţă a lor a fost cauzată de posibilitatea ca noi, protestatarii să intrăm în clădirea Guvernului. Cum să intrăm în clădirea Guvernului când după dispozitivul de jandarmi este gard solid de fier cu ţepuşe, iar apoi grilaj gros de fier la uşi şi ferestre, care cu siguranţă sunt blindate. Şi chiar dacă oamenii ar fi pătruns, ce ar fi putut face într-o clădire goală?

Prin urmare, atacul total disproporţionat al Jandarmeriei nu se justifică. Toate acestea mă fac să cred că jandarmii au fost instigaţi şi manipulaţi de oamenii PSD-ALDE că posibila trecere a protestatarilor dincolo de gardul mobil de protecţie înseamnă trădarea jurământului lor faţă de patrie. Astfel, noi, cetăţenii oneşti am devenit duşmani ai statului în manipularea grosolană la care jandarmii au fost supuşi, deşi nu am trecut de gardul respectiv.

În concluzie, faptul că lideri de marcă PSD-ALDE care cu mult timp înainte de protest anunţau că va fi violenţă şi care prin funcţiile publice pe care le deţin sunt superiori ai Jandarmeriei Române coroborat cu gazarea la care am fost supus şi manipularea la ură din partea jandarmilor, pe fondul oboselii şi nealimentării lor mă fac să cred că demersul Jandarmeriei Române de a gaza şi a evacua pe cei 100.000 de cetăţeni a fost premeditat de către PSD-ALDE cu dorinţa de a instaura frica în poporul român. Oare aşa să fie?

Prof. Florin I. Bojor

Bistriţa,

14 august 2018

Acad. Nicolae Dabija – catehet creştin ortodox. Interviu în exclusivitate în revista Tabor

Pe 15 iulie 2018 scriitorul basarabean Nicolea Dabija împlineşte frumoasa vârstă de 70 de ani, motiv pentru care dorim să-l omagiem printr-un articol dedicat activităţii catehetice a poetului, prozatorului, istoricului, scenaristului, politicianului şi academicianului român. Iar pentru ca imaginea de catehet creştin a intelectualului Nicolae Dabija să fie completă vom publica un interviu în exclusivitate în care acesta îşi explică convingerile religioase de învăţător creştin laic.

În continuare găsiţi un rezumat al articolului şi interviului în exclusivitate publicat în Revista Teologică de prestigiu „TABOR”. NR. 7 / anul XI / Iulie 2017

Activitatea publică scriitorească a academicianului basarabean se împarte în trei mari etape, în funcţie de contextul istoric în care a trăit şi trăieşte. Cei 70 de ani de viaţă ai lui Nicolae Dabija, sărbătoriţi acum, s-au desfăşurat în imperiul comunist al URSS-ului, începând cu dezrădăcinarea şi rusificarea forţată a românilor din Basarabia de după cel de-al Doilea Război Mondial, continuând cu anii de linişte sovietică, apoi destrămarea paradisului roşu şi începerea luptei dintre moldovenism şi românism în cele două ţări româneşti, luptă care continuă până azi. Astfel, vorbim despre:

  1. Perioada URSS, caracterizată în special prin lirică (poeme): „Ochiul al treilea” (1975), „Apă neîncepută” (1980), „Povești de când Păsărel era mic” (1980), „Zugravul anonim” (1985), „Aripă sub cămașă” (1989), etc.;
  2. Perioada de mişcare socială (a independenţei Rep. Moldova până în anii 2010), caracterizată prin literatură de orientare civică şi istorică: „În căutarea identității. Istoria neamului românesc din Basarabia povestită pentru elevi” (3 ediţii), „Tema pentru acasă” (roman, 2009, 8 ediţii), seria de manuale de istorie „Daciada” (din 1991), seria de manuale „Limba și literatura română pentru diferite clase” (din 1991), etc.;
  3. Perioada catehetică (după 2013) caracterizată prin misionarism creştin explicit: „Drumul spre Biserică” (cugetări creştine, 2013), „Biserica pe roţi” (cugetări creştine, 2014), etc.

Toată opera literară a scriitorului se clădeşte pe două coloane ce reprezintă substanţa creatoare din mintea şi sufletul lui Nicoale Dabija: românismul şi creştinismul. De aici, reiese clar calitatea de învăţător creştin a academicianului Nicolae Dabija. Calitate care este explicată detaliat în interviul care urmează prezentării creaţiei acestuia.

Astfel, Nicoale Dabija a fost puternic marcat de exemplul de viaţă duhovnicească a unchiului său, părintele Serafim Dabija. Scriitorul basarabean este cunoscut publicului larg în special prin poeziile sale, în centrul cărora aşează credinţa, căci afirmă că „fără credinţă orice poezie este searbădă, nu are cuvântul ziditor”. Acest lucru reiese şi din apariţiile pe neaşteptate a adresării „Doamne” chiar cu înclinaţie de rugăciune în versurile poetului:

„Nu am, Doamne, nimic, şi-s bogat.

Sunt, Doamne, cel mai bogat, că te am.

Cu fiece mugur ce iese din ram – Te-am aflat,

cu cerul ce-mi intră în casă prin geam!”

Vorbim aşadar de credinţă şi crez artistic, care pentru Nicoale Dabija se împletesc, căci mărturiseşte că a învăţat să scrie când avea 5 ani în timp ce bunica îl învăţa să-şi facă cruce. Astfel, ţine pixul sau tocul în timpul scrisului cu trei degete precum şi-aş face cruce. O cruce nu tocmai uşoară pentru românii de dincolo de Prut, cruce cu care scriitorul Nicoale Dabija se identifică şi îşi identifică întreaga creaţie, de aceea, de credinţă este legat românismul şi de românism este legată credinţa. Scriitorul crede că „e foarte important ca noi cei despărţiţi de graniţă să ne regăsim în aceleaşi rugăciuni. Şi atunci Dumnezeu se uită la noi ca la un singur neam. Dar dacă vom spune rugăciuni diferite, în limbi diferite şi Dumnezeu se va uita mai altfel la noi.”

Însă această legătură între credinţă şi românism nu este una de natură segregaţionistă, şovină, ci una de identitate personală, căci, pentru Nicolae Dabija viitorul poporului român din cele două ţări româneşti este legat de Biserică, este legat de credinţa ortodoxă a neamului românesc. De aici şi viziunea asupra Biserici „Pe jumătate-n cer. Pe jumătate-n pământ”. Adică, o biserică lucrătoare şi jertfitoare, o „biserică pe roţi”, aflată în permanentă mutare pentru propria apărare, cum a fost de altfel şi istoria românilor, în special a românilor basarabeni.

Nicolae Dabija este un scriitor creştin atât în ceea ce înseamnă principiile pe care le expune, cât şi convingerea cu care scrie, căci crede că „fiecare cuvânt are pază îngerească, iar fără această pază îngerească orice carte de-a noastră este moartă.”

Astfel, crede că orice scriitor trebuie să fie un învăţător al binelui, să propage binele. Scriitorul trebuie să facă mai mult decât simplul scris, şi să devină învăţător al binelui. Deşi, cu modestie, Nicolae Dabija se vede pe sine doar „un veşnic ucenic…”. Iar în acest sens, scriitorul mărturiseşte în interviul acordat o revelaţie dumnezeiască personală care i-a marcat misiunea de scriitor al limbii române şi al credinţei creştine.

În încheierea articolului omagial dedicat Acad. Nicolae Dabija apare şi recenzia personală a unei conferinţe dintr-o biserică a scriitorului basarabean în care acesta a demonstrat că este un catehet creştin laic în toată puterea cuvântului.

La mulţi ani, maestre Nicolae Dabija!

Prof. Florin I. Bojor